Pas Kemasukan ke Tarikan
“Keutamaan Khas” Disney

Kini, lebih mudah untuk menikmati segala-galanya di Hong Kong Disneyland!

Pas Kemasukan ke Tarikan “Keutamaan Khas” Disney - Terma & Syarat
 1. Disney “Keutamaan Istimewa” Pas Masuk Tarikan (“Pas”) dikeluarkan tertakluk kepada Terma dan Syarat, dan Peraturan dan Undang-undang Taman Tema Hong Kong Disneyland (“Taman”) yang boleh didapati di www.hongkongdisneyland.com, Aplikasi Mudah Alih dan Perhubungan Tetamu Taman.
 2. Pas ini tidak boleh dipindah milik, tidak boleh ditukar, dan tidak boleh dikembalikan dan bukan untuk dijual.
 3. Pas ini tidak sah untuk kemasukan ke Taman.
 4. Pas menyediakan keutamaan masuk ke tarikan yang ditetapkan. Pas ini HANYA sah untuk tarikh yang dinyatakan di hadapan Pas. Mana-mana Pas yang tidak digunakan atau sudah tamat tempoh perlu dibatalkan tanpa bayaran atau pampasan.
 5. Setiap Pas hanya sah digunakan untuk 1 (SATU) kali penggunaan untuk 1 (SATU) Tetamu. Pas hendaklah digunakan oleh orang yang sama pada tarikh yang sah dan tidak sah digunakan untuk majlis peribadi dan majlis istimewa yang memerlukan caj kemasukan yang berbeza.
 6. Pemegang Pas perlu berautur mengikut giliran yang ditetapkan untuk setiap tarikan yang ditetapkan. Menggunakan barisan yang ditetapkan tidak menjamin keseronokan serta merta pada tarikan.
 7. Kemasukan ke dalam tarikan adalah tertakluk kepada peraturan keselamatan. Tetamu yang tidak memenuhi keperluan masuk atau pas tidak boleh masuk pada sekatan yang dikenakan.
 8. Pas yang dicetak semula, rosak atau telah diubag tidak akan diterima. Pas yang hilang tidak akan diisukan semula.
 9. Pas perlu digunakan pada waktu operasi biasa untuk tarikan yang ditetapkan Tarikan dari semasa ke semasa, tanpa notis awal dan tanpa pampasan, diubah, digantung atau dibatalakn jika keadaan memerlukan.
 10. Taman Tema Hong Kong Disneyland ('HKITP') mempunyai hak untuk untuk meminda Terma dan Syarat ini atau untuk menamatkan atau menangguhkan ketersediaan Pas pada bila-bila masa tanpa notis awal.
 11. Jika berlakunya pertikaian, HKITP berhak untuk membuat keputusan akhir untuk pertikaian dan lain-lain berkenaan dengan Pas ini.