Pas Kemasukan ke Tarikan
“Keutamaan Khas” Disney

Kini, lebih mudah untuk menikmati segala-galanya di Hong Kong Disneyland!

Ketahui lebih lanjut tentang Kombo “Keutamaan Khas” & Tiket 1 Hari Disney

Pas Kemasukan ke Tarikan “Keutamaan Khas” atau “Keutamaan Khas+” Disney - Terma & Syarat

 1. Pas Kemasukan ke Tarikan “Keutamaan Khas” atau “Keutamaan Khas”+ Disney (“Pas”) dikeluarkan tertakluk pada Terma dan Syarat dan Peraturan dan Undang-undang Taman Tema Hong Kong Disneyland (“Taman Tema”) yang boleh didapati di www.hongkongdisneyland.com, aplikasi mudah alih dan Perhubungan Tetamu Taman Tema.
 2. Pas ini tidak boleh dipindah milik, tidak boleh ditukar, tidak boleh dikembalikan dan bukan untuk dijual.
 3. Pas ini tidak sah untuk kemasukan ke Taman Tema.
 4. Pas ini memberikan kemasukan keutamaan satu kali ke tarikan yang terpilih. Pas ini HANYA sah pada tarikh yang dinyatakan pada tiket semasa Pas ini dikeluarkan. Mana-mana Pas yang tidak digunakan atau sudah tamat tempoh akan dibatalkan tanpa bayaran balik atau pampasan.
 5. Pas dan tiket hendaklah digunakan oleh orang yang sama pada tarikh yang sah dan tidak sah digunakan untuk majlis peribadi dan majlis istimewa yang memerlukan caj kemasukan yang berbeza.
 6. Pemegang Pas perlu beratur mengikut giliran yang ditetapkan untuk setiap tarikan yang terpilih. Penggunaan barisan yang ditetapkan tidak menjamin keseronokan serta-merta pada tarikan.
 7. Kemasukan ke dalam tarikan tertakluk pada peraturan keselamatan. Tetamu yang tidak memenuhi keperluan masuk atau melepasi sekatan lain yang dikenakan tidak boleh masuk.
 8. Pas yang rosak atau telah diubah tidak akan diterima. Pas yang hilang tidak akan dikeluarkan semula.
 9. Pas perlu digunakan pada waktu operasi biasa untuk tarikan yang terpilih. Dari semasa ke semasa, tanpa notis awal dan tanpa pampasan, tarikan boleh diubah, digantung atau dibatalkan jika keadaan memerlukan.
 10. HKITP tidak bertanggungjawab bagi sebarang kerugian atau kesulitan yang disebabkan oleh ralat komputer atau peranti mudah alih atau pendua mahupun jualan Pas yang tidak dibenarkan. Jika Pas pendua ditunjukkan untuk kemasukan ke tarikan, HKITP berhak untuk menolak kemasukan.
 11. HKITP berhak untuk meminda Terma dan Syarat atau menghentikan atau menggantung ketersediaan Pas ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu.
 12. Jika berlakunya pertikaian, HKITP berhak untuk membuat keputusan akhir untuk pertikaian dan lain-lain berkenaan dengan Pas ini.