Perhubungan Tetamu

Perhubungan tetamu menyediakan bantuan dan anda boleh mencari perkhidmatan yang mudah untuk percutian tanpa sebarang masalah.

Maklumat PentingTaman

Dapatkan jawapan kepada soalan Hong Kong Disneyland Resort anda, bantuan dengan tempahan dan banyak lagi di lokasi ini. Sila ambil:
 • Panduan peta dalam Tradisional Cina, Bahasa Cina, Bahasa Inggeris, Jepun, Thai dan Bahasa Indonesia
 • Maklumat Kebolehcapaian
 • Masa Panduan

Buat Tempahan

Dapatkan bantuan dengan tempahan:
 • Tempat Duduk di restoran terpilih
 • Lawatan dan program khas
 • Tiket dinaiktaraf

Perkhidmatan Tambahan

 • Pertukaran matawang asing
 • Mendapatkan semula Kehilangan Barang Tetamu
 • Bantuan Umum

Lokasi dan Masa

Perhubungan Tetamu beroperasi sewaktu masa biasa taman di 2 lokasi:
 • City Hall, Main Street U.S.A.
 • Bangunan Perhubungan Tetamu, di luar taman bersebelahan Pintu Masuk Utama.

Temui Perhubungan Tetamu

a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip