Bilik Air

Bilik air disediakan diseluruh Disneyland Resort. Kemudahan bilik air yang dibantu teman disediakan dengan tambahan kemudahan direka bagi akses oleh tetamu kurang upaya. Bilik penukaran bayi juga boleh didapati di dalam kebanyakan Bilik air.

Kemudahan untuk Semua Tetamu

Cari bilik air di beberapa kawasan yang mudah untuk dikesan dan mudah. Terokai peta interaktif untuk mencari bilik air di taman.

Para tetamu di kerusi roda
Semua bilik air mempunyai akses kerusi roda atau bersebelahan dengan bilik air-satu bilik air untuk semua jantina cukup luas untuk memuatkan seorang di kerusi roda dan juga orang lain yang boleh membantu. Sila semak peta untuk lokasi yang tepat.

Tetamu dengan kecacatan penglihatan
Semua bilik air mempunyai bentuk untuk mengenali jantina:

  • Simbol Segitiga  mewakili tandas lelaki.
  • Simbol bulat mewakili tandas wanita.

Temui Bilik Air

a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip