Kaedah-kaedah dan Peraturan-peraturan Hotel

Kepada Tetamu-tetamu Kami,

"Selamat datang di Hong Kong Disneyland Hotel, Disney’s Hollywood Hotel atau Disney Explorers Lodge (setiap "Hotel")!" Kami berusaha keras untuk menawarkan satu pengalaman yang selesa, selamat dan menyeronokkan kepada semua Tetamu-tetamu kami. Anda boleh membantu kami dengan mengambil kira perkara berikut:

 • Setiap bilik hotel boleh memuatkan sehingga 4 tetamu. Sekurang-kurangnya seorang dewasa mesti menginap di setiap bilik Hotel.
 • Kami berhak tidak membenarkan mana-mana beg, bungkusan atau barangan lain dibawa masuk ke dalam Hotel, dan berurusan dengan sebarang objek tanpa diawasi dalam apa-apa cara yang kami anggap sesuai.
 • Haiwan peliharaan (dengan pengecualian kepada haiwan khidmat) tidak boleh dibawa masuk ke dalam hotel.
 • Kecuali lokasi merokok luar yang ditetapkan, Hotel berusaha untuk menyediakan persekitaran bebas rokok di kawasan Hotel (termasuk bilik Hotel) untuk semua tetamu kami. Sila minta bantuan ahli Cast untuk bantuan.

Aktiviti-aktiviti berikut tidak dibenarkan dalam kawasan Hotel:
 • Berkelah.
 • Bermain bola, membaling cakera frisbee atau kegiatan sukan lain, kecuali dengan kebenaran Pengurusan Hotel.
 • Menunggang basikal, basikal roda tiga, skuter atau kenderaan beroda lain, atau melibatkan diri dengan permainan kasut roda, luncur sebaris atau sukan papan luncur, atau aktiviti seumpamanya (kecuali kerusi roda, kereta tolak bayi, atau yang diluluskan).
 • Memberi makan burung.
 • Bermain layang-layang atau peranti terbang kawalan jauh.
 • Acara, demonstrasi atau ucapan yang tidak dibenarkan dan perhimpunan awam haram yang lain.
 • Fotografi, penggambaran atau rakaman video yang tidak dibenarkan mengenai mana-mana orang dalam gaun perkahwinan atau kostum khas.
 • Fotografi, rakaman video, rakaman dalam apa jua bentuk, siaran atau transmisi untuk tujuan komersial.
 • Melibatkan diri dalam aktiviti seperti menjaja, melepak atau membina / memasang /meletakkan tanda yang tidak dibenarkan.
 • Terlibat dalam mana-mana tindakan yang tidak selamat yang mungkin menghalang operasi Hotel atau kemudahan berkaitan.
Kami boleh dari semasa ke semasa, tanpa notis terlebih dahulu dan tanpa bayaran balik atau pampasan, menghadkan jumlah orang yang mempunyai akses ke Hotel atau menutup Hotel atau mana-mana bahagian Hotel buat sementara waktu, disebabkan kapasiti, cuaca buruk atau acara-acara khas, untuk memastikan keselamatan, keamanan atau ketenteraman, atau jika kami menganggap bahawa keadaan memerlukan.

Kami berhak untuk memasuki bilik Hotel pada bila-bila masa untuk penyelenggaraan, keselamatan, keselamatan Tetamu dan harta benda kami, serta tujuan lain.

Kami berhak untuk menafikan kemasukan, atau mengkehendaki seseorang yang telah diterima masuk untuk meninggalkan Hotel, tanpa bayaran balik atau pampasan, atas kegagalan mematuhi mana-mana kaedah ini, tingkah laku yang tidak selamat, menyalahi undang-undang atau menyinggung perasaan, atau jika kami menganggap bahawa keadaan memerlukan.

Kami tidak bertanggungjawab dan tidak menerima sebarang liabiliti untuk apa-apa kerosakan atau kehilangan harta atau barang-barang kepunyaan mana-mana pengguna Hotel, sama ada kerosakan atau kehilangan itu disebabkan kecuaian kami atau sebaliknya.

Bagi maksud kaedah-kaedah ini, “kami” bermaksud salah satu atau kedua-dua Hong Kong International Theme Parks Limited dan Hong Kong Disneyland Management Limited.

Kaedah-kaedah ini dikawal oleh undang-undang Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China.

Jika berlaku apa-apa percanggahan atau ketidakselarasan diantara versi Bahasa Inggeris dan versi bahasa-bahasa lain Terma dan Syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Jika anda mempunyai persoalan, sila bertanya kepada Ahli yang Dipilih.

Menikmati Pengalaman Ajaib!