Tawaran eksklusif untuk peminat MyDisney - Terma & Syarat

Butiran Penting

 1. Tawaran ini hanya tersedia untuk Tetamu yang memiliki akaun dalam talian “peminat MyDisney” (setiap satunya “Tetamu Yang Layak”).
 2. Tetamu Yang Layak yang log masuk ke akaun “peminat MyDisney” mereka dan membeli tiket kemasukan tertentu ke Hong Kong Disneyland Park (“Taman Tema”) (“Transaksi Yang Layak”) akan menerima satu kod QR untuk tawaran barangan yang ditetapkan di bawah (setiap satunya “eBaucar”). Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) mempunyai budi bicara untuk menentukan jenis tiket kemasukan yang layak untuk tawaran ini.
 3. Tetamu Yang Layak akan menerima satu (1) eBaucar apabila melengkapkan Transaksi Yang Layak tanpa mengira bilangan tiket kemasukan yang dibeli dalam Transaksi Yang Layak tersebut:
  (i) sepasang Tag Bagasi Disney Ufufy edisi khas; dan
  (ii) satu baucar diskaun elektronik bernilai HK$10
 4. Tawaran ini hanya sah untuk tiket kemasukan terpilih yang dibeli di www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/ dan Tetamu Yang Layak dikehendaki memberikan nama dan bentuk data peribadi lain-lain yang diperlukan oleh HKITP untuk tujuan pengesahan identiti atau lain-lain.
 5. Tawaran ini tertakluk pada Terma dan Syarat Am di www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/ dan sekatan serta perubahan lain yang ditentukan oleh HKITP mengikut budi bicaranya sendiri tanpa notis awal atau lanjutan.
Terma dan Syarat Tag Bagasi Disney Ufufy Edisi Khas
 1. HKITP boleh mereka bentuk tag bagasi edisi khas mengikut budi bicaranya sendiri termasuklah watak [Disney Ufufy] khusus yang akan digunakan dari semasa ke semasa.
 2. Tetamu Yang Layak boleh menebus sepasang Tag Bagasi terpilih di Centre Street Boutique atau Andy’s Toy Box yang terletak di Hong Kong Disneyland Park (“Taman Tema”) dengan menunjukkan eBaucar. Penebusan Tag Bagasi adalah berdasarkan siapa cepat, dia dapat. Sementara stok masih ada.
 3. Tetamu Yang Layak dikehendaki menunjukkan eBaucar untuk ditebus pada hari lawatan Taman Tema. eBaucar yang tidak digunakan selepas tempoh kesahan ini akan dibatalkan.
 4. eBaucar tidak boleh dibayar balik, ditukar, ditebus untuk wang tunai atau digunakan sebagai wang tunai dan tidak boleh digunakan bersama-sama diskaun atau tawaran promosi yang lain.
 5. eBaucar bercetak yang rosak atau diubah akan dibatalkan. eBaucar yang hilang tidak akan diganti. 
 6. HKITP tidak bertanggungjawab untuk penggantian atau pampasan lain jika Tetamu Yang Layak tidak dapat menebus Tag Bagasi atas sebarang sebab.
Terma dan Syarat eBaucar Diskaun Barangan
 1. Tetamu Yang Layak boleh menerima diskaun bernilai HK$10 bagi pembelian barang di mana-mana kedai barangan di Taman Tema atau mana-mana hotel yang bersebelahan dengan Taman Tema (setiap satunya, “Hotel”) dengan menunjukkan eBaucar.
 2. Setiap eBaucar hanya sah untuk kegunaan satu kali sahaja dan mesti digunakan semasa tempoh sah tiket Taman Tema apabila eBaucar dikeluarkan. eBaucar yang tidak digunakan selepas tempoh kesahan ini akan dibatalkan.
 3. eBaucar mesti ditunjukkan semasa pembayaran.
 4. Hanya satu (1) eBaucar boleh digunakan bagi setiap transaksi.
 5. eBaucar boleh digunakan semasa waktu operasi kedai barangan terpilih HKITP di Taman Tema dan Hotel. HKITP berhak untuk menentukan harga barangan dan waktu operasi kedai barangan yang terpilih mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya.
 6. eBaucar tidak boleh digunakan di The Magic of Hong Kong Disneyland (terletak di Terminal 1 dan 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Hong Kong).
 7. eBaucar tidak boleh digunakan untuk pembelian foto, perkhidmatan fotografi, barang kemas PANDORA, barang kemas CHOW TAI FOOK, barangan edisi terhad, barangan jenama bersama, produk elektronik (cth. kamera digital), item bukan Disney/kedai serba guna (cth. ubat, filem bateri, rangkaian H2O+®), kad SD, produk media (CD Video, DVD), item LEGO® dan item terpilih lain seperti yang dinyatakan oleh HKITP dari semasa ke semasa. 
 8. eBaucar tidak boleh dibayar balik, ditukar, ditebus untuk wang tunai atau digunakan sebagai wang tunai dan tidak boleh digunakan bersama-sama diskaun atau tawaran promosi yang lain.
 9. Tiada bayaran balik tunai bagi sebarang jumlah eBaucar yang tidak digunakan.  Sebarang pembelian barangan menggunakan eBaucar tidak tertakluk pada bayaran balik dan pertukaran.
 10. eBaucar bercetak yang rosak atau diubah akan dibatalkan. eBaucar yang hilang tidak akan diganti. 
 11. Jika berlaku sebarang konflik atau ketidakonsistenan antara versi bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu Terma dan Syaraat ini, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 12. Terma dan syarat tertakluk pada huraian HKITP yang muktamad dan menyeluruh. Jika berlaku pertikaian, HKTIP mempunyai hak untuk membuat keputusan muktamad bagi pertikaian tersebut, dan sebaliknya, berhubungan eBaucar ini.
Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung, atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang akan dihantar data peribadi tersebut boleh didapati di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan sebegitu boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.