Terma dan Syarat Program MyDisney

Butiran Penting 

 1. Tetamu yang telah mendaftar untuk keahlian Program MyDisney di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/mydisney-fans/ dan memegang “Akaun MyDisney” yang sah (Tetamu sedemikian, “Ahli yang Layak” dan akaun yang didaftarkan, “Akaun MyDisney”) layak untuk manfaat  MyDisney yang ditentukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”), tertakluk kepada terma dan syarat ini dan semua terma dan syarat lain yang ditentukan oleh HKITP untuk manfaat yang dimaksudkan.
 2. Manfaat  MyDisney hanya tersedia untuk transaksi pembelian atau tempahan yang memenuhi semua kriteria yang ditentukan oleh HKITP dan dilengkapkan oleh Ahli yang Layak menggunakan Akaun MyDisney mereka melalui laman web yang ditetapkan oleh HKITP (“Transaksi yang Layak”).  Ahli yang Layak mestilah (i) mendaftar masuk kepada Akaun MyDisney mereka sebelum melakukan transaksi yang berkaitan, (ii) melaksanakan urus niaga di laman web yang ditetapkan, dan (iii) kekal mendaftar masuk pada Akaun MyDisney semasa transaksi dilengkapkan.  Tiada manfaat, pertukaran atau pengembalian wang  MyDisney akan diberikan untuk apa-apa transaksi yang tidak diselesaikan dalam Akaun MyDisney yang dilog masuk.
 3. Manfaat tertakluk kepada (i) tempoh sah dan tarikh sekatan manfaat yang dimaksudkan atau produk atau perkhidmatan yang berkaitan; (ii) ketersediaan faedah yang dimaksudkan atau produk atau perkhidmatan yang berkaitan; (iii) waktu operasi dan kapasiti tarikan, kemudahan atau lokasi yang berkaitan; (iv) kawalan yang mungkin akan mengehadkan bilangan, jenis, nilai dan ciri lain daripada manfaat yang diperuntukkan, atau yang mungkin akan mengehadkan bilangan atau kelayakan Ahli yang Layak atau transaksi yang ditawarkan manfaat keatasnya (sebagai contoh, manfaat dan ciri tertentu mungkin disediakan secara terhad kepada kumpulan Ahli yang Layak atau jenis transaksi terpilih) (kawalan sedemikian disebut secara kolektif sebagai 'Had Manfaat'); dan (v) terma dan syarat lain yang terpakai seperti yang mungkin diumumkan oleh HKITP dari semasa ke semasa dalam 'Terma dan Syarat Manfaat  MyDisney' ini, atau pada laman web rasmi Hong Kong Disneyland di www.hongkongdisneyland.com (“Laman web”), iklan yang berkaitan, komunikasi Ahli yang Layak dan/atau pemberitahuan atau notis yang dipaparkan di lokasi tarikan, kemudahan atau jualan atau perkhidmatan.  Ahli yang Layak mengakui bahawa HKITP boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, menentukan atau mengubah mana-mana aspek yang disebut dalam perenggan 3 ini pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis.
 4. HKITP bukan pembekal produk dan/atau perkhidmatan yang disediakan oleh peniaga lain (secara kolektif “Tawaran Peniaga Lain”), dan peniaga lain yang sedemikian tidak memberikan Tawaran Peniaga Lain atas nama, atau sebagai ejen, HKITP atau mana-mana gabungannya.  HKITP tidak memberikan apa-apa berkaitan dengan perwakilan atau jaminan mengenai Tawaran Peniaga Lain.  Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, HKITP tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerugian, kos, perbelanjaan, caj, kerosakan, tuntutan, permintaan, prosiding, tindakan, kewajiban atau liabiliti (termasuk tanpa batasan, apa-apa kecederaan, kerosakan, kerugian atau perbelanjaan apa-apa jenis) yang ditanggung oleh Ahli yang Layak atau orang lain yang disebabkan atau berkaitan dengan Tawaran Peniaga Lain.  HKITP tidak bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa-apa pertikaian yang timbul daripada Tawaran Peniaga Lain. Penyediaan dan penggunaan Tawaran Peniaga Lain mungkin tertakluk pada terma dan syarat seperti yang ditentukan oleh pembekal mereka. 

 Manfaat  Taman Tema MyDisney 

 1. Ahli yang Layak yang membeli tiket masuk yang ditetapkan (“Tiket yang Layak”) ke (“Taman Tema”) Hong Kong Disneyland dalam Transaksi yang Layak akan menerima satu (1) baucar untuk pembelian tiket dalam bentuk fizikal atau elektronik seperti yang ditentukan oleh HKITP (“Pembelian Tiket Baucar”).
 2. Setiap Ahli yang Layak tidak boleh menerima lebih daripada satu (1) set Baucar Pembelian Tiket tanpa mengira jumlah, jenis dan nilai tiket yang dibeli dalam Transaksi Layak yang sama.
 3. HKITP boleh mengikut budi bicara mutlaknya untuk menetapkan atau mengubah Had Manfaat untuk faedah ini, termasuk tanpa batasan bilangan, jenis, nilai atau ciri lain dari Tiket yang Layak.
 4. Baucar Pembelian Tiket mesti digunakan oleh Ahli yang Layak kepada individu yang baucar dikeluarkan dengan menunjukkan baucar bersama dengan Tiket yang Layak yang berkenaan di lokasi penebusan secara peribadi. 
 5. Baucar Pembelian Tiket hanya sah pada tarikh kemasukan Taman Tema menggunakan Tiket yang Layak, tidak termasuk tarikh sekatan yang ditentukan oleh HKITP.
 6. Manfaat dan penggunaan Baucar Pembelian Tiket ini tertakluk pada (i) Terma dan Syarat Manfaat  MyDisney, (ii) Terma dan Syarat Umum di www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/, (iii) Terma dan Syarat Umum berkenaan dengan Promosi dan Penebusan Makanan dan Minuman di Taman Tema dan Hotel dan Terma dan Syarat Umum berkenaan dengan Promosi dan Penebusan Barang Niaga di Taman Tema dan Hotel yang tersedia di www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/, dan (iv) sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh HKITP mengikut budi bicaranya tanpa notis awal atau lanjuatan.

 Manfaat Magik Taman Tema MyDisney – Manfaat Barang Niaga   

 1. Ahli yang Layak boleh menggunakan Baucar Pembelian Tiket mereka untuk menerima setiap manfaat barang niaga berikut:
  1. Tebus hadiah istimewa yang ditetapkan oleh HKITP di Center Street Boutique atau Andy's Toy Box atau Pasar Karibuni di Taman Tema;
   1. HKITP berhak untuk menentukan atau mengubah jenis, reka bentuk dan aspek lain bagi hadiah istimewa tersebut pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengikut budi bicaranya yang mutlak;
   2. Penebusan hadiah istimewa tersedia berdasarkan siapa cepat, dia dapat sementara stok masih ada. HKITP tidak bertanggungjawab untuk menyediakan pengganti atau pampasan lain jika Tetamu yang Layak tidak dapat menebus hadiah istimewa dengan alasan apa sekalipun.
  2. Tebus tiga (3) baucar diskaun barang niaga HK$10 di mana-mana kedai barang niaga yang terletak di Taman Tema (“Kedai Barang Niaga Taman Tema”) atau mana-mana kedai barang niaga yang terletak di mana-mana hotel yang terletak berdekatan dengan Taman Tema (“Kedai Barang Niaga Hotel”)
 2. Baucar tidak boleh digunakan di gerai barang niaga.
 3. Diskaun barang niaga tidak terpakai untuk pembelian item, gambar, perkhidmatan fotografi, PANDORA Jewelry, barang kemas Chow Tai Fook, barang berjenama yang terdiskaun atau berharga istimewa (mis. Item H2O+®, item LEGO®, item FUJIFILM, jam tangan Disney oleh Citizens, Wooderful Life, kaca mata ZOFF, item Coca Cola® dan Starbucks®, dll.), item bukan Disney (cth. item kemudahan, ubat-ubatan), produk media (CD Video, DVD), perkhidmatan sulaman, perbelanjaan di Bibbidi Bobbidi Boutique, Pasar Karibuni dan item terpilih lain seperti yang ditentukan oleh HKITP dari semasa ke semasa.

 Manfaat Magik Taman Tema MyDisney - Manfaat Hidangan 

 1. Ahli yang Layak boleh menggunakan Baucar Pembelian Tiket mereka untuk menerima setiap manfaat hidangan berikut:
  1. Terima diskaun 25% apabila membeli dua (2) atau lebih makanan kombo bernilai HK$169 atau ke bawah di restoran Deluxe atau Signature di Taman Tema. Sila rujuk Laman Web atau aplikasi mudah alih Taman Tema untuk senarai Restoran Signature dan Deluxe dan lokasi dan waktu operasi masing-masing.
  2. Terima diskaun sebanyak HK$5 semasa pembelian hidangan kombo di Main Street Market di Taman Tema.

 Manfaat Magik Hotel MyDisney 

 1. Ahli yang Layak yang bukan ahli Program Keahlian Akses Magik dan yang membuat tempahan yang ditetapkan di hotel bertemakan Disney yang terletak bersebelahan dengan (“Hotel”) Taman Tema dalam Transaksi yang Layak melalui https://www.hongkongdisneyland.com/ms/offers-discounts/?type=offer-type-vacation-package,offer-type-rooms,offer-type-mydisney-fans boleh menerima baucar (“Baucar Penginapan Hotel”) semasa mendaftar masuk.
 2. Setiap Ahli yang Layak tidak boleh menerima lebih daripada satu (1) Baucar Menginap Hotel tanpa mengira jumlah, jenis dan harga bilik hotel yang ditempah dalam Transaksi yang Layak yang sama.
 3. HKITP boleh mengikut budi bicaranya yang mutlak menetapkan atau mengubah Had Manfaat untuk manfaat ini, termasuk bilangan, jenis, harga atau ciri lain bagi tempahan Hotel tanpa batasan.
 4. Baucar Penginapan Hotel mesti digunakan oleh Ahli yang Layak yang baucar dikeluarkan kepadanya dengan menunjukkan baucar itu bersama-sama dengan pemegang kad kunci bilik Hotel yang berkenaan di lokasi penebusan secara peribadi.
 5. Baucar Penginapan Hotel hanya sah selama tempoh sah yang dinyatakan pada baucar dan semasa penginapan Hotel Ahli yang Layak, tidak termasuk apa-apa tarikh sekatan yang ditentukan oleh HKITP.
 6. Manfaat dan penggunaan Baucar Penginapan Hotel ini tertakluk pada (i) Terma dan Syarat Manfaat  MyDisney, (ii) Terma dan Syarat Umum  di www.hongkongdisneyland.com/hotel-general-terms-conditions/, (iii) Terma dan Syarat Umum berkenaan dengan Promosi dan Penebusan Makanan dan Minuman di Taman Tema dan Hotel danTerma dan Syarat Umum berkenaan dengan Promosi dan Penebusan Barang Niaga di Taman Tema dan Hotel yang tersedia di www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/, dan (iv) sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh HKITP mengikut budi bicaranya tanpa notis awal atau lanjutan.

 Manfaat Magik Hotel MyDisney – Manfaat Barang Niaga 

 1. Seorang Ahli yang Layak boleh menggunakan Baucar Penginapan Hotel mereka untuk menerima setiap manfaat barang niaga berikut:
  1. Tebus satu (1) Tag Bagasi Karakter Disney Edisi Istimewa  di mana-mana Kedai Barang Niaga Hotel;
  2. Tebus satu (1) botol isian semula buih percuma semasa pembelian tongkat buih bercahaya di mana-mana Kedai Barang Niaga Hotel;
  3. Tebus satu (1) hadiah barang niaga ditetapkan (bernilai HK$58) dengan perbelanjaan bersih HK$500 atau lebih dalam satu transaksi di mana-mana Kedai Barang Niaga Hotel;
  4. Dapatkan diskaun 20% untuk sebarang pembelian barang kemas PANDORA termasuk sekurang-kurangnya satu (1) Koleksi Disney PANDORA dengan jumlah perbelanjaan sebanyak HK$3,000 atau lebih dalam satu transaksi di mana-mana Kedai Barang Niaga Hotel atau Kedai Barang Niaga Taman Tema (Koleksi Disney PANDORA termasuk Koleksi Barang Kemas Disney PANDORA, Koleksi Taman Tema Disney dan Koleksi Disneyland Hong Kong);
  5. Dapatkan diskaun 10% bagi item H2O+®  di mana-mana Kedai Barang Niaga Hotel. 

Manfaat Magik Hotel MyDisney - Manfaat Hidangan 

 1. Seorang Ahli yang Layak boleh menggunakan Baucar Penginapan Hotel mereka untuk menerima setiap hidangan berikut, kecuali 21 hingga 31 Disember 2021, 1 Januari 2022 dan 8 Mei 2022 yang merupakan tarikh sekatan:
  1. Tebus satu (1) skup percuma Gelato buatan Rumah untuk setiap pembelian satu (1) set Makan Tengah Hari Berwarna-warni atau set Sarapan Tengah Hari Berwarna-warni di Restoran Dunia Warna di Disney Explorers Lodge; atau dua (2) skup percuma aiskrim bagi setiap pembelian Set Teh Petang untuk dua orang di Walt’s Cafe; dan
  2. Dapatkan diskaun HK$100 bagi setiap orang dewasa di meja yang sama dalam bufet makan malam yang sama di Restoran Enchanted Garden di Hotel Disneyland Hong Konh atau di Chef Mickey di Hotel Hollywood Disney (“Manfaat Bufet Makan Malam”), bagi setiap perbelanjaan sebanyak HK$500 di sesi makan malam di Crystal Lotus di Hotel Disneyland Hong Kong atau Dragon Wind di Disney Explorers Lodge (“Manfaat Sesi Makan Malam”):
   1. Manfaat Bufet Makan Malam hanya boleh digunakan oleh Ahli yang Layak dan sehingga 7 tetamu dewasa.
   2. Manfaat Bufet Makan Malam tidak terpakai untuk sesi tempat duduk penuh makan malam bufet dan makan malam separuh bufet.
   3. Di bawah Manfaat Sesi Makan Malam ini, setiap Ahli yang Layak boleh menerima diskaun sehingga HK$800 untuk perbelanjaan HK$4,000 atau lebih dalam satu transaksi tunggal.
   4. Caj perkhidmatan 10% berdasarkan harga asal akan dikenakan.
 2. Tempahan awal diperlukan untuk manfaat hidangan. Untuk tempahan dan pertanyaan awal, sila hubungi (852) 3510-6000 (Hong Kong Disneyland Hotel), (852) 3510-2000 (Disney Explorers Lodge) atau (852) 3510-5000 (Disney’s Hollywood Hotel). 

Manfaat Magik Hotel MyDisney - Manfaat Diskaun Bilik

 1. Ahli yang Layak yang mendaftar masuk keHotel pada atau sebelum 31 Disember 2021 boleh menikmati diskaun HK$50 untuk salah satu pakej hiasan bilik Hotel berikut dengan membuat tempahan pakej pada saat membuat tempahan bilik Hotel atau dengan menghubungi (852) 1-830-830 sekurang-kurangnya satu (1) hari sebelum tarikh daftar masuk Hotel:
  1. Pakej Hiasan Bilik Bertema “Raikan Hari Jadi yang Lebih Mengembirakan”; atau
  2. Pakej Hiasan Bilik Bertema “Raikan Hari Ulang Tahun yang Lebih Mengembirakan”; atau
  3. Pakej Hiasan Bilik Bertema “Raikan Perkahwinan yang Lebih Mengembirakan”; atau
  4. Pakej Hiasan Bilik Bertema “Perjalanan dengan Duffy dan Rakan-rakan”; atau
  5. Pakej Hiasan Bilik Bertema “Toy Story”.
 2. Manfaat ini tidak boleh digunakan bersama dengan mana-mana diskaun atau promosi hiasan bilik yang lain.
 3. Pembatalan atau perubahan tertakluk pada terma dan syarat yang tepakai untuk tempahan Hotel yang dibuat oleh Ahli yang Layak.

 Terma dan Syarat Lain yang Terpakai untuk Program  MyDisney 

 1. Setiap manfaat yang dikeluarkan untuk Transaksi yang Layak boleh digunakan sekali sahaja. Hanya satu (1) baucar dan satu (1) manfaat boleh digunakan dalam setiap transaksi tunggal. Rekod HKITP berkaitan dengan pengeluaran dan penggunaan manfaat adalah muktamad dan menyeluruh.
 2. Tiket atau baucar salinan, tiket yang rosak atau yang diubah tidak akan diterima. Tiket atau baucar yang hilang tidak akan diganti semula.
 3. Kecuali disediakan secara nyata oleh HKITP sebaliknya, baucar dan manfaatnya tidak dapat dikembalikan, ditukar, ditebus dengan wang tunai secara keseluruhan atau sebahagian, atau ditukar dengan produk atau diskaun lain.
 4. Semua item barang niaga yang dibeli menggunakan manfaat  MyDisney tertakluk pada dasar pertukaran dan pengembalian yang dicetak di bahagian belakang resit jualan asal.
 5. Jika nilai bersih Transaksi yang Layak setelah pengembalian atau pertukaran lebih rendah daripada ambang perbelanjaan yang diperlukan untuk manfaat  MyDisney yang dimaksudkan, manfaat  MyDisney tersebut akan hilang. Ahli yang Layak menerima pengembalian atau pertukaran akan membayar kepada HKITP jumlah diskaun, tawaran atau manfaat yang diterima dan mengembalikan kepada HKITP apa-apa hadiah yang ditebus, sebagaimana yang berkenaan.
 6. Baucar dan manfaat tersebut tidak boleh digunakan bersama dengan tawaran, promosi atau diskaun lain (termasuk manfaat  MyDisney yang lain, apa-apa diskaun ahli Cast yang Layak, diskaun ahli Akses Magik, hak hari jadi atau manfaat pembaharuan).
 7. HKITP berhak untuk menentukan atau mengubah mengikut budi bicara mutlaknya: (a) jenis, reka bentuk atau ciri lain daripada apa-apa item barang niaga atau makanan dan minuman yang boleh ditebus menggunakan manfaat; (b) harga item barang niaga, makanan dan minuman; (c) menu setiap restoran yang terpilih, dan (d) waktu operasi lokasi penebusan yang terpilih.
 8. Manfaat terpakai kepada Ahli yang Layak membuat Transaksi yang Layak sahaja dan tidak boleh dipindah milik. Manfaat (termasuk diskaun) adalah untuk kegunaan peribadi Ahli yang Layak sahaja dan tidak boleh digunakan untuk memperoleh atau membeli item, perkhidmatan, diskaun atau manfaat lain dengan tujuan untuk menjual semula item, perkhidmatan, potongan atau manfaat lain yang sedemikian. Manfaat (termasuk diskaun) tidak boleh dijual, ditukar dengan barang lain, atau ditukar dengan apa-apa barangan, perkhidmatan atau manfaat. 
 9. Ahli yang Layak diminta untuk memberikan nama dan bentuk data peribadi lain sebagaimana yang dikehendaki oleh HKITP untuk pengesahan identiti atau tujuan lain.  HKITP boleh menolak untuk menerima apa-apa baucar dan menolak untuk memberikan apa-apa manfaat jika identiti mereka atau kelayakan lain untuk menggunakan baucar atau manfaat tersebut tidak dapat dibuktikan dengan kepuasan HKITP atau keadaan yang dijelaskan dalam perenggan 36 di bawah berlaku.
 10. HKITP berhak untuk membatalkan mana-mana Akaun MyDisney pada bila-bila masa (dan keahlian  MyDisney yang berkenaan), atau menggantung atau menghentikan manfaat yang berkaitan dengan akaun atau keahlian, tanpa bayaran balik atau pampasan jika dalam pertimbangannya sendiri timbul salah satu daripada keadaan berikut:
     (a) jika keahlian MyDisney atau Akaun MyDisney digunakan untuk penebusan manfaat oleh mana-mana orang selain daripada pemegang keahlian yang berdaftar;
     (b) pelawat mempunyai lebih daripada satu keahlian MyDisney atau Akaun MyDisney pada masa yang sama;
     (c) keahlian MyDisney, Akaun MyDisney dan/atau manfaat yang berkaitan digunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain-lain yang tidak dibenarkan;
     (d) jika ahli tersebut melanggar atau tidak mematuhi mana-mana terma dan syarat ini, Peraturan dan Undang-Undang Taman Tema atau Peraturan dan Undang-Undang Hotel;
     (e) bagi tingkah laku yang tidak selamat, menyalahi undang-undang atau menyinggung perasaan;
     (f) untuk memastikan keselamatan, sekuriti atau ketenteraman; atau
     (g) jika HKITP berpendapat bahawa keadaan memerlukannya.
 11. HKITP berhak untuk menambah, menghapus dan/atau mengubah terma dan syarat yang berkenaan untuk faedah atau untuk menghentikan atau menggantung ketersediaan program  MyDisney, mana-mana Akaun MyDisney dan/atau apa-apa manfaat  MyDisney pada bila-bila masa dan dari dari semasa ke semasa tanpa notis, kecuali HKITP akan memberikan notis kepada Ahli yang Layak tentang apa-apa perubahan material terhadap manfaat sesuai dengan perenggan 37 ini.
  Apa-apa notis yang diberikan oleh HKITP mengenai perubahan material dalam terma dan syarat ini boleh dihantar melalui pos, e-mel, melalui pesanan SMS atau dengan menyiarkan perubahan material di Laman Web. Penerbitan perubahan material dengan cara yang difikirkan sesuai oleh HKITP juga akan membentuk notis yang berkesan kepada ahli.  Penggunaan keahlian  MyDisney, Akaun MyDisney atau manfaat yang berkaitan setelah tarikh perubahan material berlaku akan membentuk penerimaan oleh ahli bagi perubahan tersebut, dan ahli tersebut akan terikat dengan perubahan berkenaan.
 12. Keahlian  MyDisney, Akaun MyDisney dan manfaat yang berkaitan diberikan sesuai dengan undang-undang Kawasan Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China (“HKSAR”) sahaja. HKITP tidak menyatakan bahawa penyertaan dalam program  MyDisney atau penggunaan Akaun MyDisney atau manfaat yang berkaitan itu sesuai atau tersedia di lokasi lain dan manfaatnya tidak sah di mana-mana bidang kuasa yang penyertaan dalam program atau penggunaan akaun atau manfaat tersebut dilarang atau disekat oleh undang-undang. Mereka yang memilih untuk turut serta dalam program  MyDisney atau menggunakan akan atau manfaat ini boleh berbuat demikian dengan inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab bagi pematuhan terhadap undang-undang tempatan, jika dan sehingga tahap undang-undang tersebut digunakan.
 13. Kecuali sebagaimana yang diubah secara khusus oleh Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi yang disediakan oleh HKITP yang terpakai untuk pengumpulan data yang berkaitan, data peribadi yang dikumpulkan berkaitan dengan penyediaan dan penggunaan keahlian  MyDisney dan Akaun MyDisney dan manfaat, produk atau perkhidmatan yang berkaitan akan dipegang, diproses dan digunakan sesuai dengan dasar privasi terpakai yang dinyatakan dalam Laman Web.
 14. Terma dan syarat tertakluk pada huraian HKITP yang muktamad dan menyeluruh.
 15. Terma dan syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan sesuai mengikut undang-undang HKSAR.
 16. Jika terdapat apa-apa konflik atau ketidakkonsistenan antara versi Bahasa Inggeris dan versi bahasa lain bagi terma dan syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.
 17. Jika berlaku apa-apa pertikaian, HKITP berhak untuk membuat keputusan muktamad bagi pertikaian tersebut, dan sebaliknya, berhubungan dengan program dan tawaran ini.
 18. Terma dan Syarat ini membentuk perjanjian antara HKITP dan Ahli Layak yang menggunakan manfaat tersebut. Orang yang bukan pihak kepada perjanjian ini akan tidak mempunyai apa-apa hak di bawah Ordinan Kontrak(Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan sebarang terma perjanjian ini.