Pakej Istimewa “Keseronokan 2 Hari” Hong Kong Disneyland

Lihat semua Tawaran Istimewa

Butiran Penting
 1. Pakej Istimewa “Keseronokan 2 Hari” (“Pakej”) hanya tersedia untuk pelawat yang melawati Hong Kong (setiap satu “Tetamu Yang Layak”).
 2. Harga Pakej hanya terpakai untuk pembelian Tiket Kemasukan Umum 2 Hari dan Tiket Kanak-kanak 2 Hari (setiap satu “Tiket Tawaran” dan secara kolektifnya “Tiket Tawaran”) ke Taman Tema Disneyland Hong Kong (“Taman Tema”) dan tidak terpakai untuk pembelian mana-mana jenis tiket lain.
 3. Setiap Tiket Tawaran dikeluarkan bersama-sama dengan e-Baucar yang berikut (setiap satu “e-Baucar”):
  1. dua (2) e-Baucar untuk diskaun bernilai HK$10 apabila membuat apa-apa pembelian di mana-mana kedai barang niaga di Taman Tema;
  2. satu (1) e-Baucar untuk beli satu percuma satu bertih jagung 32 oz. di gerai jualan luar yang ditetapkan di Taman Tema; dan
  3. satu (1) e-Baucar untuk diskaun HK$15 apabila membeli mana-mana hidangan kombo di Restoran Khidmat Pantas yang ditentukan di Taman Teman selepas jam 4:30 petang.
 4. Pakej tersedia untuk pembelian dalam talian daripada laman web (“Laman Web”) yang ditentukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) dari 6 Disember 2022 hingga 30 Jun 2023 (“Tempoh Tawaran”).
 5. Semasa melengkapkan pembelian pada Laman Web, Tetamu yang Layak perlu memberikan nama, maklumat kad kredit dan bentuk data peribadi lain mengikut keperluan HKITP. E-mel pengesahan akan dikeluarkan kepada Tetamu yang Layak yang membeli Pakej di Laman Web.
 6. Untuk menggunakan Tiket Tawaran, Tetamu yang Layak mesti, pada atau sebelum 30 Jun 2023, menunjukkan (i) e-mel pengesahan yang menyimpan Tiket Tawaran yang dikeluarkan oleh HKITP; (ii) dokumen perjalanan yang sah dengan pengenalan bergambar; dan (iii) kad kredit yang digunakan untuk membeli Tiket Tawaran di Pintu Masuk Utama Taman Tema secara langsung untuk tujuan pengesahan.
 7. Setiap Tiket Tawaran mesti digunakan oleh Tetamu yang Layak dan sama sepanjang tempoh kesahannya. HKITP mungkin memerlukan Tetamu yang Layak untuk mengemukakan pengenalan peribadi mereka atau memberikan maklumat lain kerana HKITP mungkin memerlukannya untuk tujuan pengesahan.
 8. Tetamu yang Layak yang memiliki Tiket Tawaran, lawatan pertama mereka ke Taman Tema mestilah dibuat pada atau sebelum tarikh sah terakhir yang tertera pada tiket; dan lawatan kedua mestilah dibuat dalam masa 6 hari selepas lawatan yang pertama. Tiket Tawaran yang tidak digunakan pada atau sebelum tarikh sah terakhir yang tertera pada tiket akan dibatalkan tanpa pertukaran, pembayaran balik atau pampasan.
 9. E-Baucar yang dikeluarkan dengan Tiket Tawaran hanya sah pada hari kemasukan ke Taman Tema menggunakan Tiket Tawaran tersebut. Tiket Tawaran dan e-Baucar yang tidak digunakan mengikut Terma dan Syarat ini akan dibatalkan tanpa pertukaran, bayaran balik atau pampasan.
 10. Apabila memasuki Taman Tema, Tetamu yang Layak dikehendaki menunjukkan Tiket Tawaran dan diambil gambarnya (atau menunjukkan pengenalan diri* seperti yang mungkin dikehendaki oleh HKITP dari semasa ke semasa) untuk pengesahan. Tiket, foto yang dicap dengan tangan dan/atau pengenalan diri lain seperti yang HKITP mungkin minta dari semasa ke semasa diperlukan untuk memasuki semula Taman Tema. Jika Tetamu yang Layak memilih untuk gambar anak-anak mereka tidak diambil, mereka boleh, sebelum masuk ke Taman Tema, bertanya kepada Barisan Pelakon tentang kaedah pengesahan alternatif yang mungkin disediakan oleh HKITP dari semasa ke semasa#.

  * Contoh pengenalan diri termasuk tetapi tidak terhad kepada pasport atau pengenalan bergambar lain yang boleh diterima oleh HKITP.

  # Contoh kaedah pengesahan alternatif mungkin termasuk menunjukkan pengenalan bergambar Tetamu yang Layak yang berkaitan kepada Barisan Pelakon kami dan namanya dicetak pada atau disimpan secara elektronik dengan Tiket Tawaran. Nama yang telah direkodkan tidak boleh diubah.
 11. Pakej, Tiket Tawaran dan e-Baucar bukan untuk dijual semula, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, untuk wang tunai atau apa-apa barang lain, dan tidak boleh digunakan bersama dengan tiket dan promosi baucar atau diskaun lain.
 12. Tetamu yang Layak yang sudah membeli Kad Keahlian Akses Magik (“Akses Magik”) atau mana-mana tiket, baucar atau produk lain tidak akan berhak ke atas mana-mana pertukaran atau pembayaran balik di bawah tawaran ini.
 13. Semua tetamu dikehendaki membuat tempahan dengan tiket atau kad keahlian yang sah sebelum melawati Taman Tema. Tempahan lawatan taman tema bagi setiap jenis tiket atau kad keahlian tertakluk pada kuota yang terhad. Tempahan tidak akan diterima apabila setiap kuota penuh.
 14. Tetamu dikehendaki mematuhi Maklumat Kesihatan & Keselamatan terkini yang tersedia di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/guest-services/health-and-safety/ semasa melawat Hong Kong Disneyland Resort (“Resort”).
 15. HKITP berhak untuk (i) meminda atau menambah terma dan syarat ini; (ii) menukar harga dan kesahan untuk mana-mana tiket, lawatan, tawaran, promosi; (iii) menetapkan atau mengubah mana-mana tarikh sekatan dan (iv) menamatkan atau menangguhkan ketersediaan mana-mana tawaran, diskaun atau promosi, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis awal.
Terma dan Syarat Naik Taraf Tiket Tawaran
 1. Pada hari lawatan sahaja, Tetamu yang Layak boleh menaik taraf Tiket Tawarannya kepada Akses Magik di Pusat Perkhidmatan Ahli Akses Magik di Taman Tema dengan membayar perbezaan harga yang dikenakan secara peribadi, dikira dengan merujuk kepada harga pembelian Tiket Tawaran dan jenis Akses Magik yang dipilih. Jika Akses Magik yang dipilih berharga lebih rendah daripada Tiket Tawaran yang ingin dinaik taraf, tiada bayaran balik akan dibuat.
 2. Mana-mana Akses Magik yang dikeluarkan selepas naik taraf akan sah selama satu tahun dari tarikh lawatan pertama Tetamu yang Layak ke Taman Tema dengan Tiket Tawaran. Naik taraf ke Akses Magik tidak boleh dibuat selepas hari terakhir Tiket Tawaran digunakan.
Terma dan Syarat e-Baucar barang niaga dengan diskaun bernilai HK$10
 1. E-Baucar hanya boleh digunakan dalam mana-mana pembelian di mana-mana kedai barang niaga di Taman Tema (kecuali item yang dinyatakan dalam perenggan 19 di bawah).
 2. E-Baucar tidak sah untuk pembelian foto, perkhidmatan fotografi, Barang Kemas PANDORA, barang kemas Chow Tai Fook, barangan jenama bersama (cth. Item H2O+®, item LEGO®, item FUJIFILM, item Starbucks®, jam tangan Disney oleh Citizen, Wooderful Life, item Moleskine, dan NATIONAL GEOGRAPHIC, dll.), item bukan Disney (cth. item kemudahan, ubat-ubatan), produk media (CD, DVD Video), Beg Magical Goodie, perkhidmatan peribadi, perbelanjaan di Bibbidi Bobbidi Boutique, barang niaga yang ditempah, dipesan atau dibeli dalam talian atau di luar Taman Tema atau mana-mana Hotel bertemakan Disney yang terletak bersebelahan Taman Tema (setiap satu “Hotel”), Hadiah Magik dan item terpilih lain yang mungkin ditentukan oleh HKITP dari semasa ke semasa.
Terma dan Syarat e-Baucar Bertih Jagung beli satu percuma satu
 1. E-Baucar untuk beli satu percuma satu bertih jagung 32 oz. boleh digunakan di mana-mana gerai jualan luar berikut yang ditetapkan di Taman Tema:
  1. Main Street Market;
  2. Gerai Bertih Jagung, Lolipop Ais di Main Street, U.S.A;
  3. Gerai Bertih Jagung, Gula-gula Kapas, Lolipop Ais di Tomorrowland;
  4. Gerai Hot Dog, Corn on the Cob, Minuman Segar, Lolipop Ais di Fantasyland;
  5. Gerai Bertih Jagung, Lolipop Ais di Fantasyland;
  6. Gerai Lolipop Ais di Mystic Point;
  7. Gerai Grizzly Gulch Popcorn;
  8. Gerai Sotong Korea, Kaki Ayam Belanda, Minuman Segar, Lolipop Ais di Adventureland; atau
  9. Gerai Sotong Korea, Kaki Ayam Belanda di Pasar Karibuni.
Terma dan Syarat e-Baucar hidangan kombo dengan diskaun bernilai HK$15
 1. E-Baucar boleh digunakan untuk membeli mana-mana hidangan kombo dalam satu transaksi di salah satu Restoran Khidmat Pantas berikut di Taman Tema selepas jam 4:30 petang:
  1. Starliner Diner (di Tomorrowland);
  2. Comet Cafe (di Tomorrowland);
  3. Clopin’s Festival of Foods (di Fantasyland);
  4. Royal Banquet Hall (di Fantasyland); atau
  5. Tahitian Terrace (di Adventureland).
 2. Sila rujuk www.hongkongdisneyland.com atau aplikasi mudah alih Taman Tema untuk mendapatkan senarai Restoran Khidmat Pantas Taman Tema, serta lokasi dan waktu operasi setiap restoran.
Terma dan Syarat Umum yang berkenaan dengan Tawaran
 1. Pakej ini dan komponen masing-masing, serta pengeluaran dan penggunaan Pakej dan komponen masing-masing serta kemasukan ke Taman Tema atau bahagian lain Resort di sana masing-masing tertakluk pada (i) “Sorotan Tawaran” dan “Butiran Penting” yang dinyatakan dalam semua halaman yang berkaitan pada Laman Web, (ii) terma dan syarat ini serta Terma dan Syarat Umum di www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/, (iii) undang-undang dan peraturan yang terpakai kepada lokasi atau kemudahan yang berkenaan (termasuk tanpa had, Undang-undang dan Peraturan Taman Tema) yang dinyatakan pada Laman Web, (iv) keperluan terkini di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/guest-services/health-and-safety/, dan (v) semua keperluan, sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh HKITP mengikut budi bicaranya sendiri tanpa notis awal atau notis lanjut. HKITP boleh dari semasa ke semasa, tanpa notis awal dan tanpa bayaran balik atau pampasan, (a) membuat atau mengubah suai peraturan yang perlu dipatuhi di seluruh atau sebahagian Resort, (b) mengubah atau menyelaraskan syarat kemasukan atau mod operasi (termasuk tetapi tidak terhad kepada waktu operasi) Resort atau mana-mana hotel, lokasi, tarikan, persembahan, kedai, restoran atau kemudahan di sana, (c) menutup atau menyelaraskan operasi Resort atau mana-mana bahagiannya untuk apa-apa tempoh, (d) mengubah suai, menempatkan semula, membersihkan atau menggantikan mana-mana lokasi, tarikan, persembahan, kedai, restoran atau kemudahan; (e) mengehadkan bilangan, kelas atau kelayakan orang yang mempunyai akses kepada Resort atau mana-mana bahagiannya, (f) menggantung atau membatalkan mana-mana tarikan, kemudahan atau program hiburan atau pemasaran, tawaran atau aktiviti dan/atau (g) mengenakan had terhadap pembelian mana-mana produk atau penggunaan mana-mana perkhidmatan atau kemudahan, dalam setiap kes disebabkan oleh kapasiti, cuaca buruk atau acara khas, untuk memastikan keselamatan, kesihatan, sekuriti atau ketenteraman, atau untuk mematuhi undang-undang, atau jika HKITP berpendapat terdapat keperluan mengikut keadaan.
 2. Setiap e-Baucar hanya boleh digunakan satu kali sahaja dan mesti ditunjukkan pada hari kemasukan ke Taman Tema menggunakan Tiket Tawaran dan mesti ditunjukkan pada masa yang sama semasa membuat pesanan dan pembayaran bersama dengan Tiket Tawaran yang sah dengan e-Baucar yang dikeluarkan.
 3. Item yang ditebus tidak boleh ditukar dan tidak boleh dikembalikan, dan tidak boleh ditebus dengan wang tunai secara keseluruhan atau sebahagian, atau ditukar dengan produk atau diskaun lain.
 4. Hanya satu e-Baucar boleh digunakan untuk setiap transaksi. E-Baucar tidak boleh digunakan bersama-sama tawaran diskaun atau promosi lain (termasuk apa-apa makanan dan minuman Akses Magik dan manfaat barang niaga, makanan dan minuman serta kupon diskaun barang niaga yang diedarkan di Laman Web, Hotel atau mana-mana lokasi dan diskaun Barisan Pelakon).
 5. Penebusan e-Baucar tertakluk pada ketersediaan item tersebut untuk ditebus dan waktu operasi kedai barang niaga, gerai jualan luar atau restoran yang ditetapkan.
 6. HKITP berhak untuk menentukan, mengubah, atau menyelaraskan harga barang niaga, item makanan dan minuman dan menu setiap restoran atau lokasi dalam setiap kes, mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya.
 7. Tiket Tawaran atau e-Baucar yang tidak lengkap, rosak atau diubah akan menjadi tidak sah. Tiket Tawaran atau e-Baucar yang hilang tidak akan digantikan.
 8. Jika berlaku apa-apa konflik atau tidak konsisten antara versi bahasa Inggeris dan bahasa lain bagi Terma dan Syarat ini, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 9. Jika berlaku apa-apa pertikaian, HKITP berhak membuat keputusan muktamad bagi pertikaian tersebut dan juga berhubung tawaran ini.
 10. Tawaran ini dibuat menurut undang-undang Kawasan Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China (“HKSAR”) sahaja. Tawaran ini hanya boleh ditebus di HKSAR menurut Terma dan Syarat ini. HKITP tidak membuat pernyataan bahawa penyertaan dalam tawaran ini adalah sesuai atau tersedia di lokasi lain dan tawaran ini terbatal di mana-mana bidang kuasa yang penyertaan dalam tawaran sedemikian adalah dilarang atau disekat oleh undang-undang. Mereka yang memilih untuk mengambil bahagian dalam Tawaran ini melakukannya atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan sejauh mana yang terpakai.
 11. Terma dan Syarat ini merupakan perjanjian antara HKITP dan Tetamu yang Layak membeli tawaran ini. Orang yang bukan pihak kepada perjanjian ini akan tidak mempunyai sebarang hak di bawah Kontrak Ordinan (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan sebarang terma perjanjian ini.
Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung, atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang akan dihantar data peribadi tersebut boleh didapati di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan sebegitu boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.