Pakej Istimewa “Keseronokan 2 Hari” Hong Kong Disneyland

Lihat semua Tawaran Istimewa

Butiran Penting
 1. Pakej Istimewa (“Pakej”) “Keseronokan 2 Hari” hanya tersedia untuk pelawat yang melawati Hong Kong (setiap satu “Tetamu Yang Layak”).
 2. Harga Pakej hanya terpakai untuk pembelian Tiket Kemasukan Umum 2 Hari dan Tiket Kanak-kanak 2 Hari (setiap satu 'Tiket Tawaran' dan secara kolektifnya 'Tiket-tiket Tawaran') ke Taman Tema Disneyland Hong Kong ('Taman Tema') dan tidak berkenaan untuk pembelian mana-mana jenis tiket lain.
 3. Setiap Tiket Tawaran dikeluarkan bersama-sama dengan e-Baucar yang berikut ('setiap satu e-Baucar'):
  1. dua (2) e-Baucar untuk diskaun bernilai HK$10 apabila membuat apa-apa pembelian di mana-mana kedai barang niaga di Taman Tema;
  2. satu (1) e-Baucar untuk beli satu percuma satu bertih jagung 32 oz. di outdoor vending cart yang ditetapkan di Taman Tema; dan
  3. satu (1) e-Baucar untuk diskaun HK$15 apabila membeli mana-mana hidangan kombo di Restoran Khidmat Pantas yang ditentukan di Taman Teman selepas jam 4:30 petang.
 4. Pakej tersedia untuk pembelian dalam talian daripada laman web (“Laman Web”) yang ditentukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) dari 8 Julai 2022 hingga 31 Disember 2022 (“Tempoh Tawaran”).
 5. Semasa melengkapkan pembelian pada Laman Web, Tetamu yang Layak perlu memberikan nama, maklumat kad kredit dan bentuk data peribadi lain mengikut keperluan HKITP. E-mel pengesahan akan dikeluarkan kepada Tetamu yang Layak yang membeli Pakej di Laman Web.
 6. Untuk menggunakan Tiket Tawaran, Tetamu yang Layak mesti, pada atau sebelum 31 Disember 2022, menunjukkan (i) e-mel pengesahan yang menyimpan Tiket Tawaran yang dikeluarkan oleh HKITP; (ii) dokumen perjalanan yang sah dengan pengenalan bergambar; dan (iii) kad kredit yang digunakan untuk membeli Tiket Tawaran di Pintu Masuk Utama Taman Tema secara langsung untuk tujuan pengesahan.
 7. Setiap Tiket Tawaran mesti digunakan oleh Tetamu yang Layak dan sama sepanjang tempoh kesahannya. Untuk tujuan pengesahan, sebelum memasuki Taman Tema, sekeping foto Tetamu yang Layak akan diambil di pintu masuk berputar. Foto itu digunakan untuk mengesahkan identiti Tetamu yang Layak sebagai pemegang tiket setiap kali keluar masuk. Tetamu yang Layak yang tidak mahu foto mereka diambil akan ditawarkan kaedah pengesahan yang berbeza, contohnya, menunjukkan pengenalan diri yang lain untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka seperti yang mungkin diminta oleh HKITP dari semasa ke semasa. Selain itu, nama Tetamu yang Layak tersebut akan dicetak pada Tiket Tawaran dan nama tersebut tidak boleh ditukar. Mana-mana Tetamu yang Layak mungkin ditolak kemasukan ke Taman Tema oleh HKITP sekiranya mereka tidak dapat membuktikan dengan betul umur, identiti atau kelayakan mereka yang lain kerana menggunakan Tiket Tawaran tersebut.
 8. Tetamu yang Layak yang memiliki Tiket Tawaran, lawatan pertama mereka ke Taman mestilah dibuat pada atau sebelum tarikh sah terakhir yang tertera pada tiket; dan lawatan kedua mestilah dibuat dalam masa 6 hari selepas lawatan yang pertama. Tiket Tawaran yang tidak digunakan pada atau sebelum tarikh sah terakhir yang tertera pada tiket akan dibatalkan tanpa pertukaran, pembayaran balik atau pampasan.
 9. E-Baucar yang dikeluarkan dengan Tiket Tawaran hanya sah pada hari kemasukan ke Taman Tema menggunakan Tiket Tawaran tersebut. Tiket Tawaran dan e-Baucar yang tidak digunakan mengikut Terma dan Syarat ini akan dibatalkan tanpa pertukaran, pembayaran balik atau pampasan.
 10. Pakej, Tiket Tawaran dan e-Baucar bukan untuk dijual semula, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, untuk wang tunai atau apa-apa barang lain, dan tidak boleh digunakan bersama dengan tiket dan promosi baucar atau diskaun lain.
 11. Tetamu yang Layak yang telah membeli Kad Keahlian Akses Magik (“Akses Magik”) atau mana-mana tiket yang lain, baucar atau produk lain tidak akan berhak ke atas mana-mana pertukaran atau pembayaran balik di bawah tawaran ini.
 12. Semua tetamu perlu membuat tempahan dengan tiket atau kad keahlian yang sah sebelum melawati Taman Tema. Tempahan lawatan taman tema bagi setiap jenis tiket atau kad keahlian tertakluk pada kuota yang terhad. Tempahan tidak akan diterima apabila kuota masing-masing penuh.
 13. Seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, semua tetamu (kecuali orang yang dikecualikan) mesti menggunakan aplikasi 'LeaveHomeSafe' dan memenuhi keperluan 'Pas Vaksin' semasa memasuki Taman Tema dan premis yang ditetapkan di Hong Kong Disneyland Resort (“Resort”) dan apabila memasuki restoran untuk menjamu selera.  Sila rujuk pengurusan lawatan taman tema terkini di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/guest-services/health-and-safety/.
 14. HKITP berhak untuk (i) meminda atau menambah terma dan syarat ini; (ii) menukar harga dan kesahan untuk mana-mana tiket, lawatan, tawaran, promosi; (iii) menetapkan atau mengubah mana-mana tarikh sekatan dan (iv) menamatkan atau menangguhkan ketersediaan mana-mana tawaran, diskaun atau promosi, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.
Terma dan Syarat Tiket Tawaran yang Dinaik Taraf
 1. Pada hari lawatan sahaja, Tetamu yang Layak boleh menaik taraf Tiket Tawarannya kepada Akses Magik di Pusat Perkhidmatan Ahli Akses Magik di Taman Tema dengan membayar perbezaan harga yang dikenakan secara peribadi, dikira dengan merujuk kepada harga pembelian Tiket Tawaran dan jenis Akses Magik yang dipilih. Jika Kad Keahlian Akses Magik berharga lebih rendah daripada Tiket Tawaran yang ingin dinaik taraf, tiada bayaran balik akan dibuat.
 2. Mana-mana Akses Magik yang dikeluarkan selepas naik taraf akan sah selama satu tahun dari tarikh lawatan Taman Tema pertama Tetamu yang Layak dengan Tiket Tawaran. Naik taraf kepada Akses Magik tidak boleh dibuat selepas hari terakhir Tiket Tawaran digunakan.
Terma dan Syarat e-Baucar barang niaga dengan diskaun bernilai HK$10
 1. E-Baucar hanya boleh digunakan dalam mana-mana pembelian di mana-mana kedai barang niaga di Taman Tema (kecuali item yang dinyatakan dalam perenggan 18 di bawah).
 2. E-Baucar tidak sah untuk pembelian foto, perkhidmatan fotografi, Barang Kemas PANDORA, barang kemas Chow Tai Fook, barangan jenama bersama (cth. Item H2O+®, item LEGO®, item FUJIFILM, item Starbucks®, jam tangan Disney oleh Citizen, Wooderful Life, item Moleskine, dan NATIONAL GEOGRAPHIC, dll.), item bukan Disney (cth. item kemudahan, ubat-ubatan), produk media (CD, DVD Video), Beg Magical Goodie, perkhidmatan peribadi, perbelanjaan di Bibbidi Bobbidi Boutique, barang niaga yang ditempah, dipesan atau dibeli dalam talian atau di luar Taman Tema atau mana-mana Hotel bertemakan Disney yang terletak bersebelahan Taman Tema (setiap satu “Hotel”), Hadiah Magik dan item terpilih lain yang mungkin ditentukan oleh HKITP dari semasa ke semasa.
Terma dan Syarat e-Baucar Bertih Jagung beli satu percuma satu 
 1. E-Baucar untuk beli satu percuma satu bertih jagung 32 oz. boleh digunakan di mana-mana outdoor vending cart berikut yang ditetapkan di Taman Tema:
  1. Main Street Market;
  2. Bertih Jagung, Lolipop Ais, Sandwic dan Kedai Kopi di Main Street U.S.A.;
  3. Kart Popcorn, Cotton Candy, Frozen Lollipop Tomorrowland;
  4. Hot Dog, Jagung Rebus, Minuman yang Menyegarkan, Troli Lolipop Beku di Fantasyland;
  5. Kart Popcorn, Cotton Frozen Lollipop Fantasyland
  6. Frozen Lollipops Cart di Mystic Point;
  7. Grizzly Gulch Popcorn Cart;
  8. Sotong masak ala Korea, Paha Ayam Belanda, Minuman yang Menyegarkan, Kart Lolipop Beku di Adventureland; atau
  9. Sotong Korea, Gerai Kaki Ayam Belanda di Pasar Karibuni;
Hidangan kombo dengan diskaun bernilai HK$15 Terma dan Syarat e-Baucar
 1. E-Baucar boleh digunakan untuk membeli mana-mana hidangan kombo dalam satu transaksi di salah satu Restoran Khidmat Pantas berikut di Taman Tema selepas jam 4:30 petang:
  1. Starliner Diner (di Tomorrowland);
  2. Comet Cafe (di Tomorrowland);
  3. Clopin’s Festival of Foods (di Fantasyland);
  4. Royal Banquet Hall (di Fantasyland); atau
  5. Tahitian Terrace (di Adventureland).
 2. Sila rujuk www.hongkongdisneyland.com atau aplikasi mudah alih Taman Tema untuk mendapatkan senarai Restoran Khidmat Pantas Taman Tema serta lokasi dan waktu operasi masing-masing.
Terma dan Syarat Am yang terpakai untuk tawaran ini
 1. Pakej ini dan komponen masing-masing, serta pengeluaran dan penggunaan Pakej dan komponen masing-masing serta kemasukan ke Taman Tema atau bahagian lain Resort di sana masing-masing tertakluk pada (i) “Sorotan Tawaran” dan “Butiran Penting” yang dinyatakan dalam semua halaman yang berkaitan pada Laman Web, (ii) terma dan syarat ini serta Terma dan Syarat Umum di www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions/, (iii) undang-undang dan peraturan yang terpakai kepada lokasi atau kemudahan yang berkenaan (termasuk tanpa had, Undang-undang dan Peraturan Taman Tema) yang dinyatakan pada Laman Web, (iv) keperluan terkini di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/guest-services/health-and-safety/, dan (v) semua keperluan, sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh HKITP mengikut budi bicara tunggalnya tanpa notis awal atau notis lanjut. HKITP boleh dari semasa ke semasa, tanpa notis terlebih dahulu dan tanpa bayaran balik atau pampasan, (a) membuat atau mengubah suai peraturan yang perlu dipatuhi di seluruh atau sebahagian Resort, (b) mengubah atau menyelaraskan syarat kemasukan atau mod operasi (termasuk tetapi tidak terhad kepada waktu operasi) Resort atau mana-mana hotel, lokasi, tarikan, kedai, restoran, atau kemudahan di sana, (c) menutup atau menyelaraskan operasi Resort atau mana-mana bahagiannya untuk apa-apa tempoh, (d) mengubah suai, menempatkan semula, membersihkan atau menggantikan mana-mana lokasi, tarikan, kedai, restoran, atau kemudahan; (e) mengehadkan bilangan, kelas atau kelayakan orang yang mempunyai akses kepada Resort atau mana-mana bahagiannya, (f) menggantung atau membatalkan mana-mana tarikan, kemudahan atau program hiburan atau pemasaran, tawaran atau aktiviti, dan/atau (g) mengenakan had pada pembelian mana-mana produk atau penggunaan mana-mana perkhidmatan atau kemudahan, dalam setiap kes disebabkan oleh kapasiti, cuaca buruk atau peristiwa khas, untuk memastikan keselamatan, kesihatan, sekuriti atau ketenteraman, atau untuk mematuhi undang-undang, atau jika HKITP berpendapat bahawa keadaan memerlukannya.
 2. Setiap e-Baucar hanya boleh digunakan satu kali sahaja dan mesti ditunjukkan pada hari kemasukan ke Taman Tema menggunakan Tiket Tawaran dan mesti ditunjukkan pada masa yang sama semasa membuat pesanan dan pembayaran bersama dengan Tiket Tawaran yang sah dengan e-Baucar yang dikeluarkan.
 3. Item yang ditebus tidak boleh ditukar dan tidak boleh dikembalikan, dan tidak boleh ditebus dengan wang tunai secara keseluruhan atau sebahagian, atau ditukar dengan produk atau diskaun lain.
 4. Hanya satu e-Baucar boleh digunakan untuk setiap transaksi. E-Baucar tidak boleh digunakan bersama-sama tawaran diskaun atau promosi lain (termasuk apa-apa makanan dan minuman Akses Magik dan manfaat barang niaga, makanan dan minuman serta kupon diskaun barang niaga yang diedarkan di Laman Web, Hotel atau mana-mana lokasi dan diskaun Barisan Pelakon).
 5. Penebusan e-Baucar tertakluk pada ketersediaan item tersebut untuk ditebus dan waktu operasi kedai barang niaga, gerai jualan luar atau restoran yang ditetapkan.
 6. HKITP berhak untuk menentukan, mengubah, atau menyelaraskan harga barang niaga, item makanan dan minuman dan menu setiap restoran atau lokasi dalam setiap kes, mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya.
 7. Tiket Tawaran atau e-Baucar yang tidak lengkap, rosak atau diubah akan menjadi tidak sah. Tiket Tawaran atau e-Baucar yang hilang tidak akan digantikan.
 8. Jika berlaku apa-apa konflik atau tidak konsisten antara versi bahasa Inggeris dan bahasa lain bagi Terma dan Syarat ini, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 9. Jika berlaku pertikaian, HKITP berhak untuk membuat keputusan muktamad bagi pertikaian tersebut, dan sebaliknya, berhubungan dengan tawaran ini.
 10. Tawaran ini dibuat menurut undang-undang Kawasan Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China (“HKSAR”) sahaja. Tawaran ini hanya boleh ditebus di HKSAR menurut Terma dan Syarat ini. HKITP tidak memberikan perwakilan bahawa penyertaan dalam tawaran ini adalah wajar atau tersedia di lokasi lain dan tawaran ini dibatalkan di mana-mana bidang kuasa yang penyertaan dalam tawaran tersebut adalah dilarang atau disekat oleh undang-undang. Mereka yang memilih untuk mengambil bahagian dalam Tawaran ini melakukannya atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan sejauh mana yang terpakai.
 11. Terma dan Syarat ini merupakan perjanjian antara HKITP dengan Tetamu yang Layak membeli tawaran ini. Orang yang bukan pihak kepada perjanjian ini seharusnya tidak mempunyai apa-apa hak di bawak Kontrak Ordinan (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan mana-mana terma perjanjian ini.
Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung, atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang akan dihantar data peribadi tersebut boleh didapati di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan sebegitu boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.