Pakej Percutian Disney “Three Magical Days”

Lihat semua Tawaran Istimewa

Pakej Percutian Disney “Three Magical Days”

Butiran Penting:
 1. Pakej ini hanya tersedia kepada tetamu yang memenuhi semua kriteria berikut (“Tetamu yang Layak”):
  1. berumur 18 tahun ke atas;
  2. menempah penginapan bilik di Hong Kong Disneyland Hotel ( “Hotel”);
  3. mendaftar masuk pada tarikh yang ditetapkan antara 10 Mei 2024 hingga 12 Disember 2024 (termasuk kedua-dua tarikh) dengan tarikh daftar keluar pada atau sebelum 14 Disember 2024; dan
  4. merupakan antara tetamu yang menginap di bilik Hotel.
 2. Pakej ini termasuk yang berikut:
  1. dua malam penginapan Hotel;
  2. dua Tiket Kemasukan Umum 2-Hari (“Tiket Tawaran”) ke Taman Tema Hong Kong Disneyland (“Taman Tema”);
  3. dua pas untuk Disney PhotoPass+;
  4. empat set bufet sarapan dewasa;
  5. empat Baucar Hidangan Taman Tema 2 dalam 1 (terpakai untuk pakej dengan tarikh daftar masuk pada atau sebelum 30 Jun 2024) atau dua Baucar Hidangan Taman Tema 2 dalam 1 (terpakai untuk pakej dengan tarikh daftar masuk pada atau selepas 1 Julai 2024) (“e-Baucar”);
  6. daftar keluar lewat pada jam 2 petang pada tarikh daftar keluar (kecuali Suite Kingdom Club dan Suite Cinderella Kingdom Club yang tertakluk pada ketersediaan); dan
  7. untuk pakej dengan tarikh daftar masuk pada atau selepas 1 Julai 2024 sahaja, dua set “Akses Premier Disney”, setiap set terdiri daripada satu “Akses Premier Disney – Frozen Ever After” dan satu “Akses Premier Disney – Wandering Oaken’s Sliding Sleights” (secara kolektifnya, “Pas”).
 3. Pakej ini hanya terpakai untuk Bilik Standard, Bilik Deluxe, Bilik Pemandangan Laut, Bilik Pemandangan Laut dengan Balkoni, Bilik Kingdom Club, Suite Kingdom Club dan Suite Cinderella Kingdom Club di Hotel. Untuk mengelakkan keraguan, pakej ini tidak terpakai untuk Suite Frozen Kingdom Club.
 4. Tempahan awal perlu dibuat sekurang-kurangnya tiga hari sebelum tarikh daftar masuk.
 5. Harga bilik semasa untuk setiap bilik Hotel ditentukan pada masa tempahan.
 6. “Caj Bilik” termasuk: (i) kadar bilik yang boleh digunakan ditentukan berdasarkan tarikh daftar masuk dan daftar keluar, Hotel dan jenis bilik yang dipilih, serta kadar bilik semasa yang ditentukan pada masa tempahan (tertakluk pada ketersediaan dan apa-apa Had Manfaat sebagaimana terma tersebut dinyatakan dalam Terma dan Syarat Umum Hotels di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ (“Terma dan Syarat Umum Hotel”)); (ii) 10% caj perkhidmatan atas caj (i); dan (iii) mana-mana caj tambahan untuk item tambahan.
 7. Bilik dan tempahan tertakluk pada ketersediaan dan had bilangan, jenis, nilai serta ciri lain bilik yang diperuntukkan untuk mana-mana bilik, promosi, tawaran, pakej atau diskaun tersebut (secara kolektifnya, “Had Manfaat”). Tetamu mengiktiraf bahawa Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) boleh mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya menentukan atau mengubah ketersediaan bilik, apa-apa promosi, tawaran, pakej atau diskaun, dan/atau Had Manfaat pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu, pampasan, pertukaran atau bayaran balik.
 8. Setiap bilik Hotel boleh memuatkan sehingga empat tetamu. Sekurang-kurangnya seorang dewasa mesti menginap di setiap bilik Hotel.
 9. Bayaran penuh Caj Bilik akan dikenakan untuk setiap tempahan pada waktu tempahan.
 10. Tetamu yang Layak perlu memberikan maklumat termasuk nama dan butiran kad kredit untuk deposit semasa membuat tempahan. Penukaran nama tetamu tidak dibenarkan dalam apa-apa jua keadaan.
 11. Setiap Tetamu yang Layak boleh menempah maksimum satu bilik dengan tarikh daftar masuk dan daftar keluar yang sama.
 12. Tetamu boleh membatalkan atau meminda tempahan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh daftar masuk, kecuali untuk tempahan dengan tarikh daftar masuk antara 19 Julai hingga 17 Ogos 2024; dalam hal ini, mana-mana pembatalan atau pindaan perlu dibuat sekurang-kurangnya 7 hari lebih awal. Malam pertama penginapan Hotel bersama dengan Caj Bilik (iii) akan dikenakan bayaran sekiranya terdapat pembatalan yang dilakukan selepas tempoh yang ditetapkan seperti dalam perenggan ini atau tidak hadir. Perubahan penginapan tertakluk pada ketersediaan dan Had Manfaat, dan tiada perubahan dibenarkan selepas tempoh yang ditetapkan seperti di atas.
 13. Pakej ini tidak boleh diberi komisen.
 14. Semua tetamu dikehendaki membuat tempahan dengan tiket atau kad keahlian yang sah sebelum melawat ke Taman Tema. Tempahan lawatan taman tema bagi setiap jenis tiket atau kad keahlian tertakluk pada kuota yang terhad. Tempahan tidak akan diterima apabila kuota masing-masing penuh.
 15. Pakej ini dan manfaat yang akan ditebus hanya boleh digunakan oleh Tetamu yang Layak dan tetamunya yang menginap di hotel yang sama dan bukan untuk dijual semula, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dibayar balik serta tidak boleh ditukar, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, untuk wang tunai atau apa-apa item lain, dan tidak boleh digunakan bersama dengan promosi atau diskaun lain.
 16. HKITP boleh menolak untuk menerima atau membenarkan penebusan dan penggunaan mana-mana Tiket Tawaran atau e-Baucar, dan menahan atau membatalkan mana-mana manfaat dalam pakej ini, dalam setiap kes tanpa pampasan, pertukaran atau bayaran balik jika menurut pertimbangan tunggalnya (i) tiket, baucar dan/atau manfaat di bawah pakej ini digunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain yang tidak dibenarkan; (ii) jika mana-mana terma dan syarat ini dilanggar atau tidak dipatuhi; dan/atau (iii) jika HKITP menganggap bahawa terdapat keperluan sedemikian.
 17. HKITP berhak untuk (i) meminda atau menambah terma dan syarat ini; (ii) mengubah harga, kesahihan atau tempat mana-mana produk, acara, tawaran, diskaun atau promosi; (iii) menetapkan atau mengubah mana-mana tarikh sekatan; dan (iv) menamatkan atau menggantung ketersediaan mana-mana produk, acara, tawaran, diskaun atau promosi secara keseluruhan atau sebahagian, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu, pampasan, pertukaran atau bayaran balik.

Terma dan syarat Tiket Tawaran

 1. Tetamu yang menggunakan Tiket Tawaran mesti membuat dua lawatan Taman Tema mereka semasa penginapan di Hotel pada atau sebelum tarikh tamat tempoh yang dicetak pada Tiket Tawaran. Tiket Tawaran yang tidak digunakan pada atau sebelum tempoh sah akan dibatalkan tanpa pampasan, pertukaran atau bayaran balik.
 2. Setiap Tiket Tawaran mesti digunakan oleh tetamu yang sama.
 3. Apabila memasuki Taman Tema, tetamu dikehendaki menunjukkan Tiket Tawarannya dan diambil gambarnya (atau menunjukkan pengenalan diri* seperti yang mungkin dikehendaki oleh HKITP dari semasa ke semasa) untuk pengesahan. Tiket Tawaran, cap tangan, foto dan/atau pengenalan diri lain seperti yang mungkin dikehendaki oleh HKITP dari semasa ke semasa serta naik taraf tiket (jika berkenaan) diperlukan untuk memasuki semula Taman Tema. Jika tetamu memilih untuk tidak mengambil gambar mereka atau anak-anak mereka, mereka boleh bertanya kepada Barisan Pelakon sebelum masuk ke Taman Tema tentang kaedah pengesahan alternatif yang mungkin disediakan oleh HKITP dari semasa ke semasa#.
  * Contoh pengenalan diri termasuklah tetapi tidak terhad kepada: Kad Pengenalan Hong Kong, pasport atau dokumen pengenalan bergambar lain yang boleh diterima oleh HKITP (untuk kanak-kanak yang berumur 3 hingga 11 tahun, buku panduan sekolah atau sijil lahir bersama dengan dokumen pengenalan bergambar yang lain; untuk pelajar sepenuh masa yang berumur 12 hingga 25 tahun, buku panduan sekolah atau pusat pengajian atau kad pelajar sepenuh masa dengan dokumen pengenalan bergambar).
  # Contoh kaedah pengesahan alternatif mungkin termasuk menunjukkan pengenalan bergambar tetamu yang berkaitan kepada Barisan Pelakon kami dan namanya dicetak pada atau disimpan secara elektronik dengan Tiket Tawaran. Nama yang telah direkodkan tidak boleh diubah.
  HKITP boleh menolak kemasukan ke Taman Tema dan/atau naik taraf tiket kepada mana-mana tetamu yang umur, identiti atau kelayakan lain untuk menggunakan tiket tidak dapat disahkan oleh HKITP.
 4. Pada hari lawatan sahaja, Tetamu yang Layak boleh menaik taraf Tiket Tawarannya kepada Akses Magik di Pusat Perkhidmatan Ahli Akses Magik di Taman Tema secara bersemuka dengan membayar perbezaan harga yang dikenakan, dikira dengan merujuk kepada harga semasa bagi Tiket Kemasukan Umum 2 Hari dan jenis Akses Magik yang dipilih. Jika Kad Keahlian Akses Magik yang dipilih berharga lebih rendah daripada Tiket Tawaran yang ingin dinaik taraf, tiada bayaran balik akan dibuat.
 5. Mana-mana Akses Magik yang dikeluarkan selepas naik taraf akan sah selama satu tahun dari tarikh lawatan pertama Tetamu yang Layak ke Taman Tema dengan Tiket Tawaran. Naik taraf kepada Akses Magik tidak boleh dibuat selepas hari terakhir Tiket Tawaran digunakan.

Terma dan syarat Disney PhotoPass+

 1. Setiap pakej merangkumi dua pas untuk Disney PhotoPass+ (“Pas Foto”). Pas Foto mesti ditebus oleh Tetamu yang Layak dengan mengemukakan media tiket yang ditentukan di kedai barang niaga yang ditetapkan di Hotel secara bersemuka.
 2. Pas Foto hanya sah untuk digunakan di lokasi yang ditetapkan di Taman Tema atau Hotel.
 3. Pas Foto tidak boleh dibayar balik, tidak boleh ditukar dan tidak boleh dipindah milik, serta tidak boleh digunakan sebagai bersamaan tunai.
 4. Sila layari www.DisneyPhotoPass.com.hk untuk mendapatkan maklumat lanjut serta terma dan syarat tambahan yang berkenaan dengan PhotoPass+.

Terma dan syarat Sarapan Hotel

 1. Setiap pakej merangkumi empat sarapan untuk dua tetamu yang menginap di Hotel pada dua hari yang ditetapkan selepas daftar masuk, tanpa mengira bilangan malam inap dan bilangan tetamu yang menginap di Hotel. Sarapan mesti dimakan di restoran yang ditetapkan semasa sesi sarapan yang ditetapkan dalam tempoh penginapan di Hotel sahaja. Tetamu yang Layak boleh menebus sarapan dengan menyebut nombor bilik Hotelnya di kaunter penerimaan tetamu restoran.
 2. Sarapan ini tidak boleh dibayar balik, tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukar, sama ada keseluruhannya atau sebahagiannya, untuk tunai atau apa-apa item yang lain.
 3. Sarapan pagi tertakluk pada ketersediaan item makanan dan minuman, kapasiti, mod, format, jam dan semua aspek operasi restoran yang ditetapkan.

Terma dan syarat Baucar Hidangan Taman Tema

 1. Setiap pakej merangkumi empat Baucar Hidangan Taman Tema 2 dalam 1 (terpakai untuk pakej dengan tarikh daftar masuk pada atau sebelum 30 Jun 2024) atau dua Baucar Hidangan Taman Tema 2 dalam 1 (terpakai untuk pakej dengan tarikh daftar masuk pada atau selepas 1 Julai 2024) (“e-Baucar Hidangan”) untuk Tetamu yang Layak dan tetamunya yang menginap di Hotel yang sama. E-Baucar Hidangan mesti digunakan dalam tempoh tarikh sah seperti yang dinyatakan pada Tiket Tawaran oleh Tetamu yang Layak dengan mengemukakan Tiket Tawaran yang menyimpan e-Baucar Hidangan di lokasi yang ditetapkan di Taman Tema secara bersemuka.
 2. Setiap e-Baucar Hidangan boleh digunakan pada mana-mana hari lawatan Taman Tema untuk menebus:
  1. sama ada (a) satu hidangan kombo pada harga HK$150 untuk setiap hidangan (terpakai untuk pakej dengan tarikh daftar masuk pada atau sebelum 30 Jun 2024) atau HK$160 (terpakai untuk pakej dengan tarikh daftar masuk pada atau selepas 1 Julai 2024) dengan membayar perbezaan harga yang dikenakan (hidangan kombo hanya boleh dipilih daripada papan menu. Sesetengah produk promosi mungkin tidak tersedia untuk penebusan) di salah satu Restoran Perkhidmatan Pantas yang ditetapkan berikut:
   a. Starliner Diner (di Tomorrowland);
   b. Comet Cafe (di Tomorrowland);
   c. Clopin’s Festival of Foods (di Fantasyland);
   d. Tahitian Terrace (di Adventureland);
   e. Royal Banquet Hall (di Fantasyland); dan
   f. Golden Crocus Inn (di World of Frozen);
   atau (b) 'Semi-Bufet Explorer' untuk satu orang (kecuali Makan Malam Semi-Bufet) di Explorer’s Club Restaurant (Mystic Point) dengan membayar perbezaan antara harga semasa semi-bufet dengan hidangan kombo (setiap satu bernilai HK$150 untuk pakej dengan tarikh daftar masuk pada atau sebelum 30 Jun 2024 atau HK$160 untuk pakej dengan tarikh daftar masuk pada atau selepas 1 Julai 2024); dan
  2. satu lolipop beku atau bertih jagung yang ditetapkan di mana-mana gerai jualan luar di Taman Tema.
 3. E-Baucar Hidangan yang rosak, terpakai, tidak lengkap atau diubah tidak akan diterima. E-baucar Hidangan yang hilang tidak akan dikeluarkan semula. HKITP tidak akan bertanggungjawab terhadap (dan tidak akan mengeluarkan penggantian berhubungan) apa-apa kehilangan, kerosakan, pemalsuan, pencurian atau penipuan atau penggunaan yang tidak dibenarkan untuk mana-mana e-Baucar Hidangan. Rekod HKITP berkaitan dengan pengeluaran dan penggunaan e-Baucar Hidangan adalah terakhir dan muktamad.
 4. HKITP berhak untuk menentukan, menukar atau melaraskan aspek restoran atau lokasi penebusan berikut, mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya: (a) harga dan ketersediaan makanan serta minuman; (b) menu, (c) mod operasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada, masa operasi, (d) kapasiti dan (e) bilangan serta kelayakan orang yang akan masuk. Tetamu boleh merujuk https://www.hongkongdisneyland.com/ms/dining untuk mendapatkan lokasi dan waktu operasi restoran.

Terma dan syarat pas (terpakai untuk pakej dengan tarikh daftar masuk pada atau selepas 1 Julai 2024 sahaja)

 1. Setiap pakej merangkumi dua set “Akses Premier Disney”, setiap set terdiri daripada satu “Akses Premier Disney – Frozen Ever After” dan satu “Akses Premier Disney – Wandering Oaken’s Sliding Sleighs” sahaja, tanpa mengira bilangan malam penginapan Hotel dan bilangan tetamu yang menginap.
 2. Pas boleh digunakan untuk kemasukan keutamaan sekali ke tarikan tertentu di Taman Tema, tertakluk pada terma dan syarat ini. Tarikan yang boleh menggunakan Pas akan dinyatakan pada Pas.
 3. Pas hanya sah untuk digunakan dalam tempoh sah yang dicetak pada media pas yang menyimpan Pas. Mana-mana Pas yang tidak digunakan pada atau sebelum tempoh sah akan terbatal tanpa pampasan, pertukaran atau bayaran balik.
 4. Pemegang pas harus mengemukakan media pas yang menyimpan Pasnya di barisan tarikan yang ditetapkan. Pas dan barisan yang ditetapkan tidak menjamin kemasukan segera atau keseronokan mana-mana tarikan.
 5. Jika tarikan tertentu ditutup pada tarikh sah media Pas, Pas boleh digunakan sekali untuk kemasukan keutamaan pada hari yang sama ke dalam satu tarikan lain yang disenaraikan oleh HKITP bagi jenis Pas tersebut, tertakluk pada ketersediaan, kapasiti dan waktu operasi untuk tarikan yang digantikan sedemikian. Tiada bayaran balik, pelanjutan atau pampasan lain akan diberikan.
 6. Kemasukan ke dalam tarikan tertakluk pada peraturan keselamatan dan syarat lain yang berkenaan dengan tarikan. Tetamu yang tidak memenuhi atau melepasi keperluan masuk atau apa-apa syarat lain yang berkenaan tidak boleh masuk.
 7. HKITP berhak pada bila-bila masa untuk menolak penerimaan mana-mana Pas atau kebenaran kemasukan keutamaan ke dalam mana-mana tarikan atau pertunjukan tanpa pampasan, pertukaran atau bayaran balik jika pada pertimbangan tunggalnya (i) Pas yang berkaitan dan/atau manfaat Pas digunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain yang tidak dibenarkan; (ii) jika mana-mana terma dan syarat ini dilanggar atau tidak dipatuhi; dan/atau (iii) jika HKITP menganggap bahawa keadaan sedemikian diperlukan.

Terma dan syarat umum yang terpakai untuk Pakej ini

 1. Pakej ini, peruntukan bilik, produk dan perkhidmatan serta kemasukan ke Hotel, Taman Tema dan/atau bahagian lain Hong Kong Disneyland Resort (“Resort”) dan penggunaan kemudahan di sana adalah masing-masing tertakluk pada (i) “Sorotan Tawaran” dan “Butiran Penting” yang dinyatakan pada semua halaman yang berkaitan di www.hongkongdisneyland.com (“Laman Web”), (ii) terma dan syarat ini, Terma dan Syarat Umum Hotel, Terma dan Syarat Umum di www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions, (iii) peraturan dan undang-undang yang berkenaan dengan lokasi atau kemudahan yang disebutkan (termasuk tanpa batasan, Peraturan dan Undang-undang Taman Tema dan/atau Hotel) yang dinyatakan di Laman Web, dan (iv) semua keperluan, sekatan serta perubahan lain yang ditentukan oleh HKITP mengikut budi bicara tunggalnya tanpa notis terlebih dahulu atau selanjutnya. HKITP boleh dari semasa ke semasa, tanpa notis awal dan tanpa bayaran balik atau pampasan, (a) membuat atau mengubah suai peraturan yang perlu dipatuhi di seluruh atau mana-mana bahagian Resort, (b) mengubah atau menyelaraskan syarat kemasukan atau mod operasi (termasuk tetapi tidak terhad kepada waktu operasi) Resort atau mana-mana hotel, lokasi, tarikan, pertunjukan, kedai, restoran atau kemudahan di sana, (c) menutup atau menyelaraskan operasi Resort atau mana-mana bahagian Resort untuk apa-apa tempoh, (d) mengubah suai, menempatkan semula, memperbaharui atau menggantikan mana-mana lokasi, tarikan, kedai, restoran atau kemudahan; (e) mengehadkan bilangan, kelas atau kelayakan orang yang mempunyai akses ke Resort atau mana-mana bahagiannya, (f) menggantung atau membatalkan mana-mana tarikan, pertunjukan, kemudahan atau program hiburan atau pemasaran, tawaran, pengalaman atau aktiviti, dan/atau (g) mengenakan had terhadap pembelian mana-mana produk atau penggunaan mana-mana perkhidmatan atau kemudahan, dalam setiap kes disebabkan oleh kapasiti, cuaca buruk atau acara khas untuk memastikan keselamatan, kesihatan, keamanan atau ketenteraman atau untuk mematuhi undang-undang, atau jika HKITP berpendapat terdapat keperluan mengikut keadaan.
 2. Pakej tidak boleh digunakan bersama mana-mana tawaran lain, promosi, diskaun atau manfaat (termasuk tanpa pengehadan tawaran “Manfaat Eksklusif Hotel”, manfaat Barisan Pelakon dan manfaat Ahli Akses Magik).
 3. Jika berlakunya pertikaian, HKITP berhak untuk membuat penghakiman akhir tentang pertikaian dan lain-lain berkenaan dengan pakej ini.
 4. Terma dan syarat ini tertakluk pada tafsiran HKITP yang muktamad dan tidak dapat dipertikaikan.
 5. Jika terdapat apa-apa konflik atau ketakkonsistenan antara versi Bahasa Inggeris dengan versi bahasa lain bagi terma dan syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.
 6. Pakej ini disediakan menurut undang-undang Kawasan Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China (“HKSAR”) sahaja. Pakej ini hanya boleh ditebus di HKSAR menurut terma dan syarat ini. HKITP tidak membuat perwakilan bahawa pembelian, penebusan atau penggunaan pakej ini sesuai atau boleh didapati di lokasi lain dan pakej ini tidak sah dalam mana-mana bidang kuasa yang pembelian, penebusan atau penggunaan pakej sedemikian dilarang atau disekat oleh undang-undang Orang yang memilih untuk membeli, menebus dan/atau menggunakan pakej ini berbuat demikian atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan setakat mana undang-undang terpakai.
 7. Terma dan syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang HKSAR.
 8. Terma dan syarat ini merupakan perjanjian antara HKITP dengan Tetamu yang Layak membeli pakej. Orang yang bukan pihak kepada perjanjian ini tidak akan mempunyai apa-apa hak di bawah Ordinan Kontrak(Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan apa-apa terma perjanjian ini.

Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi

Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang data peribadinya boleh dipindahkan boleh ditemui di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan tersebut boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.