Pakej Percutian Disney “Three Magical Days”

Lihat semua Tawaran Istimewa

Pakej Percutian Disney “Three Magical Days” (Pakej Tandatangan)

Butiran Penting:
 1. Pakej hanya tersedia kepada mana-mana tetamu yang:
  1. berumur 18 tahun ke atas;
  2. menempah penginapan bilik di Hong Kong Disneyland Hotel ( “Hotel”);
  3. mendaftar masuk pada tarikh yang ditetapkan antara 30 Mei 2023 hingga 30 Disember 2023 (termasuk kedua-dua tarikh) dengan tarikh daftar keluar pada atau sebelum 1 Januari 2024; dan
  4. merupakan antara tetamu yang menginap di bilik Hotel.
  (tetamu yang menepati semua kriteria dalam (i) sehingga (iv), “Tetamu yang Layak”).
 2. Pakej ini termasuk yang berikut untuk Tetamu yang Layak dan tetamunya dalam penginapan Hotel yang sama:
  1. penginapan Hotel dua malam;
  2. dua Tiket Kemasukan Umum 2-Hari ke Taman Tema Hong Kong Disneyland (“Taman Tema”);
  3. dua pas untuk Akses Premier Disney – 3 Tarikan;
  4. empat set bufet sarapan dewasa; ;
  5. empat Baucar Hidangan Taman Tema 2 dalam 1;
  6. daftar keluar lewat pada jam 2 petang pada tarikh daftar keluar.
 3. Pakej ini hanya terpakai untuk Bilik Standard, Bilik Deluxe, Bilik Pemandangan Laut dan Bilik Pemandangan Laut dengan Balkoni di Hotel.
 4. Tempahan awal perlu dibuat sekurang-kurangnya tiga hari sebelum tarikh daftar masuk.
 5. Harga bilik semasa untuk setiap bilik Hotel ditentukan pada masa tempahan.
 6. "Caj Bilik” termasuk: (i) kadar bilik yang boleh digunakan ditentukan berdasarkan tarikh daftar masuk dan daftar keluar, Hotel dan kategori bilik yang ditetapkan dan kadar bilik semasa (tertakluk pada ketersediaan dan apa-apa Had Manfaat kerana terma tersebut dinyatakan dalam Terma dan Syarat Umum Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ (“Terma dan Syarat Umum Hotel”)); (ii) 10% caj perkhidmatan atas caj (i) dan (ii); dan (iii) mana-mana caj tambahan untuk item tambahan (“Caj Tambahan”).
 7. Setiap bilik Hotel boleh memuatkan sehingga empat tetamu. Sekurang-kurangnya seorang dewasa mesti menginap di setiap bilik Hotel.
 8. Bayaran penuh Caj Bilik akan dikenakan untuk setiap tempahan pada waktu tempahan.
 9. Tetamu yang Layak perlu memberikan maklumat termasuk nama dan butiran kad kredit untuk deposit semasa membuat tempahan. Penukaran nama tetamu tidak dibenarkan dalam apa-apa jua keadaan.
 10. Setiap Tetamu yang Layak boleh menempah maksimum satu bilik dengan tarikh daftar masuk dan daftar keluar yang sama.
 11. Tetamu boleh membatalkan atau meminda tempahan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh daftar masuk, kecuali pada 22 – 30 Disember 2023; iaitu pembatalan atau pindaan perlu dibuat sekurang-kurangnya 7 hari lebih awal. Malam pertama penginapan hotel bersama dengan Jumlah Caj (iii) akan dikenakan bayaran jika terdapat pembatalan yang dilakukan setelah tempoh yang ditetapkan yang dinyatakan dalam perenggan ini atau tidak hadir. Pindaan tempahan tertakluk pada ketersediaan dan Had Manfaat dan tiada perubahan dibenarkan selepas tempoh yang ditetapkan seperti di atas.
 12. Tawaran ini tidak boleh diberikan komisen.
 13. Semua tetamu dikehendaki membuat tempahan dengan tiket atau kad keahlian yang sah sebelum melawati Taman Tema. Tempahan lawatan taman tema bagi setiap jenis tiket atau kad keahlian tertakluk pada kuota yang terhad. Tempahan tidak akan diterima apabila setiap kuota penuh.
 14. Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) berhak untuk meminda atau menambah Terma dan Syarat ini; (ii) mengubah harga, kesahihan atau tempat mana-mana produk, acara, tawaran, diskaun atau promosi; (iii) menetapkan atau mengubah mana-mana tarikh sekatan keluar; dan (iv) menamatkan atau menggantung ketersediaan mana-mana produk, acara, tawaran, diskaun atau promosi secara keseluruhan atau sebahagian, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.

Terma dan Syarat Tiket Tawaran

 1. Tetamu yang menggunakan Tiket Tawaran mesti membuat dua lawatan Taman Tema mereka semasa penginapan di Hotel pada atau sebelum tarikh tamat tempoh yang dicetak pada Tiket Tawaran. Tiket Tawaran yang tidak digunakan pada atau sebelum tempoh sah akan dibatalkan tanpa pertukaran, pembayaran balik atau pampasan.
 2. Setiap Tiket Tawaran mesti digunakan oleh tetamu yang sama.
 3. Apabila memasuki Taman Tema, tetamu dikehendaki menunjukkan Tiket Tawarannya dan diambil gambarnya (atau menunjukkan pengenalan diri* seperti yang mungkin dikehendaki oleh HKITP dari semasa ke semasa) untuk pengesahan. Tiket Tawaran, cap tangan, foto dan/atau pengenalan diri lain seperti yang mungkin dikehendaki oleh HKITP dari semasa ke semasa serta naik taraf tiket (jika berkenaan) diperlukan untuk memasuki semula Taman Tema. Jika tetamu memilih untuk gambar anak-anak mereka tidak diambil, mereka boleh, sebelum masuk ke Taman Tema, bertanya kepada Barisan Pelakon tentang kaedah pengesahan alternatif yang mungkin disediakan oleh HKITP dari semasa ke semasa#.
  * Contoh pengenalan diri termasuk tetapi tidak terhad kepada: Kad Pengenalan Hong Kong, pasport atau pengenalan bergambar lain yang boleh diterima oleh HKITP (untuk kanak-kanak yang berumur 3 hingga 11 tahun, buku panduan sekolah atau sijil kelahiran dan pengenalan bergambar lain; untuk pelajar sepenuh masa yang berumur 12 hingga 25 tahun, buku panduan sekolah atau kad pelajar sepenuh masa dengan pengenalan bergambar).
  # Contoh kaedah pengesahan alternatif mungkin termasuk menunjukkan pengenalan bergambar tetamu yang berkaitan kepada Barisan Pelakon kami dan namanya dicetak pada atau disimpan secara elektronik dengan Tiket Tawaran. Nama yang telah direkodkan tidak boleh diubah.
 4. Pada hari lawatan sahaja, Tetamu yang Layak boleh menaik taraf Tiket Tawarannya kepada Akses Magik di Pusat Perkhidmatan Ahli Akses Magik di Taman Tema dengan membayar perbezaan harga yang dikenakan secara peribadi, dikira dengan merujuk kepada harga pembelian Tiket Tawaran dan jenis Akses Magik yang dipilih. Jika Akses Magik yang dipilih berharga lebih rendah daripada Tiket Tawaran yang ingin dinaik taraf, tiada bayaran balik akan dibuat.
 5. Mana-mana Akses Magik yang dikeluarkan selepas naik taraf akan sah selama satu tahun dari tarikh lawatan pertama Tetamu yang Layak ke Taman Tema dengan Tiket Tawaran. Naik taraf ke Akses Magik tidak boleh dibuat selepas hari terakhir Tiket Tawaran digunakan.

Terma & Syarat – Akses Premier Disney – 3 Tarikan

 1. Setiap pakej merangkumi dua pas untuk Akses Premier Disney – 3 Tarikan ( “Pas” ) bagi kemasukan utama ke tarikan yang ditetapkan di Taman Tema, tertakluk pada terma dan syarat ini. Tarikan yang boleh digunakan dengan Pas boleh didapati di halaman tawaran Pas pada Laman Web Hong Kong Disneyland ( “Laman Web” ).
 2. Pas ini tidak termasuk kemasukan ke Taman Tema. Untuk menggunakan Pas, tetamu perlu mempunyai tiket kemasukan yang sah dan tempahan lawatan Taman Tema untuk tarikh sah laku Pas.
 3. Pas hanya sah untuk digunakan pada tarikh seperti yang dicetak pada Tiket Tawaran. Pas yang tidak digunakan pada tarikh sah laku akan dibatalkan tanpa pertukaran, bayaran balik atau pampasan.
 4. Pas mesti digunakan oleh tetamu yang sama pada tarikh kesahannya. HKITP mungkin memerlukan tetamu untuk mengemukakan pengenalan peribadi mereka atau memberikan maklumat lain kerana HKITP mungkin memerlukannya untuk tujuan pengesahan.
 5. Pengeluaran dan penggunaan Pas dan kemasukan ke Taman Tema dan penggunaan kemudahan di situ masing-masing tertakluk pada (i) Terma dan Syarat ini; dan/atau (ii) "Sorotan Tawaran", "Halaman Produk" dan "Butiran Penting" yang dinyatakan dalam halaman tawaran Pas di Laman Web.
 6. HKITP berhak menolak untuk menerima Pas atau membenarkan kemasukan keutamaan ke dalam apa-apa pertunjukan tanpa bayaran balik atau pampasan pada bila-bila masa jika mengikut budi bicaranya bahawa (i) Pas dan/atau manfaatnya digunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain yang tidak dibenarkan; (ii) jika mana-mana Terma dan Syarat ini dilanggar atau tidak dipatuhi; dan/atau (iii) jika HKITP mempertimbangkan bahawa keadaan sedemikian diperlukan.

26. Penggunaan Pas di Tarikan adalah tertakluk pada terma dan syarat berikut

 1. Pemegang Pas perlu mengemukakan Tiket Tawaran yang menyimpan Pasnya di barisan yang ditetapkan untuk setiap tarikan yang terpilih. Pas dan barisan yang ditetapkan tidak menjamin kemasukan segera atau keseronokan apa-apa tarikan.
 2. Pas hanya boleh digunakan sekali untuk kemasukan keutamaan ke dalam tarikan dipilih semasa waktu operasinya.
 3. Kemasukan ke dalam tarikan tertakluk pada peraturan keselamatan dan syarat lain yang berkenaan dengan tarikan. Tetamu yang tidak memenuhi atau melepasi syarat masuk atau apa-apa syarat lain yang berkenaan tidak boleh bermain/mengakses tarikan tersebut.
 4. Jika tarikan yang dipilih ditutup pada tarikh sah laku Pas, Pas boleh digunakan sekali untuk kemasukan keutamaan ke dalam satu tarikan lain yang disenaraikan oleh HKITP untuk jenis Pas tersebut pada hari yang sama tertakluk pada ketersediaan, kapasiti dan waktu operasi untuk tarikan yang digantikan sedemikian. Tiada bayaran balik, pelanjutan atau pampasan lain akan diberikan.

Terma dan Syarat Sarapan Hotel

 1. Setiap pakej merangkumi empat sarapan untuk dua tetamu yang menginap di Hotel pada dua hari yang ditetapkan selepas daftar masuk, tanpa mengira bilangan malam inap dan bilangan tetamu yang menginap di Hotel. Sarapan mesti dimakan di restoran yang ditetapkan semasa sesi sarapan yang ditetapkan dalam tempoh penginapan di Hotel sahaja. Tetamu yang Layak boleh menebus sarapan dengan menyebut nombor bilik Hotelnya di kaunter penerimaan tetamu restoran.
 2. Sarapan ini tidak boleh dibayar balik, tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukar, sama ada keseluruhannya atau sebahagiannya, untuk tunai atau apa-apa item yang lain.
 3. Sarapan pagi adalah tertakluk pada ketersediaan item makanan dan minuman, kapasiti, mod, format, jam dan semua aspek operasi restoran yang ditetapkan.

Terma dan Syarat Baucar Makanan Taman Tema

 1. Setiap pakej merangkumi empat Baucar Hidangan Taman Tema 2 dalam 1 (“e-Baucar Hidangan”) untuk Tetamu yang Layak dan tetamunya dalam penginapan Hotel yang sama. E-Baucar Hidangan mesti digunakan dalam tempoh tarikh sah seperti yang dinyatakan pada Tiket Tawaran oleh Tetamu yang Layak dengan mengemukakan Tiket Tawaran yang menyimpan e-Baucar Hidangan di lokasi yang ditetapkan di Taman Tema secara peribadi.
 2. Setiap e-Baucar hidangan boleh digunakan untuk menebus:
  (i) sama ada (a) satu hidangan kombo, setiap satu berharga lebih HK$150 dengan membayar perbezaan harga yang berkenaan (hidangan kombo hanya boleh dipilih daripada papan menu. Sesetengah produk promosi mungkin tidak tersedia untuk penebusan); atau (b) 'Semi-Bufet Explorer' di Explorer's Club Restaurant (Mystic Point) dengan membayar perbezaan antara harga lazim semi bufet dengan hidangan kombo (setiap satu bernilai HK$150); dan
  (ii) satu lolipop sejuk beku atau bertih jagung yang ditetapkan di mana-mana gerai jualan luar di Taman Tema.
 3. E-Baucar Hidangan yang rosak, digunakan, tidak lengkap atau diubah tidak akan diterima. E-Baucar Hidangan yang hilang tidak akan dikeluarkan semula. HKITP tidak akan bertanggungjawab terhadap (dan tidak akan mengeluarkan penggantian berhubungan) apa-apa kehilangan, kerosakan, pemalsuan, pencurian atau penipuan atau penggunaan yang tidak dibenarkan untuk apa-apa e-Baucar Hidangan. Rekod HKITP berkaitan dengan pengeluaran dan penggunaan e-Baucar Hidangan adalah muktamad dan tidak dapat dipertikaikan.
 4. HKITP berhak untuk menentukan, menukar atau melaraskan aspek-aspek restoran atau lokasi penebusan berikut, mengikut budi bicara mutlak HKITP: (a) harga dan ketersediaan makanan dan minuman; (b) menu, (c) mod operasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada, masa operasi, (d) kapasiti dan (e) bilangan dan kelayakan orang yang akan masuk. Tetamu boleh merujuk https://www.hongkongdisneyland.com/ms/dining untuk mendapatkan lokasi dan waktu operasi restoran.

Terma dan Syarat lain yang berkenaan dengan Pakej

 1. Pakej ini, peruntukan bilik, produk dan perkhidmatan dan kemasukan ke Hotel, Taman Tema dan/atau bahagian lain Hong Kong Disneyland Resort (“Resort”) dan penggunaan kemudahan tertakluk pada (i) "Sorotan Tawaran" dan "Butiran Penting" dinyatakan di semua halaman yang berkaitan di Laman Web, (ii) terma dan syarat ini, Terma dan Syarat Umum Hotel, Terma dan Syarat Umum di www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions, (iii) peraturan dan undang-undang yang berkenaan dengan lokasi atau kemudahan yang dipersoalkan (termasuk tanpa batasan, Peraturan dan Undang-undang Taman Tema dan/atau Hotel) yang dinyatakan di Laman Web, dan (iv) semua keperluan, sekatan dan perubahan lain ditentukan dengan HKITP mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis terlebih dahulu atau selanjutnya. HKITP boleh dari semasa ke semasa, tanpa notis awal atau pampasan, (a) membuat atau mengubah suai peraturan yang perlu dipatuhi di seluruh atau sebahagian Resort, (b) mengubah atau menyelaraskan syarat kemasukan atau mod operasi (termasuk tetapi tidak terhad kepada waktu operasi) Resort atau mana-mana hotel, lokasi, tarikan, pertunjukan, kedai, restoran atau kemudahan di sana, (c) menutup atau menyelaraskan operasi Resort atau bahagiannya untuk mana-mana tempoh, (d) mengubah suai, menempatkan semula, membersihkan atau menggantikan mana-mana lokasi, tarikan, kedai, restoran atau kemudahan; (e) mengehadkan bilangan, kelas atau kelayakan orang yang mempunyai akses kepada Resort atau mana-mana bahagiannya, (f) menggantung atau membatalkan mana-mana tarikan, pertunjukan, kemudahan atau program hiburan atau pemasaran, tawaran, pengalaman atau aktiviti, dan/atau (g) mengenakan had terhadap pembelian mana-mana produk atau penggunaan mana-mana perkhidmatan atau kemudahan dalam setiap kes disebabkan oleh kapasiti, cuaca buruk atau acara khas untuk memastikan keselamatan, kesihatan, sekuriti atau ketenteraman atau untuk pematuhan undang-undang, atau jika HKITP berpendapat terdapat keperluan mengikut keadaan.
 2. Pakej tidak boleh digunakan bersama mana-mana tawaran lain, promosi, diskaun atau manfaat (termasuk tanpa pengehadantawaran “Manfaat Eksklusif Hotel”, manfaat Barisan Pelakon dan manfaat Ahli Akses Magik).
 3. Jika berlakunya pertikaian, HKITP berhak untuk membuat penghakiman akhir tentang pertikaian dan lain-lain berkenaan dengan pakej ini.
 4. Jika berlaku sebarang konflik atau ketakkonsistenan antara Terma dan Syarat versi bahasa Inggeris dengan bahasa lain, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 5. Pakej ini dibuat menurut undang-undang Kawasan Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China (“HKSAR”) sahaja. Pakej ini hanya boleh ditebus di HKSAR menurut Terma dan Syarat ini. HKITP tidak memberikan perwakilan bahawa penyertaan dalam pakej ini wajar atau tersedia di lokasi lain dan pakej ini tidak berkuat kuasa dalam mana-mana bidang kuasa yang penyertaan sedemikian dalam pakej dilarang atau disekat dengan undang-undang. Tetamu yang memilih untuk turut serta dalam pakej ini boleh berbuat demikian dengan inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab bagi pematuhan terhadap undang-undang tempatan, jika dan sehingga tahap undang-undang tersebut digunakan.
 6. Terma dan Syarat ini merupakan perjanjian antara HKITP dan Tetamu yang Layak membeli pakej. Orang yang bukan pihak dalam perjanjian ini tidak akan mempunyai apa-apa hak di bawah Ordinan Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk melaksanakan apa-apa terma perjanjian ini.


Pakej Percutian Disney “Three Magical Days” (Pakej Deluxe)

Butiran Penting:
 1. Pakej hanya tersedia kepada mana-mana tetamu yang:
  1. berumur 18 tahun ke atas;
  2. menempah penginapan bilik di Hong Kong Disneyland Hotel ( “Hotel”);
  3. mendaftar masuk pada tarikh yang ditetapkan antara 30 Mei 2023 hingga 30 Disember 2023 (termasuk kedua-dua tarikh) dengan tarikh daftar keluar pada atau sebelum 1 Januari 2024; dan
  4. merupakan antara tetamu yang menginap di bilik Hotel.
  (tetamu yang menepati semua kriteria dalam (i) sehingga (iv), “Tetamu yang Layak”).
 2. Pakej ini termasuk yang berikut untuk Tetamu yang Layak dan tetamunya dalam penginapan Hotel yang sama:
  1. penginapan Hotel dua malam;
  2. dua Tiket Kemasukan Umum 2-Hari ke Taman Tema Hong Kong Disneyland (“Taman Tema”);
  3. dua pas untuk Akses Premier Disney – 8 Tarikan;
  4. dua pas untuk Disney PhotoPass+;
  5. empat set bufet sarapan dewasa;
  6. empat Baucar Hidangan Taman Tema 2 dalam 1;
  7. daftar keluar lewat pada jam 2 petang pada tarikh daftar keluar.
 3. Pakej ini hanya terpakai untuk Bilik Standard, Bilik Deluxe, Bilik Pemandangan Laut dan Bilik Pemandangan Laut dengan Balkoni di Hotel.
 4. Tempahan awal perlu dibuat sekurang-kurangnya tiga hari sebelum tarikh daftar masuk.
 5. Harga bilik semasa untuk setiap bilik Hotel ditentukan pada masa tempahan.
 6. "Caj Bilik” termasuk: (i) kadar bilik yang boleh digunakan ditentukan berdasarkan tarikh daftar masuk dan daftar keluar, Hotel dan kategori bilik yang ditetapkan dan kadar bilik semasa (tertakluk pada ketersediaan dan apa-apa Had Manfaat kerana terma tersebut dinyatakan dalam Terma dan Syarat Umum Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ (“Terma dan Syarat Umum Hotel”)); (ii) 10% caj perkhidmatan atas caj (i) dan (ii); dan (iii) mana-mana caj tambahan untuk item tambahan (“Caj Tambahan”).
 7. Setiap bilik Hotel boleh memuatkan sehingga empat tetamu. Sekurang-kurangnya seorang dewasa mesti menginap di setiap bilik Hotel.
 8. Bayaran penuh Caj Bilik akan dikenakan untuk setiap tempahan pada waktu tempahan.
 9. Tetamu yang Layak perlu memberikan maklumat termasuk nama dan butiran kad kredit untuk deposit semasa membuat tempahan. Penukaran nama tetamu tidak dibenarkan dalam apa-apa jua keadaan.
 10. Setiap Tetamu yang Layak boleh menempah maksimum satu bilik dengan tarikh daftar masuk dan daftar keluar yang sama.
 11. Tetamu boleh membatalkan atau meminda tempahan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh daftar masuk, kecuali pada 22 – 30 Disember 2023; iaitu pembatalan atau pindaan perlu dibuat sekurang-kurangnya 7 hari lebih awal. Malam pertama penginapan hotel bersama dengan Jumlah Caj (iii) akan dikenakan bayaran jika terdapat pembatalan yang dilakukan setelah tempoh yang ditetapkan yang dinyatakan dalam perenggan ini atau tidak hadir. Pindaan tempahan tertakluk pada ketersediaan dan Had Manfaat dan tiada perubahan dibenarkan selepas tempoh yang ditetapkan seperti di atas.
 12. Tawaran ini tidak boleh diberikan komisen.
 13. Semua tetamu dikehendaki membuat tempahan dengan tiket atau kad keahlian yang sah sebelum melawati Taman Tema. Tempahan lawatan taman tema bagi setiap jenis tiket atau kad keahlian tertakluk pada kuota yang terhad. Tempahan tidak akan diterima apabila setiap kuota penuh.
 14. Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) berhak untuk meminda atau menambah Terma dan Syarat ini; (ii) mengubah harga, kesahihan atau tempat mana-mana produk, acara, tawaran, diskaun atau promosi; (iii) menetapkan atau mengubah mana-mana tarikh sekatan keluar; dan (iv) menamatkan atau menggantung ketersediaan mana-mana produk, acara, tawaran, diskaun atau promosi secara keseluruhan atau sebahagian, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.

Terma dan Syarat Tiket Tawaran

 1. Tetamu yang menggunakan Tiket Tawaran mesti membuat dua lawatan Taman Tema mereka semasa penginapan di Hotel pada atau sebelum tarikh tamat tempoh yang dicetak pada Tiket Tawaran. Tiket Tawaran yang tidak digunakan pada atau sebelum tempoh sah akan dibatalkan tanpa pertukaran, pembayaran balik atau pampasan.
 2. Setiap Tiket Tawaran mesti digunakan oleh tetamu yang sama.
 3. Apabila memasuki Taman Tema, tetamu dikehendaki menunjukkan Tiket Tawarannya dan diambil gambarnya (atau menunjukkan pengenalan diri* seperti yang mungkin dikehendaki oleh HKITP dari semasa ke semasa) untuk pengesahan. Tiket Tawaran, cap tangan, foto dan/atau pengenalan diri lain seperti yang mungkin dikehendaki oleh HKITP dari semasa ke semasa serta naik taraf tiket (jika berkenaan) diperlukan untuk memasuki semula Taman Tema. Jika tetamu memilih untuk gambar anak-anak mereka tidak diambil, mereka boleh, sebelum masuk ke Taman Tema, bertanya kepada Barisan Pelakon tentang kaedah pengesahan alternatif yang mungkin disediakan oleh HKITP dari semasa ke semasa#.
  * Contoh pengenalan diri termasuk tetapi tidak terhad kepada: Kad Pengenalan Hong Kong, pasport atau pengenalan bergambar lain yang boleh diterima oleh HKITP (untuk kanak-kanak yang berumur 3 hingga 11 tahun, buku panduan sekolah atau sijil kelahiran dan pengenalan bergambar lain; untuk pelajar sepenuh masa yang berumur 12 hingga 25 tahun, buku panduan sekolah atau kad pelajar sepenuh masa dengan pengenalan bergambar).
  # Contoh kaedah pengesahan alternatif mungkin termasuk menunjukkan pengenalan bergambar tetamu yang berkaitan kepada Barisan Pelakon kami dan namanya dicetak pada atau disimpan secara elektronik dengan Tiket Tawaran. Nama yang telah direkodkan tidak boleh diubah.
 4. Pada hari lawatan sahaja, Tetamu yang Layak boleh menaik taraf Tiket Tawarannya kepada Akses Magik di Pusat Perkhidmatan Ahli Akses Magik di Taman Tema dengan membayar perbezaan harga yang dikenakan secara peribadi, dikira dengan merujuk kepada harga pembelian Tiket Tawaran dan jenis Akses Magik yang dipilih. Jika Akses Magik yang dipilih berharga lebih rendah daripada Tiket Tawaran yang ingin dinaik taraf, tiada bayaran balik akan dibuat.
 5. Mana-mana Akses Magik yang dikeluarkan selepas naik taraf akan sah selama satu tahun dari tarikh lawatan pertama Tetamu yang Layak ke Taman Tema dengan Tiket Tawaran. Naik taraf ke Akses Magik tidak boleh dibuat selepas hari terakhir Tiket Tawaran digunakan.

Terma & Syarat – Akses Premier Disney – 8 Tarikan

 1. Setiap pakej merangkumi dua pas untuk Akses Premier Disney – 8 Tarikan ( “Pas” ) bagi kemasukan utama ke tarikan yang ditetapkan di Taman Tema, tertakluk pada terma dan syarat ini. Tarikan yang boleh digunakan dengan Pas boleh didapati di halaman tawaran Pas pada Laman Web Hong Kong Disneyland ( “Laman Web” ).
 2. Pas ini tidak termasuk kemasukan ke Taman Tema. Untuk menggunakan Pas, tetamu perlu mempunyai tiket kemasukan yang sah dan tempahan lawatan Taman Tema untuk tarikh sah laku Pas.
 3. Pas hanya sah untuk digunakan pada tarikh seperti yang dicetak pada Tiket Tawaran. Pas yang tidak digunakan pada tarikh sah laku akan dibatalkan tanpa pertukaran, bayaran balik atau pampasan.
 4. Pas mesti digunakan oleh tetamu yang sama pada tarikh kesahannya. HKITP mungkin memerlukan tetamu untuk mengemukakan pengenalan peribadi mereka atau memberikan maklumat lain kerana HKITP mungkin memerlukannya untuk tujuan pengesahan.
 5. Pengeluaran dan penggunaan Pas dan kemasukan ke Taman Tema dan penggunaan kemudahan di situ masing-masing tertakluk pada (i) Terma dan Syarat ini; dan/atau (ii) "Sorotan Tawaran", "Halaman Produk" dan "Butiran Penting" yang dinyatakan dalam halaman tawaran Pas di Laman Web.
 6. HKITP berhak menolak untuk menerima Pas atau membenarkan kemasukan keutamaan ke dalam apa-apa pertunjukan tanpa bayaran balik atau pampasan pada bila-bila masa jika mengikut budi bicaranya bahawa (i) Pas dan/atau manfaatnya digunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain yang tidak dibenarkan; (ii) jika mana-mana Terma dan Syarat ini dilanggar atau tidak dipatuhi; dan/atau (iii) jika HKITP mempertimbangkan bahawa keadaan sedemikian diperlukan.

26. Penggunaan Pas di Tarikan adalah tertakluk pada terma dan syarat berikut

 1. Pemegang Pas perlu mengemukakan Tiket Tawaran yang menyimpan Pasnya di barisan yang ditetapkan untuk setiap tarikan yang terpilih. Pas dan barisan yang ditetapkan tidak menjamin kemasukan segera atau keseronokan apa-apa tarikan.
 2. Pas hanya boleh digunakan sekali untuk kemasukan keutamaan ke dalam tarikan dipilih semasa waktu operasinya.
 3. Kemasukan ke dalam tarikan tertakluk pada peraturan keselamatan dan syarat lain yang berkenaan dengan tarikan. Tetamu yang tidak memenuhi atau melepasi syarat masuk atau apa-apa syarat lain yang berkenaan tidak boleh bermain/mengakses tarikan tersebut.
 4. Jika tarikan yang dipilih ditutup pada tarikh sah laku Pas, Pas boleh digunakan sekali untuk kemasukan keutamaan ke dalam satu tarikan lain yang disenaraikan oleh HKITP untuk jenis Pas tersebut pada hari yang sama tertakluk pada ketersediaan, kapasiti dan waktu operasi untuk tarikan yang digantikan sedemikian. Tiada bayaran balik, pelanjutan atau pampasan lain akan diberikan.

PhotoPass+ Terma dan Syarat

 1. Setiap pakej merangkumi dua pas untuk Disney PhotoPass+ (“Pas Foto”). Pas Foto mesti ditebus oleh Tetamu yang Layak dengan mengemukakan media tiket yang ditentukan di kedai barang niaga yang ditetapkan di Hotel secara peribadi.
 2. Pas Foto hanya sah untuk digunakan di lokasi yang ditetapkan di Taman Tema atau Hotel.
 3. Pas Foto tidak boleh dibayar balik, tidak boleh ditukar dan tidak boleh dipindah milik, serta tidak boleh digunakan sebagai setara tunai.
 4. Sila lawati www.DisneyPhotoPass.com.hk untuk mendapatkan butiran lanjut serta terma dan syarat tambahan yang terpakai untuk Disney PhotoPass+.

Terma dan Syarat Sarapan Hotel

 1. Setiap pakej merangkumi empat sarapan untuk dua tetamu yang menginap di Hotel pada dua hari yang ditetapkan selepas daftar masuk, tanpa mengira bilangan malam inap dan bilangan tetamu yang menginap di Hotel. Sarapan mesti dimakan di restoran yang ditetapkan semasa sesi sarapan yang ditetapkan dalam tempoh penginapan di Hotel sahaja. Tetamu yang Layak boleh menebus sarapan dengan menyebut nombor bilik Hotelnya di kaunter penerimaan tetamu restoran.
 2. Sarapan ini tidak boleh dibayar balik, tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukar, sama ada keseluruhannya atau sebahagiannya, untuk tunai atau apa-apa item yang lain.
 3. Sarapan pagi adalah tertakluk pada ketersediaan item makanan dan minuman, kapasiti, mod, format, jam dan semua aspek operasi restoran yang ditetapkan.

Terma dan Syarat Baucar Makanan Taman Tema

 1. Setiap pakej merangkumi empat Baucar Hidangan Taman Tema 2 dalam 1 (“e-Baucar Hidangan”) untuk Tetamu yang Layak dan tetamunya dalam penginapan Hotel yang sama. E-Baucar Hidangan mesti digunakan dalam tempoh tarikh sah seperti yang dinyatakan pada Tiket Tawaran oleh Tetamu yang Layak dengan mengemukakan Tiket Tawaran yang menyimpan e-Baucar Hidangan di lokasi yang ditetapkan di Taman Tema secara peribadi.
 2. Setiap e-Baucar hidangan boleh digunakan untuk menebus:
  (i) sama ada (a) satu hidangan kombo, setiap satu berharga lebih HK$150 dengan membayar perbezaan harga yang berkenaan (hidangan kombo hanya boleh dipilih daripada papan menu. Sesetengah produk promosi mungkin tidak tersedia untuk penebusan); atau (b) 'Semi-Bufet Explorer' di Explorer's Club Restaurant (Mystic Point) dengan membayar perbezaan antara harga lazim semi bufet dengan hidangan kombo (setiap satu bernilai HK$150); dan
  (ii) satu lolipop sejuk beku atau bertih jagung yang ditetapkan di mana-mana gerai jualan luar di Taman Tema.
 3. E-Baucar Hidangan yang rosak, digunakan, tidak lengkap atau diubah tidak akan diterima. E-Baucar Hidangan yang hilang tidak akan dikeluarkan semula. HKITP tidak akan bertanggungjawab terhadap (dan tidak akan mengeluarkan penggantian berhubungan) apa-apa kehilangan, kerosakan, pemalsuan, pencurian atau penipuan atau penggunaan yang tidak dibenarkan untuk apa-apa e-Baucar Hidangan. Rekod HKITP berkaitan dengan pengeluaran dan penggunaan e-Baucar Hidangan adalah muktamad dan tidak dapat dipertikaikan.
 4. HKITP berhak untuk menentukan, menukar atau melaraskan aspek-aspek restoran atau lokasi penebusan berikut, mengikut budi bicara mutlak HKITP: (a) harga dan ketersediaan makanan dan minuman; (b) menu, (c) mod operasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada, masa operasi, (d) kapasiti dan (e) bilangan dan kelayakan orang yang akan masuk. Tetamu boleh merujuk https://www.hongkongdisneyland.com/ms/dining untuk mendapatkan lokasi dan waktu operasi restoran.

Terma dan Syarat lain yang berkenaan dengan Pakej

 1. Pakej ini, peruntukan bilik, produk dan perkhidmatan dan kemasukan ke Hotel, Taman Tema dan/atau bahagian lain Hong Kong Disneyland Resort (“Resort”) dan penggunaan kemudahan tertakluk pada (i) "Sorotan Tawaran" dan "Butiran Penting" dinyatakan di semua halaman yang berkaitan di Laman Web, (ii) terma dan syarat ini, Terma dan Syarat Umum Hotel, Terma dan Syarat Umum di www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions, (iii) peraturan dan undang-undang yang berkenaan dengan lokasi atau kemudahan yang dipersoalkan (termasuk tanpa batasan, Peraturan dan Undang-undang Taman Tema dan/atau Hotel) yang dinyatakan di Laman Web, dan (iv) semua keperluan, sekatan dan perubahan lain ditentukan dengan HKITP mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis terlebih dahulu atau selanjutnya. HKITP boleh dari semasa ke semasa, tanpa notis awal atau pampasan, (a) membuat atau mengubah suai peraturan yang perlu dipatuhi di seluruh atau sebahagian Resort, (b) mengubah atau menyelaraskan syarat kemasukan atau mod operasi (termasuk tetapi tidak terhad kepada waktu operasi) Resort atau mana-mana hotel, lokasi, tarikan, pertunjukan, kedai, restoran atau kemudahan di sana, (c) menutup atau menyelaraskan operasi Resort atau bahagiannya untuk mana-mana tempoh, (d) mengubah suai, menempatkan semula, membersihkan atau menggantikan mana-mana lokasi, tarikan, kedai, restoran atau kemudahan; (e) mengehadkan bilangan, kelas atau kelayakan orang yang mempunyai akses kepada Resort atau mana-mana bahagiannya, (f) menggantung atau membatalkan mana-mana tarikan, pertunjukan, kemudahan atau program hiburan atau pemasaran, tawaran, pengalaman atau aktiviti, dan/atau (g) mengenakan had terhadap pembelian mana-mana produk atau penggunaan mana-mana perkhidmatan atau kemudahan dalam setiap kes disebabkan oleh kapasiti, cuaca buruk atau acara khas untuk memastikan keselamatan, kesihatan, sekuriti atau ketenteraman atau untuk pematuhan undang-undang, atau jika HKITP berpendapat terdapat keperluan mengikut keadaan.
 2. Pakej tidak boleh digunakan bersama mana-mana tawaran lain, promosi, diskaun atau manfaat (termasuk tanpa pengehadantawaran “Manfaat Eksklusif Hotel”, manfaat Barisan Pelakon dan manfaat Ahli Akses Magik).
 3. Jika berlakunya pertikaian, HKITP berhak untuk membuat penghakiman akhir tentang pertikaian dan lain-lain berkenaan dengan pakej ini.
 4. Jika berlaku sebarang konflik atau ketakkonsistenan antara Terma dan Syarat versi bahasa Inggeris dengan bahasa lain, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 5. Pakej ini dibuat menurut undang-undang Kawasan Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China (“HKSAR”) sahaja. Pakej ini hanya boleh ditebus di HKSAR menurut Terma dan Syarat ini. HKITP tidak memberikan perwakilan bahawa penyertaan dalam pakej ini wajar atau tersedia di lokasi lain dan pakej ini tidak berkuat kuasa dalam mana-mana bidang kuasa yang penyertaan sedemikian dalam pakej dilarang atau disekat dengan undang-undang. Tetamu yang memilih untuk turut serta dalam pakej ini boleh berbuat demikian dengan inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab bagi pematuhan terhadap undang-undang tempatan, jika dan sehingga tahap undang-undang tersebut digunakan.
 6. Terma dan Syarat ini merupakan perjanjian antara HKITP dan Tetamu yang Layak membeli pakej. Orang yang bukan pihak dalam perjanjian ini tidak akan mempunyai apa-apa hak di bawah Ordinan Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk melaksanakan apa-apa terma perjanjian ini.


Pakej Percutian Disney “Three Magical Days” (Pakej Premium)

Butiran Penting:
 1. Pakej hanya tersedia kepada mana-mana tetamu yang:
  1. berumur 18 tahun ke atas;
  2. menempah penginapan bilik di Hong Kong Disneyland Hotel ( “Hotel”);
  3. mendaftar masuk pada tarikh yang ditetapkan antara 30 Mei 2023 hingga 30 Disember 2023 (termasuk kedua-dua tarikh) dengan tarikh daftar keluar pada atau sebelum 1 Januari 2024; dan
  4. merupakan antara tetamu yang menginap di bilik Hotel.
  (tetamu yang menepati semua kriteria dalam (i) sehingga (iv), “Tetamu yang Layak”).
 2. Pakej ini termasuk yang berikut untuk Tetamu yang Layak dan tetamunya dalam penginapan Hotel yang sama:
  1. penginapan Hotel dua malam;
  2. dua Tiket Kemasukan Umum 2-Hari ke Taman Tema Hong Kong Disneyland (“Taman Tema”);
  3. dua pas untuk Akses Premier Disney – “Momentous”, 8 Tarikan dan 2 Pertunjukan;
  4. dua pas untuk Disney PhotoPass+;
  5. empat set bufet sarapan dewasa;
  6. empat Baucar Hidangan Taman Tema 2 dalam 1;
  7. daftar keluar lewat pada jam 2 petang pada tarikh daftar keluar.
 3. Pakej ini hanya terpakai untuk Bilik Standard, Bilik Deluxe, Bilik Pemandangan Laut dan Bilik Pemandangan Laut dengan Balkoni di Hotel.
 4. Tempahan awal perlu dibuat sekurang-kurangnya tiga hari sebelum tarikh daftar masuk.
 5. Harga bilik semasa untuk setiap bilik Hotel ditentukan pada masa tempahan.
 6. "Caj Bilik” termasuk: (i) kadar bilik yang boleh digunakan ditentukan berdasarkan tarikh daftar masuk dan daftar keluar, Hotel dan kategori bilik yang ditetapkan dan kadar bilik semasa (tertakluk pada ketersediaan dan apa-apa Had Manfaat kerana terma tersebut dinyatakan dalam Terma dan Syarat Umum Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ (“Terma dan Syarat Umum Hotel”)); (ii) 10% caj perkhidmatan atas caj (i) dan (ii); dan (iii) mana-mana caj tambahan untuk item tambahan (“Caj Tambahan”).
 7. Setiap bilik Hotel boleh memuatkan sehingga empat tetamu. Sekurang-kurangnya seorang dewasa mesti menginap di setiap bilik Hotel.
 8. Bayaran penuh Caj Bilik akan dikenakan untuk setiap tempahan pada waktu tempahan.
 9. Tetamu yang Layak perlu memberikan maklumat termasuk nama dan butiran kad kredit untuk deposit semasa membuat tempahan. Penukaran nama tetamu tidak dibenarkan dalam apa-apa jua keadaan.
 10. Setiap Tetamu yang Layak boleh menempah maksimum satu bilik dengan tarikh daftar masuk dan daftar keluar yang sama.
 11. Tetamu boleh membatalkan atau meminda tempahan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh daftar masuk, kecuali pada 22 – 30 Disember 2023; iaitu pembatalan atau pindaan perlu dibuat sekurang-kurangnya 7 hari lebih awal. Malam pertama penginapan hotel bersama dengan Jumlah Caj (iii) akan dikenakan bayaran jika terdapat pembatalan yang dilakukan setelah tempoh yang ditetapkan yang dinyatakan dalam perenggan ini atau tidak hadir. Pindaan tempahan tertakluk pada ketersediaan dan Had Manfaat dan tiada perubahan dibenarkan selepas tempoh yang ditetapkan seperti di atas.
 12. Tawaran ini tidak boleh diberikan komisen.
 13. Semua tetamu dikehendaki membuat tempahan dengan tiket atau kad keahlian yang sah sebelum melawati Taman Tema. Tempahan lawatan taman tema bagi setiap jenis tiket atau kad keahlian tertakluk pada kuota yang terhad. Tempahan tidak akan diterima apabila setiap kuota penuh.
 14. Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) berhak untuk meminda atau menambah Terma dan Syarat ini; (ii) mengubah harga, kesahihan atau tempat mana-mana produk, acara, tawaran, diskaun atau promosi; (iii) menetapkan atau mengubah mana-mana tarikh sekatan keluar; dan (iv) menamatkan atau menggantung ketersediaan mana-mana produk, acara, tawaran, diskaun atau promosi secara keseluruhan atau sebahagian, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.

Terma dan Syarat Tiket Tawaran

 1. Tetamu yang menggunakan Tiket Tawaran mesti membuat dua lawatan Taman Tema mereka semasa penginapan di Hotel pada atau sebelum tarikh tamat tempoh yang dicetak pada Tiket Tawaran. Tiket Tawaran yang tidak digunakan pada atau sebelum tempoh sah akan dibatalkan tanpa pertukaran, pembayaran balik atau pampasan.
 2. Setiap Tiket Tawaran mesti digunakan oleh tetamu yang sama.
 3. Apabila memasuki Taman Tema, tetamu dikehendaki menunjukkan Tiket Tawarannya dan diambil gambarnya (atau menunjukkan pengenalan diri* seperti yang mungkin dikehendaki oleh HKITP dari semasa ke semasa) untuk pengesahan. Tiket Tawaran, cap tangan, foto dan/atau pengenalan diri lain seperti yang mungkin dikehendaki oleh HKITP dari semasa ke semasa serta naik taraf tiket (jika berkenaan) diperlukan untuk memasuki semula Taman Tema. Jika tetamu memilih untuk gambar anak-anak mereka tidak diambil, mereka boleh, sebelum masuk ke Taman Tema, bertanya kepada Barisan Pelakon tentang kaedah pengesahan alternatif yang mungkin disediakan oleh HKITP dari semasa ke semasa#.
  * Contoh pengenalan diri termasuk tetapi tidak terhad kepada: Kad Pengenalan Hong Kong, pasport atau pengenalan bergambar lain yang boleh diterima oleh HKITP (untuk kanak-kanak yang berumur 3 hingga 11 tahun, buku panduan sekolah atau sijil kelahiran dan pengenalan bergambar lain; untuk pelajar sepenuh masa yang berumur 12 hingga 25 tahun, buku panduan sekolah atau kad pelajar sepenuh masa dengan pengenalan bergambar).
  # Contoh kaedah pengesahan alternatif mungkin termasuk menunjukkan pengenalan bergambar tetamu yang berkaitan kepada Barisan Pelakon kami dan namanya dicetak pada atau disimpan secara elektronik dengan Tiket Tawaran. Nama yang telah direkodkan tidak boleh diubah.
 4. Pada hari lawatan sahaja, Tetamu yang Layak boleh menaik taraf Tiket Tawarannya kepada Akses Magik di Pusat Perkhidmatan Ahli Akses Magik di Taman Tema dengan membayar perbezaan harga yang dikenakan secara peribadi, dikira dengan merujuk kepada harga pembelian Tiket Tawaran dan jenis Akses Magik yang dipilih. Jika Akses Magik yang dipilih berharga lebih rendah daripada Tiket Tawaran yang ingin dinaik taraf, tiada bayaran balik akan dibuat.
 5. Mana-mana Akses Magik yang dikeluarkan selepas naik taraf akan sah selama satu tahun dari tarikh lawatan pertama Tetamu yang Layak ke Taman Tema dengan Tiket Tawaran. Naik taraf ke Akses Magik tidak boleh dibuat selepas hari terakhir Tiket Tawaran digunakan.

Terma & Syarat – Akses Premier Disney – “Momentous”, 8 Tarikan dan 2 Pertunjukan

 1. Setiap pakej merangkumi dua pas untuk Akses Premier Disney – “Momentous”, 8 Tarikan dan 2 Pertunjukan ( “Pas” ) bagi kemasukan utama ke tarikan yang ditetapkan di Taman Tema, tertakluk pada terma dan syarat ini. Tarikan yang boleh digunakan dengan Pas boleh didapati di halaman tawaran Pas pada Laman Web Hong Kong Disneyland ( “Laman Web” ).
 2. Pas ini tidak termasuk kemasukan ke Taman Tema. Untuk menggunakan Pas, tetamu perlu mempunyai tiket kemasukan yang sah dan tempahan lawatan Taman Tema untuk tarikh sah laku Pas.
 3. Pas hanya sah untuk digunakan pada tarikh seperti yang dicetak pada Tiket Tawaran. Pas yang tidak digunakan pada tarikh sah laku akan dibatalkan tanpa pertukaran, bayaran balik atau pampasan.
 4. Pas mesti digunakan oleh tetamu yang sama pada tarikh kesahannya. HKITP mungkin memerlukan tetamu untuk mengemukakan pengenalan peribadi mereka atau memberikan maklumat lain kerana HKITP mungkin memerlukannya untuk tujuan pengesahan.
 5. Pengeluaran dan penggunaan Pas dan kemasukan ke Taman Tema dan penggunaan kemudahan di situ masing-masing tertakluk pada (i) Terma dan Syarat ini; dan/atau (ii) "Sorotan Tawaran", "Halaman Produk" dan "Butiran Penting" yang dinyatakan dalam halaman tawaran Pas di Laman Web.
 6. HKITP berhak menolak untuk menerima Pas atau membenarkan kemasukan keutamaan ke dalam apa-apa pertunjukan tanpa bayaran balik atau pampasan pada bila-bila masa jika mengikut budi bicaranya bahawa (i) Pas dan/atau manfaatnya digunakan untuk tujuan komersial atau tujuan lain yang tidak dibenarkan; (ii) jika mana-mana Terma dan Syarat ini dilanggar atau tidak dipatuhi; dan/atau (iii) jika HKITP mempertimbangkan bahawa keadaan sedemikian diperlukan.

26. Penggunaan Pas di Tarikan adalah tertakluk pada terma dan syarat berikut

 1. Pemegang Pas perlu mengemukakan Tiket Tawaran yang menyimpan Pasnya di barisan yang ditetapkan untuk setiap tarikan yang terpilih. Pas dan barisan yang ditetapkan tidak menjamin kemasukan segera atau keseronokan apa-apa tarikan.
 2. Pas hanya boleh digunakan sekali untuk kemasukan keutamaan ke dalam tarikan dipilih semasa waktu operasinya.
 3. Kemasukan ke dalam tarikan tertakluk pada peraturan keselamatan dan syarat lain yang berkenaan dengan tarikan. Tetamu yang tidak memenuhi atau melepasi syarat masuk atau apa-apa syarat lain yang berkenaan tidak boleh bermain/mengakses tarikan tersebut.
 4. Jika tarikan yang dipilih ditutup pada tarikh sah laku Pas, Pas boleh digunakan sekali untuk kemasukan keutamaan ke dalam satu tarikan lain yang disenaraikan oleh HKITP untuk jenis Pas tersebut pada hari yang sama tertakluk pada ketersediaan, kapasiti dan waktu operasi untuk tarikan yang digantikan sedemikian. Tiada bayaran balik, pelanjutan atau pampasan lain akan diberikan.

27. Penggunaan Pas untuk pertunjukan tertakluk secara lanjut pada terma dan syarat berikut

 1. Setiap Pas hanya membolehkan pemegang pas kemasukan satu kali secara peribadi ke kawasan tontonan untuk setiap pertunjukan yang ditetapkan pada tarikh sah laku Pas tersebut. Jika tetamu telah memilih slot masa untuk pertunjukan sebelum masa pertunjukan, Pas tersebut hanya boleh digunakan digunakan untuk pertunjukan pada slot masa yang dipilih.
 2. Bilik berdiri atau bilik duduk percuma dalam kawasan tontonan pertunjukan tersedia kepada mereka yang datang dahulu.
 3. Pemegang pas mesti menunjukkan Pas mereka di pintu masuk kawasan tontonan pertunjukan sekurang-kurangnya 20 minit (atau masa lain sedemikian yang ditentukan dalam halaman tawaran Pas yang berkenaan) sebelum permulaan pertunjukan. Kemasukan lewat mungkin tidak dibenarkan.
 4. HKITP berhak untuk menentukan atau mengubah (i) masa setiap pertunjukan, (ii) lokasi, kapasiti, waktu operasi atau operasi kawasan tontonan tempahan dan/atau (iii) apa-apa aspek pertunjukan yang lain dalam setiap kes pada bila-bila masa dan dari masa ke masa mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis awal, bayaran balik atau pampasan.

28. Penggunaan Pas untuk pertunjukan di Disney's Storybook Theater tertakluk secara lanjut pada terma dan syarat berikut

 1. Jika pertunjukan yang dipilih dibatalkan pada tarikh sah laku Pas, Pas tersebut boleh digunakan sekali untuk kemasukan ke pertunjukan yang sama pada slot masa lain yang disenaraikan oleh HKITP untuk Pas tersebut pada hari yang sama tertakluk pada ketersediaan, kapasiti dan waktu operasi pertunjukan.

29. Penggunaan Pas untuk pertunjukan malam di Castle tertakluk secara lanjut pada terma dan syarat berikut

 1. Jika pertunjukan malam dibatalkan pada tarikh sah laku Pas, tetamu boleh menerima sekali diskaun HK$120 pada pembelian mana-mana satu barang niaga di mana-mana kedai barang niaga pada tarikh sah laku Pas.
 2. Untuk menggunakan kredit beli-belah, tetamu mesti menunjukkan Pas mereka secara peribadi pada masa pembayaran untuk pembelian barang niaga.
 3. Kredit beli-belah hanya boleh digunakan sekali sahaja.
 4. Kredit beli-belah yang tidak digunakan pada tarikh sah laku Pas akan dibatalkan tanpa pertukaran, bayaran balik atau pampasan.
 5. Kredit beli-belah tidak boleh digunakan untuk pembelian produk tunggal LinaBell, foto, perkhidmatan fotografi, barang kemas CHOW TAI FOOK, barang kemas PANDORA, pin edisi terhad, barangan jenama bersama (cth, H2O+® , LEGO®, Starbucks® , Wooderful Life dan lain-lain), item bukan Disney/ serba guna (cth, ubat), produk media, perkhidmatan diperibadikan, perkhidmatan sulaman, perbelanjaan di Butik Bibbidi Bobbidi, Barang Niaga Dalam Talian, Hadiah Magik, barangan amal dan item terpilih lain yang mungkin ditentukan oleh HKITP dari semasa ke semasa.
 6. Kredit beli-belah ini tidak boleh digunakan bersama-sama dengan apa-apa diskaun atau promosi lain.
 7. HKITP berhak untuk menentukan atau mengubah harga barangan dan waktu operasi kedai barangan mengikut budi bicara mutlaknya.

PhotoPass+ Terma dan Syarat

 1. Setiap pakej merangkumi dua pas untuk Disney PhotoPass+ (“Pas Foto”). Pas Foto mesti ditebus oleh Tetamu yang Layak dengan mengemukakan media tiket yang ditentukan di kedai barang niaga yang ditetapkan di Hotel secara peribadi.
 2. Pas Foto hanya sah untuk digunakan di lokasi yang ditetapkan di Taman Tema atau Hotel.
 3. Pas Foto tidak boleh dibayar balik, tidak boleh ditukar dan tidak boleh dipindah milik, serta tidak boleh digunakan sebagai setara tunai.
 4. Sila lawati www.DisneyPhotoPass.com.hk untuk mendapatkan butiran lanjut serta terma dan syarat tambahan yang terpakai untuk Disney PhotoPass+.

Terma dan Syarat Sarapan Hotel

 1. Setiap pakej merangkumi empat sarapan untuk dua tetamu yang menginap di Hotel pada dua hari yang ditetapkan selepas daftar masuk, tanpa mengira bilangan malam inap dan bilangan tetamu yang menginap di Hotel. Sarapan mesti dimakan di restoran yang ditetapkan semasa sesi sarapan yang ditetapkan dalam tempoh penginapan di Hotel sahaja. Tetamu yang Layak boleh menebus sarapan dengan menyebut nombor bilik Hotelnya di kaunter penerimaan tetamu restoran.
 2. Sarapan ini tidak boleh dibayar balik, tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukar, sama ada keseluruhannya atau sebahagiannya, untuk tunai atau apa-apa item yang lain.
 3. Sarapan pagi adalah tertakluk pada ketersediaan item makanan dan minuman, kapasiti, mod, format, jam dan semua aspek operasi restoran yang ditetapkan.

Terma dan Syarat Baucar Makanan Taman Tema

 1. Setiap pakej merangkumi empat Baucar Hidangan Taman Tema 2 dalam 1 (“e-Baucar Hidangan”) untuk Tetamu yang Layak dan tetamunya dalam penginapan Hotel yang sama. E-Baucar Hidangan mesti digunakan dalam tempoh tarikh sah seperti yang dinyatakan pada Tiket Tawaran oleh Tetamu yang Layak dengan mengemukakan Tiket Tawaran yang menyimpan e-Baucar Hidangan di lokasi yang ditetapkan di Taman Tema secara peribadi.
 2. Setiap e-Baucar hidangan boleh digunakan untuk menebus:
  (i) sama ada (a) satu hidangan kombo, setiap satu berharga lebih HK$150 dengan membayar perbezaan harga yang berkenaan (hidangan kombo hanya boleh dipilih daripada papan menu. Sesetengah produk promosi mungkin tidak tersedia untuk penebusan); atau (b) 'Semi-Bufet Explorer' di Explorer's Club Restaurant (Mystic Point) dengan membayar perbezaan antara harga lazim semi bufet dengan hidangan kombo (setiap satu bernilai HK$150); dan
  (ii) satu lolipop sejuk beku atau bertih jagung yang ditetapkan di mana-mana gerai jualan luar di Taman Tema.
 3. E-Baucar Hidangan yang rosak, digunakan, tidak lengkap atau diubah tidak akan diterima. E-Baucar Hidangan yang hilang tidak akan dikeluarkan semula. HKITP tidak akan bertanggungjawab terhadap (dan tidak akan mengeluarkan penggantian berhubungan) apa-apa kehilangan, kerosakan, pemalsuan, pencurian atau penipuan atau penggunaan yang tidak dibenarkan untuk apa-apa e-Baucar Hidangan. Rekod HKITP berkaitan dengan pengeluaran dan penggunaan e-Baucar Hidangan adalah muktamad dan tidak dapat dipertikaikan.
 4. HKITP berhak untuk menentukan, menukar atau melaraskan aspek-aspek restoran atau lokasi penebusan berikut, mengikut budi bicara mutlak HKITP: (a) harga dan ketersediaan makanan dan minuman; (b) menu, (c) mod operasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada, masa operasi, (d) kapasiti dan (e) bilangan dan kelayakan orang yang akan masuk. Tetamu boleh merujuk https://www.hongkongdisneyland.com/ms/dining untuk mendapatkan lokasi dan waktu operasi restoran.

Terma dan Syarat lain yang berkenaan dengan Pakej

 1. Pakej ini, peruntukan bilik, produk dan perkhidmatan dan kemasukan ke Hotel, Taman Tema dan/atau bahagian lain Hong Kong Disneyland Resort (“Resort”) dan penggunaan kemudahan tertakluk pada (i) "Sorotan Tawaran" dan "Butiran Penting" dinyatakan di semua halaman yang berkaitan di Laman Web, (ii) terma dan syarat ini, Terma dan Syarat Umum Hotel, Terma dan Syarat Umum di www.hongkongdisneyland.com/ticket-general-terms-conditions, (iii) peraturan dan undang-undang yang berkenaan dengan lokasi atau kemudahan yang dipersoalkan (termasuk tanpa batasan, Peraturan dan Undang-undang Taman Tema dan/atau Hotel) yang dinyatakan di Laman Web, dan (iv) semua keperluan, sekatan dan perubahan lain ditentukan dengan HKITP mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis terlebih dahulu atau selanjutnya. HKITP boleh dari semasa ke semasa, tanpa notis awal atau pampasan, (a) membuat atau mengubah suai peraturan yang perlu dipatuhi di seluruh atau sebahagian Resort, (b) mengubah atau menyelaraskan syarat kemasukan atau mod operasi (termasuk tetapi tidak terhad kepada waktu operasi) Resort atau mana-mana hotel, lokasi, tarikan, pertunjukan, kedai, restoran atau kemudahan di sana, (c) menutup atau menyelaraskan operasi Resort atau bahagiannya untuk mana-mana tempoh, (d) mengubah suai, menempatkan semula, membersihkan atau menggantikan mana-mana lokasi, tarikan, kedai, restoran atau kemudahan; (e) mengehadkan bilangan, kelas atau kelayakan orang yang mempunyai akses kepada Resort atau mana-mana bahagiannya, (f) menggantung atau membatalkan mana-mana tarikan, pertunjukan, kemudahan atau program hiburan atau pemasaran, tawaran, pengalaman atau aktiviti, dan/atau (g) mengenakan had terhadap pembelian mana-mana produk atau penggunaan mana-mana perkhidmatan atau kemudahan dalam setiap kes disebabkan oleh kapasiti, cuaca buruk atau acara khas untuk memastikan keselamatan, kesihatan, sekuriti atau ketenteraman atau untuk pematuhan undang-undang, atau jika HKITP berpendapat terdapat keperluan mengikut keadaan.
 2. Pakej tidak boleh digunakan bersama mana-mana tawaran lain, promosi, diskaun atau manfaat (termasuk tanpa pengehadantawaran “Manfaat Eksklusif Hotel”, manfaat Barisan Pelakon dan manfaat Ahli Akses Magik).
 3. Jika berlakunya pertikaian, HKITP berhak untuk membuat penghakiman akhir tentang pertikaian dan lain-lain berkenaan dengan pakej ini.
 4. Jika berlaku sebarang konflik atau ketakkonsistenan antara Terma dan Syarat versi bahasa Inggeris dengan bahasa lain, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 5. Pakej ini dibuat menurut undang-undang Kawasan Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China (“HKSAR”) sahaja. Pakej ini hanya boleh ditebus di HKSAR menurut Terma dan Syarat ini. HKITP tidak memberikan perwakilan bahawa penyertaan dalam pakej ini wajar atau tersedia di lokasi lain dan pakej ini tidak berkuat kuasa dalam mana-mana bidang kuasa yang penyertaan sedemikian dalam pakej dilarang atau disekat dengan undang-undang. Tetamu yang memilih untuk turut serta dalam pakej ini boleh berbuat demikian dengan inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab bagi pematuhan terhadap undang-undang tempatan, jika dan sehingga tahap undang-undang tersebut digunakan.
 6. Terma dan Syarat ini merupakan perjanjian antara HKITP dan Tetamu yang Layak membeli pakej. Orang yang bukan pihak dalam perjanjian ini tidak akan mempunyai apa-apa hak di bawah Ordinan Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk melaksanakan apa-apa terma perjanjian ini.

Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang data peribadinya boleh dipindahkan boleh ditemui di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan tersebut boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.