Pas Utama “VIP Penjahat” Halloween

Lihat semua Tawaran Istimewa

Halloween “Villain’s VIP” Priority Pass – Terms and Conditions

Butiran Penting
 1. Pas Keutamaan “VIP Penjahat” Halloween (setiap satunya “Pas”) dikeluarkan tertakluk pada Terma dan Syarat yang dinyatakan di bawah, Peraturan dan Pengawalan Taman Tema Hong Kong Disneyland (“Taman Tema”) yang tersedia di www.hongkongdisneyland.com (“Laman web”), aplikasi mudah alih Taman Tema dan Perhubungan Tetamu serta sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh kami mengikut budi bicara tunggal tanpa notis terdahulu atau lanjut.
 2. Pas tersedia untuk pembelian dalam talian di Laman web dan lokasi jualan lain yang ditentukan oleh kami.
 3. Setiap Pas memberikan kemasukan keutamaan sekali untuk seorang ke pertunjukan “Let’s Get Wicked” dan tarikan “Journey to Halloween Town” (“Tarikan yang Ditetapkan”) pada masa dan tarikh yang dia pilih semasa pembelian, dan termasuk satu cekak rambut bertemakan Halloween (bernilai sehingga HK$138) (“Cekak Rambut”).
 4. Tetamu akan menerima e-mel pengesahan selepas membeli Pas daripada Laman web. Tetamu yang memegang Pas (setiap satunya, “Pemegang Pas”) perlu menunjukkan e-mel pengesahan semasa kemasukan ke Tarikan yang Ditetapkan dan penebusan Cekak Rambut di mana-mana kedai barang niaga di Taman Tema atau mana-mana hotel yang terletak bersebelahan dengan Taman Tema (setiap satunya, “Hotel”).
 5. Pas HANYA sah untuk kemasukan keutamaan dan penebusan Cekak Rambut pada tarikh yang sama (dan pada masa yang ditetapkan, jika berkenaan) seperti yang dinyatakan pada Pas berhubung dengan perkara yang Pas dikeluarkan. Mana-mana Pas yang tidak digunakan atau sudah tamat tempoh akan dibatalkan tanpa bayaran atau pampasan.
 6. Pemegang Pas hendaklah menggunakan baris gilir yang ditetapkan untuk memasuki “Journey to Halloween Town”. Penggunaan barisan yang ditetapkan tidak menjamin keseronokan serta-merta pada tarikan.
 7. Pemegang Pas hendaklah tiba di pintu masuk teater sekurang-kurangnya 20 minit sebelum pertunjukan “Let’s Get Wicked” yang dipilih supaya dapat menikmati pengaturan kemasukan keutamaan pertunjukan.
 8. Pas tidak sah untuk kemasukan ke (i) Taman Tema; (ii) acara peribadi; dan (iii) acara istimewa yang memerlukan caj kemasukan yang berasingan.
 9. Pas ini tidak boleh dipindah milik, tidak boleh ditukar, tidak boleh dikembalikan dan bukan untuk dijual.
 10. Penebusan Cekak Rambut tidak boleh dibayar balik, ditukar, ditebus untuk tunai atau digunakan sebagai wang tunai sepenuhnya atau sebahagiannya dan mungkin tidak boleh digunakan bersama dengan mana-mana diskaun dan tawaran promosi lain.
 11. Akses kepada setiap tarikan tertakluk pada peraturan keselamatannya. Tetamu yang tidak memenuhi keperluan masuk atau melepasi sekatan lain yang dikenakan tidak boleh masuk.
 12. Pas yang disalin, rosak atau telah diubah tidak akan diterima. Pas yang hilang tidak akan dikeluarkan semula.
 13. Pas hendaklah digunakan semasa waktu operasi biasa Tarikan yang Ditetapkan. Dari semasa ke semasa, tanpa notis awal dan tanpa pampasan, Tarikan yang Ditetapkan boleh diubah, digantung atau dibatalkan jika keadaan memerlukan.
 14. Kami tidak bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian atau kesulitan yang disebabkan oleh ralat komputer atau peranti mudah alih atau pendua mahupun jualan apa-apa Pas yang tidak dibenarkan.
 15. Ia merupakan tanggungjawab tunggal pemegang Pas untuk menjaga dan menyimpan Pas. Kami (termasuk kakitangan kami) tidak dipertanggungjawabkan untuk mendapat tahu tentang identiti pemilik Pas.   Sekiranya Pas pendua ditunjukkan untuk kemasukan tarikan, kami memelihara hak untuk menolak kemasukan.
 16. Sekiranya berlaku pertikaian, kami memelihara hak untuk membuat keputusan akhir terhadap pertikaian dan perkara lain berhubung dengan Pas.
 17. Semua Terma dan Syarat ini membentuk perjanjian antara kami dengan pemegang Pas. Individu yang bukan pihak dalam perjanjian ini tidak akan mempunyai apa-apa hak di bawah Ordinans Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan mana-mana terma perjanjian ini.
 18. Terma dan Syarat ini telah ditulis dalam bahasa Inggeris dan bahasa lain. Jika berlaku sebarang konflik atau ketakkonsistenan antara Terma dan Syarat versi bahasa Inggeris dengan bahasa lain, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 19. Kami memelihara hak untuk (i) meminda atau menambah terma dan syarat ini; (ii) menukar harga dan kesahan untuk Pas, mana-mana tiket, lawatan, tawaran, promosi; (iii) menukar mana-mana tarikh sekatan dan (iv) menamatkan atau menangguhkan ketersediaan Pas, mana-mana tawaran, diskaun atau promosi, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu. Untuk tujuan terma dan syarat ini, 'kami' bermakna sama ada Hongkong International Theme Parks Limited atau Hong Kong Disneyland Management Limited.
Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung, atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang data peribadinya boleh dipindahkan boleh ditemui di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan sebegitu boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.