Tawaran Berganda Bulan Kelahiran di Hotel-hotel Hong Kong Disneyland

Lihat semua Tawaran Istimewa

Bagaimana Untuk Menempah

Anda boleh menempah dalam talian. Hanya klik pada Semak Ketersediaan pada halaman ini untuk menempah bilik anda dengan segera. Tempah dalam talian untuk naik taraf percuma!

Anda boleh menempah melalui telefon. Sila hubungi Pusat Tempahan Hong Kong Disneyland di +852 1-830-830, nyatakan “Tawan Dobel Bulan Lahir di Hotel-hotel di Hong Kong Disneyland”.

Tawan Dobel Bulan Lahir di Hotel-hotel di Hong Kong Disneyland - Tawaran Pembelian Bilik Awal 7 Hari

Butiran Penting
 1. Tawaran ini hanya tersedia untuk pelawat yang melawat Hong Kong kecuali yang tinggal di China dan Macau (“Tetamu yang Layak”). Sekurang-kurangnya seorang Tetamu yang menginap mestilah merupakan Tetamu yang Layak dan mendaftar masuk ke hotel (“Hotel”) semasa bulan lahirnya (“Tetamu Hari Jadi yang Layak”) dari 11 Februari 2019 hingga 31 Januari 2020 dengan tarikh daftar keluar pada atau sebelum 1 Februari 2020, 24-25 Disember, 28-31 Disember 2019 dan 25-29 Januari 2020, yang merupakan tarikh tiada promosi.
 2. Tetamu yang Layak perlu menunjukkan pengesahan pasport yang sah semasa daftar masuk. Jika syarat kelayakan untuk tawaran ini tidak boleh disahkan, kadar bilik sedia ada pada waktu daftar masuk akan dikenakan.
 3. Setiap Tetamu Hari Jadi yang Layak hanya boleh menikmati tawaran ini sekali sahaja.
 4. Harga tawaran sebenar bergantung pada tarikh daftar masuk dan daftar keluar, kategori hotel dan bilik yang dipilih, harga bilik semasa, bilangan Tetamu yang menginap dalam kumpulan dan umur bagi Tetamu yang menginap (tertakluk pada ketersediaan dan sebarang Had Manfaat seperti yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat Am Hotel). Harga bilik semasa untuk setiap Hotel ditentukan pada masa tempahan.
 5. Caj tambahan sebanyak HK$200 bagi setiap orang untuk setiap malam akan dikenakan kepada Tetamu ketiga dan keempat yang berusia 12 tahun atau ke atas yang menginap di dalam bilik Hotel yang sama.
 6. Tertakluk pada Perenggan 5 di atas, setiap Bilik Hotel boleh menampung sehingga maksimum 4 Tetamu. Sekurang-kurangnya seorang dewasa mesti menginap di setiap Bilik Hotel.
 7. Caj perkhidmatan 10% berdasarkan jumlah kadar bilik berdiskaun dan caj tambahan (jika ada) akan dikenakan.
 8. Deposit yang bersamaan dengan kadar harga bilik malam pertama, caj tambahan (jika ada) dan bayaran perkhidmatan 10% akan dikenakan untuk setiap tempahan sewaktu tempahan dibuat.
 9. Penukaran nama tetamu tidak dibenarkan.
 10. Tetamu boleh membatalkan atau meminda tempahan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh daftar masuk, kecuali pada 25 Julai hingga 20 Ogos, 20-31 Disember 2019, 25-31 Januari 2020; dalam hal ini, pembatalan atau pindaan perlu dibuat sekurang-kurangnya 7 hari lebih awal. Harga penuh deposit akan ditolak jika sebarang pembatalan dilakukan selepas tempoh yang dinyatakan di atas atau Tetamu tidak hadir. Pindaan tempahan tertakluk pada ketersediaan dan Had Manfaat dan tiada perubahan dibenarkan selepas tempoh yang ditetapkan seperti di atas.
 11. Setiap Tetamu yang Layak berhak menempah maksimum satu bilik bagi tarikh daftar masuk dan daftar keluar.
 12. Tawaran barang niaga dan menjamu selera yang dinyatakan di bawah (“Baucar”) hanya boleh ditebus semasa tempoh sah yang dinyatakan pada Baucar. Penebusan item tawaran menggunakan Baucar tertakluk pada ketersediaan item tersebut. Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) berhak menentukan harga barang niaga dan item makanan dan minuman serta menukar waktu operasi lokasi barang niaga dan makanan dan minum mengikut budi bicaranya yang mutlak.
 13. Tawaran ini tertakluk pada semua terma dan syarat yang dinyatakan dalam halaman “Nota Tawaran”, Terma dan Syarat Am Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ dan sekatan serta perubahan lain yang ditentukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis awal atau lanjutan.
Tawan Dobel Bulan Lahir di Hotel-hotel di Hong Kong Disneyland - Tawaran Pembelian Bilik Awal 21 Hari

Butiran Penting
 1. Tawaran ini hanya tersedia untuk pelawat yang melawat Hong Kong kecuali yang tinggal di China dan Macau (“Tetamu yang Layak”). Sekurang-kurangnya seorang Tetamu yang menginap mestilah merupakan Tetamu yang Layak dan mendaftar masuk ke hotel (“Hotel”) semasa bulan lahirnya (“Tetamu Hari Jadi yang Layak”) dari 25 Februari 2019 hingga 31 Januari 2020 dengan tarikh daftar keluar pada atau sebelum 1 Februari 2020, 24-25 Disember, 28-31 Disember 2019 dan 25-29 Januari 2020, yang merupakan tarikh tiada promosi.
 2. Tetamu yang Layak perlu menunjukkan pasport yang sah untuk pengesahan semasa daftar masuk. Jika syarat kelayakan untuk tawaran ini tidak boleh disahkan, kadar bilik sedia ada pada waktu daftar masuk akan dikenakan.
 3. Setiap Tetamu Hari Jadi yang Layak hanya boleh menikmati tawaran ini sekali sahaja.
 4. Harga tawaran sebenar bergantung pada tarikh daftar masuk dan daftar keluar, kategori hotel dan bilik yang dipilih, harga bilik semasa, bilangan Tetamu yang menginap dalam kumpulan dan umur bagi Tetamu yang menginap (tertakluk pada ketersediaan dan sebarang Had Manfaat seperti yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat Am Hotel). Harga bilik semasa untuk setiap Hotel ditentukan pada masa tempahan.
 5. Caj tambahan sebanyak HK$200 bagi setiap orang untuk setiap malam akan dikenakan kepada Tetamu ketiga dan keempat yang berusia 12 tahun atau ke atas yang menginap di dalam bilik Hotel yang sama.
 6. Tertakluk pada Perenggan 5 di atas, setiap Bilik Hotel boleh menampung sehingga maksimum 4 Tetamu. Sekurang-kurangnya seorang dewasa mesti menginap di setiap Bilik Hotel.
 7. Caj perkhidmatan 10% berdasarkan jumlah kadar bilik berdiskaun dan caj tambahan (jika ada) akan dikenakan.
 8. Deposit yang bersamaan dengan kadar harga bilik malam pertama, caj tambahan (jika ada) dan bayaran perkhidmatan 10% akan dikenakan untuk setiap tempahan sewaktu tempahan dibuat.
 9. Penukaran nama tetamu tidak dibenarkan.
 10. Tetamu tidak dibenarkan membatalkan atau mengubah suai tempahan sebaik sahaja tempahan dilakukan. Sebarang pembatalan atau pengubahsuaian akan dikenakan caj yang bersamaan dengan kadar malam bilik pertama, caj tambahan (jika ada) dan caj perkhidmatan 10%. Caj sebegitu akan ditolak daripada deposit.
 11. Setiap Tetamu yang Layak berhak menempah maksimum satu bilik bagi tarikh daftar masuk dan daftar keluar.
 12. Tawaran barang niaga dan menjamu selera yang dinyatakan di bawah (“Baucar”) hanya boleh ditebus semasa tempoh sah yang dinyatakan pada Baucar. Penebusan item tawaran menggunakan Baucar tertakluk pada ketersediaan item tersebut. Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) berhak menentukan harga barang niaga dan item makanan dan minuman serta menukar waktu operasi lokasi barang niaga dan makanan dan minum mengikut budi bicaranya yang mutlak.
 13. Tawaran ini tertakluk pada semua terma dan syarat yang dinyatakan dalam halaman “Nota Tawaran”, Terma dan Syarat Am Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ dan sekatan serta perubahan lain yang ditentukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis awal atau lanjutan.
Tawan Dobel Bulan Lahir di Hotel-hotel di Hong Kong Disneyland - Tawaran Tambahan 2 Malam

Butiran Penting
 1. Tawaran ini hanya tersedia untuk pelawat yang melawat Hong Kong kecuali yang tinggal di China dan Macau (“Tetamu yang Layak”). Sekurang-kurangnya seorang Tetamu yang menginap mestilah merupakan Tetamu yang Layak dan mendaftar masuk ke hotel (“Hotel”) semasa bulan lahirnya (“Tetamu Hari Jadi yang Layak”) dari 4 Februari 2019 hingga 30 Januari 2020 dengan tarikh daftar keluar pada atau sebelum 1 Februari 2020, kecuali pada 6-9 Februari, 24-25 Disember, 28-31 Disember 2019 dan 25-29 Januari 2020, yang merupakan tarikh tiada promosi.
 2. Tetamu yang Layak perlu menunjukkan pasport yang sah untuk pengesahan semasa daftar masuk. Jika syarat kelayakan untuk tawaran ini tidak boleh disahkan, kadar bilik sedia ada pada waktu daftar masuk akan dikenakan.
 3. Setiap Tetamu Hari Jadi yang Layak hanya boleh menikmati tawaran ini sekali sahaja.
 4. Harga tawaran sebenar bergantung pada tarikh daftar masuk dan daftar keluar, kategori hotel dan bilik yang dipilih, harga bilik semasa, bilangan Tetamu yang menginap dalam kumpulan dan umur bagi Tetamu yang menginap (tertakluk pada ketersediaan dan sebarang Had Manfaat seperti yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat Am Hotel). Harga bilik semasa untuk setiap Hotel ditentukan pada masa tempahan.
 5. Caj tambahan sebanyak HK$200 bagi setiap orang untuk setiap malam akan dikenakan kepada Tetamu ketiga dan keempat yang berusia 12 tahun atau ke atas yang menginap di dalam bilik Hotel yang sama.
 6. Tertakluk pada Perenggan 5 di atas, setiap bilik Hotel boleh menampung sehingga maksimum 4 Tetamu. Sekurang-kurangnya seorang dewasa mesti menginap di setiap bilik Hotel.
 7. Caj perkhidmatan 10% berdasarkan jumlah kadar bilik berdiskaun dan caj tambahan (jika ada) akan dikenakan.
 8. Tetamu dikehendaki memberikan maklumat termasuk butiran nama dan kad kreditnya untuk jaminan atau deposit atas tempahan. Bayaran penuh untuk seluruh penginapan hotel akan dikenakan semasa ketibaan.
 9. Penukaran nama tetamu tidak dibenarkan.
 10. Tetamu boleh membatalkan atau meminda tempahan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh daftar masuk, kecuali pada 25 Julai hingga 20 Ogos, 20-31 Disember 2019, 25-31 Januari 2020; dalam hal ini, pembatalan atau pindaan perlu dibuat sekurang-kurangnya 7 hari lebih awal. Jumlah yang mewakili harga bilik malam pertama, caj tambahan (jika ada) dan caj perkhidmatan 10% akan dikenakan jika pembatalan dibuat selepas tempoh yang dinyatakan di atas atau jika tetamu tidak hadir. Pindaan tempahan tertakluk pada ketersediaan dan Had Manfaat dan tiada perubahan dibenarkan selepas tempoh yang ditetapkan seperti di atas.
 11. Setiap Tetamu yang Layak berhak menempah maksimum satu bilik bagi tarikh daftar masuk dan daftar keluar.
 12. Tawaran barang niaga dan menjamu selera yang dinyatakan di bawah (“Baucar”) hanya boleh ditebus semasa tempoh sah yang dinyatakan pada Baucar. Penebusan item tawaran menggunakan Baucar tertakluk pada ketersediaan item tersebut. Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) berhak menentukan harga barang niaga dan item makanan dan minuman serta menukar waktu operasi lokasi barang niaga dan makanan dan minum mengikut budi bicaranya yang mutlak.
 13. Tawaran ini tertakluk pada semua terma dan syarat yang dinyatakan dalam halaman “Nota Tawaran”, Terma dan Syarat Am Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ dan sekatan serta perubahan lain yang ditentukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis awal atau lanjutan.
Tawan Dobel Bulan Lahir di Hotel-hotel di Hong Kong Disneyland - Terma dan Syarat Tawaran Barang Niaga
 1. Tetamu Hari Jadi yang Layak boleh menerima anak patung Mickeyatau Minnie yang terpilih dengan pembelian bersih sebanyak HK$500 atau lebih dalam satu transaksi (“Transaksi yang Layak”) di mana-mana kedai barang niaga di Hotel-hotel Hong Kong Disneyland Resort (“Resort”) dengan menyerahkan Baucar Barangan.
 2. Baucar mesti diserahkan sewaktu pembayaran.
 3. Hanya satu (1) Baucar boleh digunakan bagi setiap transaksi.
 4. Baucar ini sah untuk kegunaan satu kali sahaja. Baucar akan diambil oleh HKITP semasa penggunaan. Baucar yang tidak digunakan selepas tempoh sah yang dinyatakan pada Baucar akan dibatalkan.
 5. Baucar boleh digunakan semasa waktu operasi kedai barang niaga terpilih HKITP di Hotel.
 6. Baucar tidak boleh digunakan di Taman Tema Hong Kong Disneyland (“Taman Tema”), The Magic of Hong Kong Disneyland (terletak di Terminal 1 dan 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Hong Kong) atau mana-mana lokasi jualan di luar Resort.
 7. Baucar tidak boleh dibayar balik, ditukar, ditebus untuk wang tunai atau digunakan sebagai wang tunai dan tidak boleh digunakan bersama-sama diskaun atau tawaran promosi yang lain (termasuklah diskaun barang niaga Barisan Pelakon dan Ahli Akses Magik).
 8. Jika selepas bayaran balik atau pertukaran, nilai bersih Transaksi yang Sah selepas bayaran balik atau pertukaran tersebut adalah lebih rendah daripada HK$500, tawaran yang dinyatakan pada bahagian depan Baucar akan ditarik balik. Hadiah yang ditebus, jika berkenaan, perlu dipulangkan kepada HKITP. Baucar yang diambil tidak akan diganti.
 9. Baucar yang disalin, rosak atau diubah suai tidak akan diterima. Baucar yang hilang tidak akan diganti.
Tawan Dobel Bulan Lahir di Hotel-hotel di Hong Kong Disneyland - Terma dan Syarat Tawaran Menjamu Selera
 1. Tetamu Hari Jadi yang Layak boleh menikmati satu (1) Corner Cafe Selection secara percuma apabila membeli dua (2) Corner Cafe Selection dalam transaksi yang sama di Main Street Corner Cafe yang dihos oleh Coca-Cola® di dalam Taman Tema dengan menyerahkan Baucar Makan.
 2. Baucar mesti diserahkan semasa membuat pesanan dan pembayaran.
 3. Hanya satu (1) baucar boleh digunakan bagi setiap transaksi.
 4. Bagi makanan yang dihidangkan di dalam Taman Tema, tiket Taman Tema yang sah diperlukan untuk masuk.
 5. Baucar ini hanya boleh digunakan satu kali sahaja. Baucar akan diambil oleh HKITP semasa penggunaan. Baucar yang tidak digunakan selepas tempoh sah yang dinyatakan pada Baucar akan dibatalkan.
 6. Baucar boleh digunakan semasa waktu operasi restoran yang ditetapkan.
 7. Baucar tidak boleh dibayar balik, ditebus untuk tunai secara keseluruhan atau sebahagian atau ditukar untuk produk atau diskaun lain.
 8. Baucar tidak boleh digunakan bersama-sama dengan mana-mana diskaun atau tawaran promosi yang lain.
 9. Baucar yang disalin, rosak atau diubah suai tidak akan diterima. Baucar yang hilang tidak akan diganti.
Keistimewaan Hotel Eksklusif - Terma dan Syarat
 1. Kesahan
  • Tawaran ini sah untuk tempahan hotel yangdibuat semasa tempoh bermula 28 Julai, 2018 sehingga27 Mac, 2019 dan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh daftar masuk.
  • Tawaran ini sah untuk daftar masuk hotel bermula 2 Januari sehingga 30 September, 2019, kecuali bagi Tarikh Sekatan di bawah.
  • Tarikh sekatan: 4 hingga 11 Februari, 2019.
 2. Tetamu boleh menikmati naik taraf bilik hotelpercuma serta minuman ringan percuma sekiranyaberjaya menempah bilik hotel pada kadar bilik sedia ada atau Tawaran Istimewa menerusi Laman Web Hong Kong Disneyland www.hongkongdisneyland.com atau Pusat tempahan Hong Kong Disneyland. Tawaran ini tidak boleh digunakan pada bilik hotel yang ditempah bersama tawaran bermusim istimewa Magic Access dan tawaran lain kerana Hongkong International Theme Parks Limited boleh mengkhususkan dari masa ke semasa.
 3. Naik taraf bilik hotel percuma:
  • Tawaran ini sah untuk naik taraf bilik kepada kategori bilik seterusnya dalam Hotel yang sama sahaja.
  • Naik taraf bilik boleh digunakan kepada kategori bilik berikut sahaja:
   i. Disney’s Hollywood Hotel – Bilik Standard
   ii. Disney Explorers Lodge – Bilik Standard
   iii. Hong Kong Disneyland Hotel – Bilik Standard
  • Bilangan bilik yang terhad tersedia untuk tawaran ini. Naik taraf bilik hotel percuma tertakluk kepada kekosongan. Pengesahan naik taraf bilik akan dinyatakan pada surat pengesahan.
 4. Minuman ringan percuma:
  • Satu minuman ringan percuma akan ditawarkan kepada setiap Tetamu (maksimum sehingga 4 Tetamu bagi setiap bilik) apabila menjamu selera di mana-mana restoran perkhidmatan meja di Hotel.
  • Tetamu diperlukan untuk menunjukkan surat pengesahan semasa penebusan.
Kenyataan Pengambilan Maklumat Peribadi Personal
Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung, atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberikan anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga terlibat dalam memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang akan dihantar data peribadi tersebut boleh didapati di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada, dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan sebegitu boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.