Pakej Bufet Semi Makan Malam Explorer di Explorer’s Club Restaurant dan Kemasukan ke Kawasan Tontonan Khas “Momentous”

Lihat semua Tawaran Istimewa

Butiran Penting
 1. Bufet Semi Makan Malam Explorer di Explorer's Club Restaurant (“Restoran”) dan Kemasukan ke Pakej Kawasan Tontonan Khas “Momentous” (“Pakej”) Taman Tema Hong Kong Disneyland (“Taman Tema”) boleh dibeli di laman web yang ditetapkan oleh Hongkong International Theme Parks Limited ('HKITP') ('Laman Web'), sementara stok masih ada.
 2. Pakej ini termasuk:
  1. satu (1) Bufet Semi Makan Malam (untuk dewasa atau kanak-kanak) di Explorer’s Club Restaurant; dan
  2. kemasukan ke kawasan tontonan khas untuk “Momentous”” – pertunjukan hebat malam.
 3. Untuk membeli Pakej di Laman Web, Tetamu mesti berumur 18 tahun ke atas dan dikehendaki untuk menyediakan: (a) nama, maklumat kad kredit, alamat e-mel dan bentuk data peribadi lain yang dikehendaki oleh HKITP; dan (b) tarikh penggunaan (“Tarikh Pakej”) serta saiz parti bufet pencuci mulut. Tarikh Pakej tidak boleh diubah sebaik sahaja disahkan.
 4. E-mel pengesahan akan dihantar kepada Tetamu di alamat e-mel yang diberikan semasa pembelian dalam talian. Tiket penebusan (“Tiket Penebusan”) akan dikeluarkan dan dilampirkan pada e-mel pengesahan untuk setiap Pakej yang dibeli.
 5. Setiap Tiket Penebusan boleh digunakan untuk menebus satu Bufet Semi Makan Malam. Tetamu dikehendaki menunjukkan Tiket Penebusan dalam salinan bercetak atau salinan elektronik pada peranti mudah alih peribadi mereka sebaik sahaja tiba di pintu masuk Restoran.
 6. Tiket Penebusan hanya sah untuk digunakan pada tarikh dan slot masa seperti yang ditunjukkan pada Tiket Penebusan. Tiket Penebusan yang tidak digunakan pada tarikh dan masa yang sah akan terbatal tanpa pertukaran, bayaran balik atau pampasan.
 7. Pakej tersebut tidak termasuk kemasukan ke Taman Tema. Untuk menebus pakej tersebut, semua tetamu dikehendaki untuk membuat tempahan dengan tiket atau kad keahlian yang sah sebelum melawati Taman Tema. Tempahan lawatan taman tema bagi setiap jenis tiket atau kad keahlian tertakluk pada kuota yang terhad. Tempahan tidak akan diterima apabila setiap kuota penuh.
 8. HKITP berhak untuk menangguhkan, menggantung, membatalkan atau menempatkan semula persembahan, dan apa-apa aktiviti hiburan dan kemudahan lain tanpa pampasan atau bayaran balik jika cuaca buruk atau jika keadaan memerlukan, dalam setiap kes seperti yang ditentukan oleh HKITP dalam penghakiman mutlaknya, tanpa kewajipan untuk menjadualkan semula atau menempatkan semula persembahan tersebut.
 9. HKITP berhak untuk (i) meminda atau menambah terma dan syarat ini; (ii) mengubah harga, kesahihan atau tempat mana-mana produk, acara, tawaran, diskaun atau promosi; (iii) menetapkan atau mengubah mana-mana tarikh sekatan keluar; dan (iv) menamatkan atau menggantung ketersediaan mana-mana produk, acara, tawaran, diskaun atau promosi secara keseluruhan atau sebahagian, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.
 10. Pakej, isu dan penggunaan Tiket Penebusan, peruntukan produk dan perkhidmatan dan kemasukan ke Taman Tema dan penggunaan kemudahan di sana masing-masing tertakluk pada (i) Butiran Penting yang dinyatakan dalam semua halaman yang berkaitan di Laman Web, (ii) terma dan syarat ini, (iii) peraturan dan undang-undang yang terpakai pada lokasi atau kemudahan yang berkenaan (termasuk tanpa had, Peraturan dan Undang-Undang Taman Tema yang dinyatakan di Laman Web, dan (iv) semua keperluan, sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh HKITP mengikut budi bicara tunggalnya tanpa notis awal atau notis lanjut. HKITP boleh dari semasa ke semasa, tanpa notis awal dan tanpa bayaran balik atau pampasan, (a) membuat atau mengubah suai peraturan yang perlu dipatuhi dalam keseluruhan atau mana-mana bahagian Resort, (b) menukar atau menyelaras keperluan kemasukan atau mod operasi (termasuk tetapi tidak terhad kepada waktu operasi) Resort atau mana-mana lokasi, tarikan, pertunjukan, kedai, restoran, kemudahan atau ameniti di situ, (c) menutup atau menyelaraskan operasi untuk mana-mana tempoh Resort atau mana-mana bahagiannya, (d) mengehadkan bilangan, kelas atau kelayakan orang yang mempunyai akses ke Resort atau mana-mana bahagiannya, (e) menggantung atau membatalkan mana-mana tarikan, pertunjukan, kemudahan, ameniti atau hiburan atau program pemasaran, penawaran atau aktiviti, dan/atau (f) mengenakan had ke atas pembelian mana-mana produk atau penggunaan mana-mana perkhidmatan atau kemudahan, dalam setiap kes disebabkan oleh kapasiti, cuaca buruk atau peristiwa istimewa, untuk memastikan keselamatan, kesihatan, sekuriti atau ketertiban, atau pematuhan undang-undang, atau jika HKITP menganggap bahawa keadaan memerlukan.


Penebusan Bufet Semi Makan Malam Explorer

 1. Tetamu dikehendaki menunjukkan Tiket Penebusan mereka dalam salinan bercetak atau dalam salinan elektronik pada peranti mudah alih peribadi mereka di pintu masuk Restoran untuk mengimbas kod QR pada Tiket Penebusan.
  Sebagai tindak balas kepada keutamaan bayaran tetamu, tetamu boleh diatur untuk menggunakan ruang makan luar
 2. Penebusan makanan dan minuman adalah tertakluk pada ketersediaan barangan makanan dan minuman tersebut di Restoran.
 3. Setiap pembelian tambahan di Restoran akan dicaj pada kadar yang diterbitkan dengan caj perkhidmatan 10%.
 4. Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) berhak untuk menentukan, menukar atau melaraskan aspek-aspek Restoran berikut, mengikut budi bicara mutlak HKITP: (a) harga item makanan dan minuman; (b) menu; (c) mod operasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada, masa operasi, (d) kapasiti, dan (e) bilangan dan kelayakan orang yang akan masuk. Tetamu juga boleh merujuk kepada www.hongkongdisneyland.com/dining untuk waktu operasi Restoran yang terkini.
  Bufet Semi Makan Malam dan e-Baucar adalah tertakluk pada Terma dan Syarat Umum di www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/, Peraturan dan Undang-undang Taman Tema yang tersedia di www.hongkongdisneyland.com, aplikasi mudah alih Taman Tema dan Perhubungan Tetamu serta sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh HKITP mengikut budi bicara mutlak HKITP tanpa notis awal atau lanjut.


Penggunaan Kawasan Tontonan Tersimpan untuk persembahan

 1. Untuk menikmati persembahan, Tetamu dikehendaki untuk menebus gelang tangan “Momentous” ('Gelang Tangan') pada Tarikh Pakej sebelum masa persembahan di Restoran. 
 2. Untuk menebus Gelang Tangan, Tetamu dikehendaki menunjukkan Tiket Penebusan mereka dalam salinan bercetak atau dalam salinan elektronik pada peranti mudah alih peribadi mereka di pintu masuk Explorer’s Club Restaurant untuk mengimbas kod QR pada Tiket Penebusan.
 3. Tetamu dikehendaki memakai Gelang Tangan dan tiba di kawasan tontonan yang dikhaskan 20 minit sebelum waktu Pertunjukan.
 4. Jika Tetamu tidak dapat menikmati Pertunjukan disebabkan oleh pembatalan, Tetamu boleh menikmati diskaun HK$ 120 untuk mana-mana pembelian barang niaga di mana-mana kedai barangan di Taman pada hari yang sama tertakluk pada syarat-syarat berikut:
  1. Untuk menggunakan diskaun, Tetamu mesti menunjukkan Gelang Tangan mereka secara peribadi pada masa pembelian barang niaga.
  2. Gelang Tangan boleh digunakan sekali sahaja dan akan dikumpulkan setelah digunakan.
  3. Gelang tangan dan diskaun hanya sah untuk digunakan pada hari yang sama dengan pertunjukan yang dibatalkan. Gelang tangan dan diskaun yang tidak digunakan pada hari yang sama persembahan yang dibatalkan akan terbatal tanpa pertukaran, bayaran balik atau pampasan.
  4. Diskaun ini tidak terpakai untuk pembelian gambar, perkhidmatan fotografi, Barang Kemas PANDORA, barang kemas Chow Tai Fook, barangan berjenama bersama (cth. Item H2O+®, item LEGO®, item FUJIFILM, item Starbucks®, jam tangan Disney oleh Citizen, Wooderful Life, item Moleskine dan ZOFF Eyewear, dll.), item bukan Disney (cth. item kemudahan, ubat-ubatan), pelitup muka, produk media (Video, CD, DVD), Beg Magical Goodie, perkhidmatan peribadi, perbelanjaan di Bibbidi Bobbidi Boutique, barang niaga yang ditempah, dipesan atau dibeli dalam talian atau di luar Taman Tena atau Hotel, Hadiah Magik dan item terpilih lain yang mungkin ditentukan oleh HKITP dari semasa ke semasa.
  5. Diskaun ini tidak boleh digunakan bersama-sama dengan diskaun atau promosi lain.
  6. HKITP berhak untuk menentukan atau mengubah harga barangan dan waktu operasi kedai barangan mengikut budi bicara mutlaknya.


Item lain

 1. Pakej dan mana-mana bahagiannya bukan untuk dijual semula, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, kepada wang tunai atau apa-apa barang lain, dan tidak boleh digunakan bersama dengan promosi tiket atau diskaun lain.
 2. Gambar dan visual lain yang ditunjukkan di Laman Web adalah untuk rujukan sahaja.
 3. Setiap e-Baucar boleh menebus satu Bufet Semi Makan Malam Tiket Penebusan pendua, terpakai atau tidak lengkap tidak akan diterima. E-Baucar terbatal jika diubah suai atau dirosakkan. HKITP seharusnya tidak bertanggungjawab untuk (dan tidak akan mengeluarkan penggantian berhubungan) apa-apa kehilangan, kerosakan, pemalsuan, pencurian atau penipuan atau penggunaan yang tidak dibenarkan untuk apa-apa e-Baucar. Rekod HKITP yang berkaitan dengan pengeluaran dan penggunaan e-Baucar seharusnya muktamad dan menyeluruh.
 4. Jika terdapat apa-apa konflik atau ketidakkonsistenan antara versi bahasa Inggeris dengan versi bahasa lain bagi Terma dan Syarat ini, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 5. Jika berlaku apa-apa pertikaian, HKITP berhak untuk membuat keputusan muktamad bagi pertikaian tersebut dan sebaliknya, berhubungan dengan e-Baucar tersebut.
 6. Terma dan Syarat ini membentuk perjanjian antara HKITP dengan Tetamu yang membeli e-Baucar. Orang yang bukan pihak kepada perjanjian akan tidak mempunyai sebarang hak di bawah Kontrak Ordinan (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan sebarang terma perjanjian.


Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung, atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang akan dihantar data peribadi tersebut boleh didapati di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan sebegitu boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.