Pakej Parti Kiraan Detik Malam Tahun Baru Disney

Lihat semua Tawaran Istimewa

Tawaran termasuk:
 1. Tawaran ini tersedia untuk pembelian dalam talian di laman web (“Laman Web”) yang ditetapkan oleh Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) dari 9 Oktober hingga 30 Disember 2019. Semasa menyelesaikan pembelian, Tetamu dikehendaki menyediakan nama, maklumat kad kredit dan bentuk data peribadi lain yang diperlukan oleh HKITP.
 2. Setiap pakej tiket kemasukan termasuk Taman Tema Hong Kong Disneyland (“Taman Tema”) serta tawaran hidangan dan barang niaga yang dinyatakan di bawah:
  • tiga (3) token hidangan (setiap, satu “e-token”);
  • e-baucar untuk menebus satu (1) pin Parti Kiraan Detik Malam Tahun Baru Disney dan satu (1) cekak rambut Parti Kiraan Detik Malam Tahun Baru Disney (setiap, satu “e-baucar”);
  • satu (1)  jalur tangan Parti Kiraan Detik Malam Tahun Baru Disney (“Jalur Tangan”); dan
  • satu (1) tiket kemasukan 1-Hari atau satu (1) tiket kemasukan 2-Hari (setiap satu “Tiket Tawaran 1-Hari” dan “Tiket Tawaran 2-Hari”, masing-masing, dan secara kolektif “Tiket Tawaran”) bergantung pada jenis pakej yang dibeli.
 3. Tetamu akan menerima e-mel pengesahan selepas membeli Tiket Tawaran di Laman Web. Untuk menebus Tiket Tawaran, Tetamu dikehendaki menunjukkan (i) e-mel pengesahan yang dikeluarkan oleh HKITP dan (ii) kad kredit yang digunakan untuk pembelian Tiket Tawaran di kaunter tiket yang terletak di Pintu Utama Taman Tema untuk tujuan pengesahan.
 4. Jalur Tangan adalah tersedia untuk penebusan pada 31 Disember 2019 selepas menunjukkan Tiket Tawaran sah secara langsung di kaunter tiket yang terletak di Pintu Utama Taman Tema.
 5. Tetamu boleh menggunakan Tiket Jalur Tangan dan Tawaran Tiket untuk menyertai Parti Kiraan Detik Malam Tahun Baru Disney yang diadakan di Taman Tema antara pukul 9:00 pg. 31 Disember 2019 dan 3:00 pg. 1 Januari 2020 ('Pihak').
 6. Tiket Tawaran dan Jalur Tangan bukan untuk dijual semula, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar, sama ada secara keseluruhan atau sebahagiannya, untuk wang tunai atau apa-apa barang lain, dan tidak boleh digunakan bersama dengan promosi tiket atau diskaun lain.
 7. Tetamu yang telah membeli Akses Magik atau mana-mana tiket lain ke Taman Tema tidak akan berhak ke atas mana-mana pertukaran atau pembayaran balik di bawah tawaran ini.
 8. Tiket Tawaran tidak boleh dinaik taraf kepada Tiket 2-Hari, 'Akses Magic' atau jenis tiket lain.
 9. Tiket Tawaran yang tidak digunakan atau tidak ditebus akan terbatal tanpa pertukaran, bayaran balik atau pampasan.
 10. HKITP berhak untuk menangguhkan, menggantung atau membatalkan Parti dan apa-apa aktiviti dan kemudahan hiburan tambahan tanpa pampasan atau bayaran balik Tiket Tawaran jika berlaku cuaca buruk seperti yang ditentukan oleh HKITP dalam penghakimannya yang tunggal, dan tanpa kewajiban untuk menjadualkan semula Parti.
 11. HKITP berhak untuk (i) meminda atau melengkapkan terma dan syarat ini;
  (ii) mengubah harga dan kesahihan mana-mana tiket, pelancongan, tawaran, promosi; (iii) menukar mana-mana tarikh sekatan dan (iv) menamatkan atau menggantung ketersediaan apa-apa tawaran, diskaun atau promosi, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.
 12. Tawaran ini tertakluk pada Terma dan Syarat Am di www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/, dan sekatan serta perubahan lain yang ditentukan oleh HKITP mengikut budi bicaranya sendiri tanpa notis awal atau lanjutan.
Tiket Tawaran 1-Hari: Tempoh Sah
 1. Tetamu mesti menebus Tiket Tawaran 1-Hari secara langsung pada 31 Disember 2019 yang hanya sah untuk kemasukan ke Taman Tema pada 31 Disember 2019.
Tiket Tawaran 2-Hari: Tempoh Sah
 1. Tetamu mesti membuat dua lawatan mereka semasa tempoh berikut:
  • lawatan pertama: 30 atau 31 Disember 2019
  • Lawatan kedua: dalam tempoh 6 hari selepas lawatan pertama            
 2. Tetamu mesti menebus Tiket Tawaran 2-Hari secara langsung semasa lawatan pertama mereka.
 3. Untuk tujuan pengesahan, sebelum memasuki Taman Tema, foto Tetamu akan diambil di pintu masuk berpusing, foto itu digunakan untuk mengesahkan identiti tetamu sebagai pemegang tiket pada setiap kemasukan semula. Tetamu yang tidak mahu foto mereka diambil akan ditawarkan kaedah pengesahan yang berbeza, cth. menunjukkan apa-apa pengenalan peribadi untuk diri mereka dan anak mereka kerana HKITP mungkin dari semasa ke semasa memerlukan, dan sebagai tambahan, seperti nama Tetamu akan dicetak pada tiket tawaran dan nama tersebut tidak boleh diubah.
Tawaran Barang Niaga: Terma & Syarat
 1. Tetamu boleh menebus satu (1) pin Parti Kiraan Detik Malam Tahun Baru Disney dan satu (1) cekak rambut Parti Kiraan Detik Malam Tahun Baru Disney pada 31 Disember 2019 di dan semasa waktu operasi kedai-kedai barang niaga berikut yang ditetapkan di Taman Tema:
  • Main Street, U.S.A.: Emporium, Marty’s General Store, Main Street Cinema: My Journeys with Duffy dan Center Street Boutique;
  • Tomorrowland: Space Traders, Expo Shop dan Pavilion Gifts. 
 2. Setiap e-baucar adalah untuk (i) penggunaan satu kali sahaja dan (ii) penebusan satu (1) barangan yang ditetapkan sahaja dan mesti dikemukakan bersama dengan Tiket Tawaran yang sah pada masa penebusan.
 3. E-baucar mesti digunakan sebelum akhir Parti, tertakluk pada waktu operasi kedai-kedai barang niaga yang ditetapkan yang disebut dalam Perenggan 17 di atas. E-baucar yang tidak digunakan atau tidak ditebus akan dibatalkan tanpa pampasan, dan
  tidak boleh dibayar balik, ditukar, ditebus secara tunai secara keseluruhan atau sebahagian, atau ditukar untuk produk atau diskaun lain.
 4. E-baucar yang rosak dan diubah suai akan dibatalkan. E-baucar yang hilang tidak akan dikeluarkan semula.
 5. E-baucar bukan untuk dijual semula, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, untuk wang tunai atau apa-apa barang lain, dan tidak boleh digunakan bersama dengan promosi tiket atau diskaun lain.
 6. Penebusan e-baucar tertakluk pada ketersediaan item barang niaga di dan pada waktu operasi lokasi yang ditetapkan.
 7. HKITP berhak untuk menentukan waktu operasi kedai barang niafa yang terpilih mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya.
 8. Jika berlaku sebarang konflik atau ketakkonsistenan antara Terma dan Syarat versi bahasa Inggeris dengan bahasa lain, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 9. Jika berlaku pertikaian, HKITP berhak untuk membuat keputusan muktamad bagi pertikaian tersebut, dan sebaliknya, berhubungan dengan tawaran ini.
 10. Terma dan Syarat di atas membentuk perjanjian antara HKITP dengan Tetamu yang menggunakan tawaran ini. Orang yang bukan pihak kepada perjanjian ini akan tidak mempunyai apa-apa hak di bawah Kontrak Ordinan (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623) Undang-undang Hong Kong untuk menguatkuasakan mana-mana terma perjanjian ini.
Tawaran Menjamu Selera: Terma dan Syarat
 1. Tetamu boleh menebus item makanan dan minuman yang terpilih dengan e-token semasa Parti di lokasi-lokasi yang ditetapkan di Taman Tema:
  • Main Street, U.S.A.: Main Street Corner Cafe Hosted by Coca-Cola®, Midtown Delights and Outdoor Vending Carts;
  • Tomorrowland: Starliner Diner, Comet Café dan Outdoor Vending Carts.
 2. Bilangan e-token yang diperlukan untuk setiap item makanan dan minuman yang ditawarkan di lokasi yang ditetapkan akan dipaparkan di sana. E-token tambahan akan tersedia untuk pembelian di lokasi-lokasi berikut untuk HK$35 setiap satu:
  • Main Street, U.S.A.: Center Street Boutique;
  • Tomorrowland: Space Traders, Expo Shop, Pavilion Gifts dan Outdoor Merchandise Cart.
 3. Satu (1) e-token akan ditawarkan kepada Tetamu secara percuma selepas pembelian sepuluh (10) atau lebih e-token dalam satu transaksi tunggal.
 4. E-token mesti diserahkan semasa membuat pesanan dan pembayaran. Setiap e-token adalah hanya untuk kegunaan sekali sahaja dan tidak boleh digunakan bersama dengan tawaran, promosi atau diskaun lain.
 5. E-token mesti digunakan sebelum akhir Parti, tertakluk pada waktu operasi lokasi-lokasi yang ditetapkan yang disebut dalam Perenggan 27 di atas. E-token yang tidak digunakan atau tidak ditebus akan dibatalkan tanpa pampasan, dan tidak boleh dibayar balik, ditukar, ditebus secara tunai secara keseluruhan atau sebahagian, atau ditukar untuk produk atau diskaun lain.
 6. E-token bukan untuk dijual semula, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, untuk wang tunai atau apa-apa barang lain, dan tidak boleh digunakan bersama dengan promosi tiket atau diskaun lain.
 7. E-token yang rosak dan diubah suai akan dibatalkan. E-token yang hilang tidak akan dikeluarkan semula.
 8. Penebusan e-token tertakluk pada ketersediaan item seperti makanan dan minuman di dan pada waktu operasi lokasi-lokasi yang ditetapkan.
 9. HKITP berhak untuk menentukan atau mengubah: (a) harga item makanan dan minuman; (b) menu setiap lokasi yang ditetapkan; dan (c) waktu operasi lokasi yang ditetapkan, dalam setiap kes, mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya.
 10. Jika berlaku sebarang konflik atau ketakkonsistenan antara Terma dan Syarat versi bahasa Inggeris dengan bahasa lain, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 11. Jika berlaku pertikaian, HKITP berhak untuk membuat keputusan muktamad bagi pertikaian tersebut, dan sebaliknya, berhubungan dengan tawaran ini.
 12. Terma dan Syarat di atas membentuk perjanjian antara HKITP dengan Tetamu yang menggunakan tawaran ini. Orang yang bukan pihak kepada perjanjian ini akan tidak mempunyai apa-apa hak di bawah Kontrak Ordinan (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623) Undang-undang Hong Kong untuk menguatkuasakan mana-mana terma perjanjian ini.
Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung, atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang akan dihantar data peribadi tersebut boleh didapati di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan sebegitu boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.