Pakej Istimewa 2 Hari “PLAY & SHOP”

Lihat semua Tawaran Istimewa

Butiran Penting
 1. Tawaran ini hanya tersedia untuk pelancong yang melawat Hong Kong (“Tetamu yang Layak”).
 2. E-mel pengesahan akan dihantar selepas pembelian tiket tawaran di laman web Hong Kong Disneyland. Tetamu diminta untuk menunjukkan e-mel pengesahan sebaik masuk ke Taman. Tetamu mungkin perlu menunjukkan pengenalan foto peribadi mereka bagi tujuan pengesahan.
 3. Tiket tawaran dan item tawaran yang tidak ditebus atau digunakan pada atau sebelum tarikh tempoh tawaran akan dibatalkan tanpa bayaran balik atau pampasan.
 4. Item tawaran boleh ditebus dengan menunjukkan tiket dan baucar tawaran (jika berkenaan) pada waktu pesanan dan pembayaran.
 5. Penebusan item tawaran tertakluk pada ketersediaan item berkenaan dan waktu operasi lokasi yang ditetapkan.
 6. Tawaran ini tertakluk pada semua terma dan syarat yang dinyatakan dalam halaman 'Sorotan Tawaran' pada Terma dan Syarat Am di www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/, serta sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh HKITP menurut budi bicara mutlaknya tanpa notis terlebih dahulu atau selanjutnya.
Terma dan Syarat Tiket
 1. Tetamu Layak yang memegang tiket tawaran boleh membuat dua lawatan ke Taman Hong Kong Disneyland ('Taman') semasa tempoh 7 hari berturutan. Tetamu Layak hendaklah membuat lawatan pertama pada atau sebelum hari terakhir tempoh kesahan yang dicetak pada belakang tiket tawaran.
 2. Tiket tawaran boleh dinaik taraf kepada Magic Access dengan membayar perbezaan harga di Magic Access Member Service Center di Taman Tema pada tarikh lawatan sahaja. Perbezaan harga yang terpakai bergantung pada harga pembelian tiket dan jenis Kad Keahlian Magic Access yang dipilih. Jika Kad Keahlian Magic Access yang dipilih mempunyai harga yang lebih rendah daripada tiket untuk dinaik taraf, tiada bayaran balik akan dibuat.
 3. Mana-mana Magic Access yang dikeluarkan selepas naik taraf akan menjadi sah selama satu tahun dari tarikh yang tiket tawaran digunakan buat kali pertama. Tiada naik taraf boleh dilakukan selepas hari yang tiket tawaran digunakan.
Terma dan Syarat Baucar Hadiah Barang Dagangan
 1. Kupon boleh digunakan sewaktu tempoh sah yang dinyatakan pada kupon. Pemegang kupon boleh menikmati diskaun sebanyak HK$15 dengan sebarang pembelian di semua kedai cenderahati dalam taman. HKITP berhak menentukan harga item barang dagangan dan waktu operasi kedai mengikut budi bicaranya yang tunggal dan mutlak.
 2. Tawaran ini tidak terpakai kepada pembelian foto, perkhidmatan foto, barang kemas PANDORA, barang kemas Chow Tai Fook, cenderahati edisi terhad, cenderahati jenama bersama, produk elektronik (cth. kamera digital, pemain CD, radio), item bukan Disney/kemudahan (cth., ubat, filem, bateri), kad SD dan produk media (CD, DVD video), item LEGO® dan item terpilih lain seperti yang dinyatakan oleh HKITP dari semasa ke semasa.
 3. Kupon tidak boleh dibayar balik, ditebus tunai secara keseluruhan atau sebahagiannya, atau ditukar dengan produk atau diskaun lain.
 4. Tawaran ini tidak boleh digunakan bersama-sama dengan sebarang tawaran diskaun atau promosi lawatan yang lain.
 5. Satu kupon boleh digunakan dalam setiap transaksi dan ia akan dikumpul oleh HKITP selepas transaksi.
 6. Terma dan syarat ini tertakluk pada interpretasi HKITP yang akan menjadi muktamad dan tidak dapat dipertikaikan. Jika terdapat pertikaian, HKITP berhak membuat keputusan akhir ke atas pertikaian tersebut dan dengan cara lain, sehubungan dengan baucar hadiah ini. Sekiranya wujud apa-apa percanggahan atau ketakkonsistenan antara versi bahasa Inggeris dengan versi bahasa Cina berkaitan dengan Terma dan Syarat ini, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 7. Terma dan Syarat ini membentuk perjanjian antara HKITP dengan setiap Tetamu yang menggunakan kupon ini. Seseorang yang bukan pihak berkaitan bagi perjanjian ini tidak mempunyai apa-apa hak di bawah Ordinans (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) Kontrak (Hak Pihak Ketiga) untuk menguatkuasakan apa-apa terma perjanjian ini.
Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
Data peribadi yang dikumpul berhubungan dengan atau semasa pembelian, pengeluaran atau peruntuan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk memproses permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, bagi tujuan perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan langsung lain yang berkaitan atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau sekuriti. Peruntukan data peribadi bagi medan mandatori adalah perlu. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi berikut, kami tidak boleh memberikan anda produk atau perkhidmatan yang anda minta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam memenuhi tujuan yang dinyatakan sebelum ini atau pihak lain seperti yang dituntut undang-undang. Senarai kelas individu yang data peribadinya boleh dipindahkan boleh ditemui di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses dan meminta pembetulan data peribadi yang kami pegang. Permintaan sebegitu boleh dilakukan dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.