Pakej Istimewa 1 Hari “PLAY, SHOP, DINE”

Lihat semua Tawaran Istimewa

Butiran Penting
 1. Tawaran ini hanya tersedia untuk pelancong yang melawat Hong Kong (“Tetamu yang Layak”).
 2. Tawaran ini tersedia dalam talian daripada laman web (“Laman Web”) yang ditetapkan oleh Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”). Tetamu yang layak diminta memberikan nama dan bentuk data peribadi yang lain seperti yang diperlukan oleh HKITP.
 3. Tetamu yang Layak diminta menunjukkan (i) pengesahan yang dikeluarkan oleh HKITP, dan (ii) pengenalan foto peribadi semasa masuk ke Taman Tema.
 4. Tiket tawaran dan item tawaran yang tidak ditebus atau digunakan pada atau sebelum tarikh tempoh tawaran akan dibatalkan tanpa bayaran balik atau pampasan.
 5. Item tawaran boleh ditebus dengan menunjukkan tiket dan baucar tawaran (jika berkenaan) pada waktu pesanan dan pembayaran.
 6. Penebusan item tawaran tertakluk pada ketersediaan item berkenaan dan waktu operasi lokasi yang ditetapkan.
 7. Tawaran ini tertakluk pada semua terma dan syarat yang dinyatakan dalam halaman 'Sorotan Tawaran' pada Terma dan Syarat Am di www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/, serta sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh HKITP menurut budi bicara mutlaknya tanpa notis terlebih dahulu atau selanjutnya.
Terma dan Syarat Tiket
 1. Tiket tawaran boleh dinaik taraf kepada Tiket 2 Hari dengan membayar perbezaan harga pada tarikh lawatan sahaja. Untuk mengelakkan sebarang kesulitan, naik taraf kepada Tiket 2 Hari hanya boleh dibuat dengan tiket tawaran yang belum digunakan.
 2. Tiket tawaran boleh, pada hari lawatan sahaja, dinaik taraf kepada Magic Access dengan membayar perbezaan harga di Magic Access Member Service Center dalam Taman Tema. Mana-mana Magic Access yang dikeluarkan selepas naik taraf akan menjadi sah selama satu tahun dari tarikh yang tiket tawaran digunakan buat kali pertama. Tiada naik taraf boleh dilakukan selepas hari yang tiket tawaran digunakan.
Terma dan Syarat Baucar Hadiah Cenderahati / Waffle Mickey
 1. Tetamu layak untuk menebus balik salah satu daripada perkara berikut dengan menunjukkan baucar tebusan pada hari lawatan sahaja:
  1. satu Waffle Mickey di Mai Street Market dalam Taman; atau
  2. satu Baucar Hadiah Cenderahati HK$50.
 2. Baucar ini hanya boleh digunakan sekali sahaja. Baucar yang dicetak akan dikumpul oleh Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) sebaik digunakan.
 3. Baucar tidak boleh dibayar balik, ditebus untuk mendapatkan wang tunai atau digunakan setara dengan wang tunai dan tidak boleh digunakan bersama-sama dengan sebarang tawaran diskaun atau promosi yang lain.
 4. Salinan, kerosakan atau pengubahsuaian baucar ini tidak akan diterima. Baucar yang hilang tidak akan diganti.
 5. Penggunaan Baucar Hadiah Cenderahati ini tertakluk kepada yang berikut:
  1. Baucar hadiah ini dikeluarkan oleh Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) dan boleh digunakan sewaktu tempoh sah yang dinyatakan pada baucar hadiah dan semasa waktu operasi kedai cenderahati yang ditetapkan dalam Resort Hong Kong Disneyland. HKITP berhak menentukan harga item barang dagangan dan waktu operasi kedai cenderahati yang ditetapkan mengikut budi bicaranya yang tunggal dan mutlak.
  2. Baucar hadiah perlu ditunjukkan semasa membuat pembayaran.
  3. Baucar hadiah tidak boleh digunakan di The Magic of Hong Kong Disneyland (terletak di Terminal 1 dan 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Hong Kong).
  4. Baucar hadiah ini tidak terpakai pada pembelian foto, produk/perkhidmatan foto serta item terpilih lain seperti yang dinyatakan oleh HKITP dari semasa ke semasa.
  5. Baucar hadiah ini tidak boleh dibayar balik, ditebus tunai secara keseluruhan atau sebahagiannya, atau ditukar dengan produk atau diskaun lain.
  6. Tiada bayaran balik tunai untuk sebarang amaun baucar hadiah yang tidak digunakan. Apa-apa barang dagangan yang dibeli menggunakan baucar hadiah tidak tertakluk pada pembayaran balik dan pertukaran.
  7. Baucar hadiah ini hanya boleh digunakan sekali sahaja dan akan diambil semasa penggunaan.
  8. Salinan baucar hadiah tidak akan diterima. Baucar hadiah yang rosak atau diubah akan dibatalkan. Baucar hadiah yang hilang tidak akan diganti. Baucar hadiah yang tidak digunakan akan dibatalkan selepas tarikh sah yang dinyatakan pada baucar hadiah.
  9. Terma dan syarat ini tertakluk pada interpretasi HKITP yang akan menjadi muktamad dan tidak dapat dipertikaikan. Jika terdapat pertikaian, HKITP berhak membuat keputusan akhir ke atas pertikaian tersebut dan dengan cara lain, sehubungan dengan baucar hadiah ini.
Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
Data peribadi yang dikumpul berhubungan dengan atau semasa pembelian, pengeluaran atau peruntuan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk memproses permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, bagi tujuan perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan langsung lain yang berkaitan atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau sekuriti. Peruntukan data peribadi bagi medan mandatori adalah perlu. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi berikut, kami tidak boleh memberikan anda produk atau perkhidmatan yang anda minta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam memenuhi tujuan yang dinyatakan sebelum ini atau pihak lain seperti yang dituntut undang-undang. Senarai kelas individu yang data peribadinya boleh dipindahkan boleh ditemui di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses dan meminta pembetulan data peribadi yang kami pegang. Permintaan sebegitu boleh dilakukan dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.