“Keutamaan Khas” Disney & Kombo Tiket 1 Hari

Lihat semua Tawaran Istimewa

Tawaran Tiket 1 Hari dengan Tawaran Tiket Pas Kemasukan ke Tarikan “Keutamaan Khas” (“Tawaran”) – Terma dan Syarat

Butiran Penting
 1. Tawaran ini hanya tersedia dalam talian di laman web (“Laman Web”) yang ditetapkan oleh Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”).
 2. Tetamu akan menerima e-mel pengesahan selepas membeli Tawaran di Laman Web. Tetamu perlu menunjukkan e-mel pengesahan semasa memasuki Hong Kong Disneyland Park (“Taman Tema”).
 3. Tiket kemasukan dan pas kemasukan hanya sah untuk kegunaan pada tarikh yang dicetak. Tiket atau pas kemasukan yang tidak digunakan pada tarikh yang dicetak akan dibatalkan tanpa pertukaran, bayaran balik atau pampasan.
 4. Tetamu tidak dibenarkan membatalkan atau mengubah suai tiket tawaran dan item tawaran sebaik sahaja tempahan dilakukan.
 5. Tawaran ini tidak boleh dipindah milik, tidak boleh ditukar dan tertakluk pada ketersediaan.
 6. Tiket kemasukan boleh dinaik taraf menjadi tiket 2 hari biasa pada hari lawatan sahaja, dengan membayar perbezaan harga yang dikenakan. Untuk mengelakkan keraguan, naik taraf kepada tiket 2 hari hanya boleh dibuat dengan tiket tawaran yang tidak digunakan.
 7. Tiket kemasukan boleh dinaik taraf kepada Akses Magik dengan membayar perbezaan harga bergantung pada harga belian tiket dan jenis Akses Magik yang dipilih di Pusat Perkhidmatan Ahli Akses Magik di Taman Tema. Sebarang Akses Magik yang dikeluarkan selepas naik taraf akan sah selama satu tahun bermula tarikh tiket tawaran itu digunakan buat kali pertama. Tiada naik taraf boleh dilakukan selepas hari tiket tawaran itu digunakan.
 8. Jika berlaku sebarang konflik atau tidak konsisten antara versi bahasa Inggeris dan bahasa lain bagi Terma dan Syarat ini, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 9. Tawaran ini tertakluk pada Terma dan Syarat Am di www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/ dan sekatan serta perubahan lain yang ditentukan oleh HKITP mengikut budi bicaranya sendiri tanpa notis awal atau lanjutan.
Pas Kemasukan ke Tarikan “Keutamaan Khas” Disney - Terma & Syarat
 1. Pas Kemasukan ke Tarikan “Keutamaan Khas” atau “Keutamaan Khas”+ Disney (“Pas”) dikeluarkan tertakluk pada Terma dan Syarat dan Peraturan dan Undang-undang Taman Tema Hong Kong Disneyland (“Taman Tema”) yang boleh didapati di www.hongkongdisneyland.com, aplikasi mudah alih dan Perhubungan Tetamu Taman Tema.
 2. Pas ini tidak boleh dipindah milik, tidak boleh ditukar, tidak boleh dikembalikan dan bukan untuk dijual.
 3. Pas ini tidak sah untuk kemasukan ke Taman Tema.
 4. Pas ini memberikan kemasukan keutamaan satu kali ke tarikan yang terpilih. Pas ini HANYA sah pada tarikh yang dinyatakan pada tiket semasa Pas ini dikeluarkan. Mana-mana Pas yang tidak digunakan atau sudah tamat tempoh akan dibatalkan tanpa bayaran balik atau pampasan.
 5. Pas dan tiket hendaklah digunakan oleh orang yang sama pada tarikh yang sah dan tidak sah digunakan untuk majlis peribadi dan majlis istimewa yang memerlukan caj kemasukan yang berbeza.
 6. Pemegang Pas perlu beratur mengikut giliran yang ditetapkan untuk setiap tarikan yang terpilih. Penggunaan barisan yang ditetapkan tidak menjamin keseronokan serta-merta pada tarikan.
 7. Kemasukan ke dalam tarikan tertakluk pada peraturan keselamatan. Tetamu yang tidak memenuhi keperluan masuk atau melepasi sekatan lain yang dikenakan tidak boleh masuk.
 8. Pas yang rosak atau telah diubah tidak akan diterima. Pas yang hilang tidak akan dikeluarkan semula.
 9. Pas perlu digunakan pada waktu operasi biasa untuk tarikan yang terpilih. Dari semasa ke semasa, tanpa notis awal dan tanpa pampasan, tarikan boleh diubah, digantung atau dibatalkan jika keadaan memerlukan.
 10. HKITP tidak bertanggungjawab bagi sebarang kerugian atau kesulitan yang disebabkan oleh ralat komputer atau peranti mudah alih atau pendua mahupun jualan Pas yang tidak dibenarkan. Jika Pas pendua ditunjukkan untuk kemasukan ke tarikan, HKITP berhak untuk menolak kemasukan.
 11. HKITP berhak untuk meminda Terma dan Syarat atau menghentikan atau menggantung ketersediaan Pas ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu.
 12. Jika berlakunya pertikaian, HKITP berhak untuk membuat keputusan akhir untuk pertikaian dan lain-lain berkenaan dengan Pas ini.
Tawaran eksklusif untuk peminat MyDisney - Butiran Penting
 1. Tawaran ini hanya tersedia untuk Tetamu yang memiliki akaun dalam talian “peminat MyDisney” (setiap satunya “Tetamu Yang Layak”).
 2. Tetamu Yang Layak yang log masuk ke akaun “peminat MyDisney” mereka dan membeli tiket kemasukan tertentu ke Hong Kong Disneyland Park (“Taman Tema”) (“Transaksi Yang Layak”) akan menerima satu kod QR untuk tawaran barangan yang ditetapkan di bawah (setiap satunya “eBaucar”). Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) mempunyai budi bicara untuk menentukan jenis tiket kemasukan yang layak untuk tawaran ini.
 3. Tetamu Yang Layak akan menerima satu (1) eBaucar apabila melengkapkan Transaksi Yang Layak tanpa mengira bilangan tiket kemasukan yang dibeli dalam Transaksi Yang Layak tersebut:
  (i) sepasang Tag Bagasi Disney Ufufy edisi khas; dan
  (ii) satu baucar diskaun elektronik bernilai HK$10
 4. Tawaran ini hanya sah untuk tiket kemasukan terpilih yang dibeli di www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/ dan Tetamu Yang Layak dikehendaki memberikan nama dan bentuk data peribadi lain-lain yang diperlukan oleh HKITP untuk tujuan pengesahan identiti atau lain-lain.
 5. Tawaran ini tertakluk pada Terma dan Syarat Am di www.hongkongdisneyland.com/book/tickets/ dan sekatan serta perubahan lain yang ditentukan oleh HKITP mengikut budi bicaranya sendiri tanpa notis awal atau lanjutan.
Tawaran eksklusif untuk peminat MyDisney - Terma dan Syarat Tag Bagasi Disney Ufufy Edisi Khas
 1. HKITP boleh mereka bentuk tag bagasi edisi khas mengikut budi bicaranya sendiri termasuklah watak [Disney Ufufy] khusus yang akan digunakan dari semasa ke semasa.
 2. Tetamu Yang Layak boleh menebus sepasang Tag Bagasi terpilih di Centre Street Boutique atau Andy’s Toy Box yang terletak di Hong Kong Disneyland Park (“Taman Tema”) dengan menunjukkan eBaucar. Penebusan Tag Bagasi adalah berdasarkan siapa cepat, dia dapat. Sementara stok masih ada.
 3. Tetamu Yang Layak dikehendaki menunjukkan eBaucar untuk ditebus pada hari lawatan Taman Tema. eBaucar yang tidak digunakan selepas tempoh kesahan ini akan dibatalkan.
 4. eBaucar tidak boleh dibayar balik, ditukar, ditebus untuk wang tunai atau digunakan sebagai wang tunai dan tidak boleh digunakan bersama-sama diskaun atau tawaran promosi yang lain.
 5. eBaucar bercetak yang rosak atau diubah akan dibatalkan. eBaucar yang hilang tidak akan diganti. 
 6. HKITP tidak bertanggungjawab untuk penggantian atau pampasan lain jika Tetamu Yang Layak tidak dapat menebus Tag Bagasi atas sebarang sebab.
Tawaran eksklusif untuk peminat MyDisney - Terma dan Syarat eBaucar Diskaun Barangan
 1. Tetamu Yang Layak boleh menerima diskaun bernilai HK$10 bagi pembelian barang di mana-mana kedai barangan di Taman Tema atau mana-mana hotel yang bersebelahan dengan Taman Tema (setiap satunya, “Hotel”) dengan menunjukkan eBaucar.
 2. Setiap eBaucar hanya sah untuk kegunaan satu kali sahaja dan mesti digunakan semasa tempoh sah tiket Taman Tema apabila eBaucar dikeluarkan. eBaucar yang tidak digunakan selepas tempoh kesahan ini akan dibatalkan.
 3. eBaucar mesti ditunjukkan semasa pembayaran.
 4. Hanya satu (1) eBaucar boleh digunakan bagi setiap transaksi.
 5. eBaucar boleh digunakan semasa waktu operasi kedai barangan terpilih HKITP di Taman Tema dan Hotel. HKITP berhak untuk menentukan harga barangan dan waktu operasi kedai barangan yang terpilih mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya.
 6. eBaucar tidak boleh digunakan di The Magic of Hong Kong Disneyland (terletak di Terminal 1 dan 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Hong Kong).
 7. eBaucar tidak boleh digunakan untuk pembelian foto, perkhidmatan fotografi, barang kemas PANDORA, barang kemas CHOW TAI FOOK, barangan edisi terhad, barangan jenama bersama, produk elektronik (cth. kamera digital), item bukan Disney/kedai serba guna (cth. ubat, filem bateri, rangkaian H2O+®), kad SD, produk media (CD Video, DVD), item LEGO® dan item terpilih lain seperti yang dinyatakan oleh HKITP dari semasa ke semasa. 
 8. eBaucar tidak boleh dibayar balik, ditukar, ditebus untuk wang tunai atau digunakan sebagai wang tunai dan tidak boleh digunakan bersama-sama diskaun atau tawaran promosi yang lain.
 9. Tiada bayaran balik tunai bagi sebarang jumlah eBaucar yang tidak digunakan.  Sebarang pembelian barangan menggunakan eBaucar tidak tertakluk pada bayaran balik dan pertukaran.
 10. eBaucar bercetak yang rosak atau diubah akan dibatalkan. eBaucar yang hilang tidak akan diganti. 
 11. Jika berlaku sebarang konflik atau ketidakonsistenan antara versi bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu Terma dan Syaraat ini, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 12. Terma dan syarat tertakluk pada huraian HKITP yang muktamad dan menyeluruh. Jika berlaku pertikaian, HKTIP mempunyai hak untuk membuat keputusan muktamad bagi pertikaian tersebut, dan sebaliknya, berhubungan eBaucar ini.
Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung, atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang data peribadinya boleh dipindahkan boleh ditemui di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan sebegitu boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com