Pakej Bilik dan Makan Malam Hotel

Lihat semua Tawaran Istimewa

Butiran Penting:
 1. Tawaran ini sah untuk tarikh daftar masuk dari 8 November 2019 hingga 29 September 2020 dengan tarikh daftar keluar pada atau sebelum 30 September 2020 kecuali pada 21 hingga 31 Disember 2019, 1 Januari, 27 hingga 28 Januari, 9 April, 13 April, 29 hingga 30 April, 24 hingga 25 Jun, 30 Jun hingga 1 Julai 2020 dan setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad dalam tempoh tawaran yang merupakan tarikh tiada promosi.
 2. Kadar bilik sedia ada untuk setiap hotel (setiap “Hotel”) ditentukan pada waktu tempahan.
 3. Caj bilik (i) bergantung pada tarikh daftar masuk dan daftar keluar, Hotel dan kategori bilik yang dipilih dan kadar bilik sedia ada dan (ii) termasuk apa-apa Sercaj terpakai yang disebut dalam Perenggan 4 di bawah dan 10& caj perkhidmatan berdasarkan kadar bilik yang dikenakan (tertakluk pada ketersediaan dan apa-apa Had Manfaat kerana terma tersebut dalam Terma dan Syarat Umum Hotel), ((i) dan (ii) secara kolektif, sebagai 'Caj Pakej').
 4. Caj tambahan sebanyak HK$200 bagi setiap orang untuk setiap malam (tertakluk pada caj perkhidmatan 10%) akan dikenakan kepada Tetamu ketiga dan keempat yang berusia 12 tahun dan ke atas ('Tetamu Tambahan') yang menginap di dalam bilik Hotel yang sama ('Sercaj'). Surcaj ini hanya merangkumi bayaran penginapan Hotel untuk Tetamu Tambahan, tetapi tidak menyertakan komponen pakej lain.
 5. Tertakluk pada Perenggan 4 di atas, setiap bilik Hotel boleh menampung sehingga maksimum 4 Tetamu. Sekurang-kurangnya seorang dewasa mesti menginap di setiap Bilik Hotel.
 6. Bayaran penuh untuk Jumlah Harga, bermakna jumlah Caj Pakej dan apa-apa caj tambahan untuk item tambahan, akan dikenakan caj untuk setiap tempahan pada waktu tempahan. Jumlah yang mewakili Caj Pakej akan dikenakan jika pembatalan dibuat selepas tempoh yang dinyatakan di bawah (Lihat Perenggan 9) atau tetamu tidak hadir.
 7. Tetamu dikehendaki memberi maklumat termasuk butiran nama dan kad kreditnya untuk jaminan atau deposit atas tempahan.
 8. Tiada perubahan nama tetamu dibenarkan dalam apa-apa jua keadaan.
 9. Tetamu boleh membatalkan atau meminda tempahan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh daftar masuk, kecuali pada 20 hingga 31 Disember 2019, 25 hingga 31 Januari 2020, 24 Julai hingga 22 Ogos 2020; dalam hal ini, pembatalan atau pindaan perlu dibuat sekurang-kurangnya 7 hari lebih awal. Pindaan tempahan tertakluk pada ketersediaan dan Had Manfaat dan tiada perubahan dibenarkan selepas tempoh yang ditetapkan seperti di atas.
 10. Tawaran ini tidak boleh diberikan komisen.
 11. Tawaran ini tertakluk pada semua terma dan syarat yang dinyatakan dalam halaman 'Tawaran Penting' yang berkaitan, Terma dan Syarat Am Hotel di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/hotel-general-terms-conditions/ dan pada sekatan serta perubahan lain yang ditentukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis awal atau selanjutnya.
Terma dan Syarat Makan Malam Hotel
 1. Makan malam yang termasuk dalam tawaran mesti digunakan pada hari daftar masuk. Tempahan makan malam di Chef Mickey atau Enchanted Garden Restaurant telah ditetapkan dari jam 5.30ptg hingga 7.30ptg. Tempahan waktu makan dengan slot waktu lain boleh dibuat semasa mendaftar masuk dan tertakluk pada ketersediaan.
 2. Tertakluk pada ketersediaan item makanan dan minuman serta waktu operasi restoran.
Manfaat Hotel Eksklusif - Terma dan Syarat
 1. Kesahan
  • Tawaran ini sah untuk tempahan hotel yang dibuat pada tempoh dari 30 Oktober 2019 hingga 27 September 2020 dan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh daftar masuk.
  • Tawaran ini sah untuk daftar masuk hotel dari 2 November 2019 hingga 30 September 2020, kecuali Tarikh Tiada Promosi di bawah.
  • Tarikh tiada promosi: 2 November 2019; 20 hingga 31 Disember 2019; 24 hingga 29 Januari 2020.
 2. Tetamu boleh menikmati naik taraf bilik hotel percuma dan minuman ringan percuma jika berjaya menempah bilik hotel pada kadar bilik sedia ada atau Tawaran Istimewa yang ditetapkan melalui Laman Web Hong Kong Disneyland www.hongkongdisneyland.com atau Pusat Tempahan Hong Kong Disneyland. Tawaran ini tidak terpakai pada bilik hotel yang ditempah dengan tawaran bermusim istimewa Magic Access dan tawaran lain yang mungkin ditentukan oleh Hongkong International Theme Parks Limited dari masa ke masa.
 3. Naik taraf bilik hotel percuma:
  • Tawaran ini sah untuk naik taraf bilik kepada kategori bilik seterusnya dalam Hotel yang sama
  • Naik taraf bilik terpakai pada kategori bilik yang seterusnya sahaja:
   i. Disney’s Hollywood Hotel – Bilik Standard
   ii. Disney Explorers Lodge – Bilik Standard
   iii. Hong Kong Disneyland Hotel – Bilik Standard
  • Bilangan bilik yang tersedia untuk tawaran ini adalah terhad. Naik taraf bilik hotel percuma tertakluk pada ketersediaan. Pengesahan naik taraf bilik akan dinyatakan pada surat pengesahan.
 4. Minuman ringan percuma:
  • Satu minuman ringan percuma akan ditawarkan kepada setiap Tetamu (maksimum sehingga 4 Tetamu bagi setiap bilik) apabila menjamu selera di mana-mana restoran perkhidmatan meja di Hotel.
  • Tetamu perlu menunjukkan surat pengesahan semasa penebusan.


Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah wajib. Jika anda tidak memperuntukkan data peribadi sebegitu, kami mungkin tidak boleh memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain sebegitu seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang data peribadinya boleh dipindahkan boleh ditemui di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang kami pegang. Permintaan tersebut boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com.