Peraturan-peraturan Taman

Kepada Tetamu-tetamu Kami, 

Selamat datang ke Hong Kong Disneyland Park! Kami berusaha sedaya upaya untuk menawarkan satu pengalaman yang selesa, selamat dan menyeronokkan buat semua Tetamu kami. Anda boleh membantu kami dengan mengingati perkara berikut:

 • Semua orang, beg, bungkusan, pakaian, dan barangan lain boleh tertakluk kepada pemeriksaan saringan/keselamatan di pintu masuk Taman Tema dan juga dalam kawasan Taman Tema.
 • Kami berhak untuk tidak membenarkan mana-mana beg, bungkusan atau barangan lain dibawa ke dalam Taman, dan untuk menangani sebarang objek yang tidak berjaga menurut apa jua cara yang kami fikirkan wajar.
 • Tetamu adalah dibenarkan untuk membawa item makanan dan minuman luar ke dalam Taman untuk dimakan sendiri, dengan syarat mereka tidak perlu dipanaskan, dipanaskan semula, diproses, disejukkan atau dikawal suhu dan tidak berbau busuk. Contoh makanan yang tidak dibenarkan dalam Taman termasuk, tanpa pengehadan, mi segera yang perlu air panas, makanan yang disimpan dalam kontena dengan kebolehan memanas semula dan buah durian.
 • Sila berbudi bahasa kepada Tetamu Taman lain dan Ahli Watak dengan tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau berkelakuan dalam cara yang tidak selamat, menyalahi undang-undang, mengganggu atau menyinggung perasaan. Untuk keselamatan anda dan juga keselamatan orang lain, elakkan daripada berlari.
 • Sila ikut arahan Barisan Pelakon, patuhi semua notis dan pertimbangkan keselamatan Tetamu lain semasa meletakkan dan/atau mengunci kereta sorong bayi anda.
 • Sila bayar semua item barang niaga yang dipilih dari kedai atau lokasi runcit di kaunter pembayaran kedai/lokasi sebelum meninggalkan kedai atau lokasi runcit tersebut.
 • Sila hormati Tetamu Taman lain semasa lawatan anda dan berhati-hati supaya tidak terlanggar, menolak atau memotong barisan. Di samping itu, semua orang dalam satu kumpulan perlu sama-sama menunggu giliran. Sesiapa pun daripada suatu kumpulan tidak dibenarkan menyertai mereka yang telah pun beratur.
 • Berpakaian sopan termasuk kasut dan baju mestilah dipakai sepanjang masa. Kostum tidak boleh dipakai oleh tetamu berusia 16 tahun ke atas. Kami berhak untuk menolak kemasukan ke dalam atau menghalang mana-mana orang yang berpakaian di mana kami merasakan tidak sesuai atau pakaian yang menganggu pengalaman Tetamu lain. Mungkin terdapat garis panduan pakaian tambahan di Acara Khas.
 • Untuk memastikan pematuhan terhadap peraturan antipandemik, tindakan merokok tidak dibenarkan di Taman Tema.
 • Sila awasi anak anda dan menjaga orang tua sepanjang masa. Tetamu di bawah umur 16 tahun perlu diiringi oleh Tetamu yang berumur 16 tahun atau ke atas untuk memasuki Taman. Untuk memasuki tarikan, kanak-kanak di bawah umur 7 tahun perlu diringi oleh orang yang berumur 16 atau ke atas.
 • Akses ke tarikan adalah tertakluk kepada peraturan keselamatan bagi setiap tarikan.

 

Demi keselamatan anda dan Tetamu Taman Tema lain serta para Pekerja, anda mesti mematuhi semua notis di dalam Taman Tema ini dan juga arahan yang diberikan oleh Pekerja.

Sila tunjukkan tiket anda dan benarkan kami untuk mengambil foto anda (atau tunjukkan pengenalan diri seperti yang kami minta dari semasa ke semasa) untuk tujuan pengesahan sebelum memasuki Taman Tema. Tiket, foto yang dicap dengan tangan dan/atau pengenalan diri lain seperti yang kami mungkin minta dari semasa ke semasa diperlukan untuk memasuki semula Taman Tema.  Jika anda tidak mahu foto anda atau anak-anak anda diambil, sila bertanya kepada Barisan Pelakon tentang kaedah pengesahan alternatif sebelum memasuki Taman Tema.

Barangan berikut tidak boleh di bawa masuk ke dalam Taman:

 • Bahan-bahan berbahaya atau memudaratkan.
 • Senjata dari sebarang jenis atau objek yang boleh memberikan penampilan atau tanggapan sebagai senjata senapang mainan.
 • Minuman alkohol atau sebarang bahan yang melanggar undang-undang.
 • Tin atau kontena gelas (dengan pengecualian kontena kecil seperti jar makanan bayi).
 • Beg, kotak, penyejuk atau bagasi yang lebih besar dari 56cm x 36cm x 23cm. Ais longgar atau kering tidak dibenarkn dalam kontena ini. Pek ais boleh guna semula adalah disyorkan.
 • Bagasi beroda.
 • Kart atau pengangkut beroda lain (kecuali kerusi roda manual, peranti bergerak dijana elektrik dengan sekurang-kurangnya 3 roda dan yang beroperasi pada kelajuan berjalan kaki; dan kereta sorong dengan dimensi tidak melebihi 92cm x 132cm).
 • Haiwan (dengan pengecualian bagi anjing khidmat). Anjing khidmat bermaksud anjing pemandu atau anjing yang dilatih untuk melakukan kerja atau menjalankan tugas bagi, dan untuk membantu, orang yang kurang upaya. Anjing khidmat mesti kekal diikat dengan tali cawak atau abah-abah dan dikawal pemiliknya pada setiap masa. Kerana sifat sesetengah tarikan, anjing khidmat mungkin tidak dibenarkan menaiki tarikan tertentu.
 • Tetamu yang berumur 16 tahun ke atas tidak dibenarkan untuk memakai pelitup muka (melainkan diperlukan untuk tujuan perubatan atau untuk mematuhi undang-undang). Apabila dipakai oleh Tetamu yang lebih muda, pelitup muka mesti memberikan penglihatan persisian yang tidak terhalang pada setiap masa dengan bukaan yang membolehkan mata dapat dilihat sepenuhnya.
 • Tripod besar, kerusi lipat dan bangku.
 • Peranti rekreasi beroda, termasuk tetapi tidak terhad kepada papan luncur, skuter, ‘inline skates’, kasut dengan roda terbina dalam.
 • Barangan lain yang kami anggap mungkin merbahaya, mengganggu, menyakiti atau menghalang operasi Taman atau sebarang kemudahan yang berkaitan.

 

Aktiviti-aktiviti berikut tidak dibenarkan:

 • Penggunaan kamera pegang tangan atau tongkat sambungan telefon bimbit (seperti ‘selfie sticks’).
 • Jualan barangan atau perkhidmatan atau pameran barangan atau perkhidmatan untuk jualan.
 • Pengedaran bahan bercetak atau berakam tidak kira jenisnya.
 • Acara, demostrasi atau ucapan yang tidak dibenarkan, atau penggunaan bendera, sepanduk atau papan tanda, atau untuk menghasut orang ramai dan perhimpunan haram yang lain.
 • Memberi makan mana-mana haiwan di dalam Taman termasuk burung.
 • Bermain layang-layang atau peranti terbang kawalan jauh.
 • Fotografi, rakaman video, rakaman dalam apa jua bentuk, kecuali untuk tujuan peribadi.
 • Berinteraksi dengan Tetamu lain atau mengganggu operasi Taman semasa menyamar sebagai atau meniru mana-mana watak sebenar atau watak khayalan, sama ada dengan memakai sebarang kostum khas atau tidak.
 • Melakukan apa-apa tindakan yang tidak selamat atau tindakan lain yang boleh mengganggu operasi Taman atau mana-mana kemudahan berkaitan.

 

Kami mungkin mengambil foto, merakam filem, merakam pada pita video, merakam atau sebaliknya menghasilkan semula imej dan/atau suara sesiapa yang memasuki Taman Tema dan menggunakan hasilnya bagi sebarang tujuan tanpa bayaran kepada sesiapa.

Kami berhak untuk menolak kemasukan, atau meminta individu yang telah memasuki Taman Tema untuk meninggalkan Taman Tema tersebut, tanpa bayaran balik atau pampasan, kerana tidak mematuhi mana-mana peraturan atau undang-undang Taman Tema, atas tingkah laku yang tidak selamat, menyalahi undang-undang atau menyinggung perasaan, untuk memastikan keselamatan, keamanan atau ketenteraman, atau jika kami menganggap bahawa keadaan itu sesuai untuk diambil tindakan. 

Kami boleh dari semasa ke semasa, tanpa notis awal dan tanpa bayaran balik atau pampasan, mengubah suai peraturan ini, mengubah atau menyelaraskan mod operasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada waktu operasi Taman Tema atau mana-mana tarikan, kedai, restoran, fasiliti atau kemudahan, menutup atau menyelaraskan operasi untuk mana-mana tempoh Taman Tema atau mana-mana bahagiannya, mengenakan syarat kemasukan ke Taman Tema, menyekat bilangan orang yang boleh mengakses Taman Tema atau mana-mana bahagiannya, mengenakan had pembelian pada mana-mana item barang niaga dan/atau menggantungkan atau membatalkan mana-mana program tarikan, kedai, restoran, fasiliti, kemudahan atau hiburan atau pemasaran, tawaran atau aktiviti, dan untuk membuat dan mengubah peraturan untuk diikuti oleh keseluruhan atau mana-mana bahagian Taman Tema disebabkan oleh kapasiti, cuaca buruk atau acara khas, untuk memastikan keselamatan, keselamatan atau ketenteraman, atau pematuhan undang-undang, atau jika kami menganggap bahawa keadaan itu sesuai untuk diambil tindakan. 

Kami berhak untuk mengalihkan mana-mana kereta sorong bayi yang diletakkan tanpa notis awal, bayaran balik atau pampasan, untuk memastikan keselamatan, sekuriti atau ketenteraman, atau jika mengikut keadaan, kami perlu mengambil tindakan tersebut.

Kami tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung sebarang liabiliti untuk apa-apa kerosakan atau kehilangan harta atau barang-barang kepunyaan mana-mana Tetamu, sama ada kerosakan atau kehilangan itu disebabkan oleh kecuaian kami atau sebaliknya. 

Untuk tujuan peraturan ini, "kami" dan "kita" berrti sama ada atau kedua-dua Hongkong International Theme Parks Limited dan Hong Kong Disneyland Management Limited.

Peraturan-peraturan ini dikawal oleh undang-undang Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China. 

Jika terdapat apa-apa percanggahan atau ketidakselarasan antara versi bahasa peraturan-peraturan ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai. 

Jika anda mempunyai apa-apa soalan, sila kemukakan pertanyaan kepada Ahli Watak.