Dasar Privasi

Dasar Privasi Syarikat Walt Disney
Hong Kong Disneyland merupakan ahli kepada The Walt Disney Family of Companies. Dasar privasi The Walt Disney Company menyelia pengumpulan dan pengendalian maklumat anda melalui HongKongDisneyland.com dan aplikasi yang berkaitan dengan penjenamaan. Dasar Privasi ini hendaklah dibaca bersama dan merangkumi Terma Tambahan di bawah.
Untuk melihat Dasar Privasi The Walt Disney Company, sila KLIK DI SINI.

Terma Tambahan bagi Dasar Privasi  
Berikut merupakan Terma Tambahan kepada Dasar Privasi The Walt Disney Company.

Dasar Privasi untuk Hongkong International Theme Parks Limited dan Hong Kong Disneyland Management Limited
Dasar privasi ini untuk Hongkong International Theme Parks Limited dan Hong Kong Disneyland Management Limited yang menyelia pengumpulan dan pengendalian maklumat anda oleh Hong Kong Disneyland dengan sebarang cara selain daripada melalui HongKongDisneyland.com dan aplikasi yang berkaitan dengan penjenamaan.

Terma tambahan kepada Dasar Privasi TWDC

Dasar Privasi ini telah disemak semula.
Tarikh Berkuat Kuasa: 29 Mac 2022


Untuk HongKongDisneyland.com dan permohonan dengan penjenamaan yang berkaitan, “Pengawal Data” dalam Dasar Privasi TWDC yang berkaitan dengan pengumpulan data peribadi anda melalui HongKongDisneyland.com dan permohonan dengan penjenamaan berkaitan hendaklah diertikan untuk bermaksud Hongkong International Theme Parks Limited bersama Disney Interactive.

Tambahan kepada Dasar Privasi global kami dikenakan pada pengumpulan, pemprosesan dan kegunaan maklumat peribadi di Hong Kong dan hendaklah dibaca bersama-sama dengan Dasar Privasi global kami.

Jika berlaku apa-apa konflik atau ketakkonsistenan antara versi bahasa Inggeris dengan versi bahasa lain untuk dasar privasi ini, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.

PERUNTUKAN MAKLUMAT PERIBADI

Peruntukan maklumat peribadi adalah secara suka rela tetapi jika anda tidak membekalkan maklumat peribadi tersebut, kami tidak dapat menghantarkan maklumat yang mungkin anda minati kepada anda, atau memberikan produk, perkhidmatan atau maklumat yang anda minta kepada anda.

BERKONGSI MAKLUMAT ANDA DENGAN ENTITI LAIN

Maklumat peribadi anda yang dikumpulkan oleh pihak kami boleh dipindahkan ke kelas orang yang berikut ('Penerima Pindahan yang Berpotensi MaklumatPeribadi'):
 1. The Walt Disney Family of Companies (termasuk The Walt Disney Company dan semua subsidiarinya dan entiti gabungan).
 2. Kerajaan, pihak berkuasa penguatkuasa undang-undang, mahkamah dan tribunal.
 3. Penasihat undang-undang dan profesional lain, penanggung insurans, pelaras kerugian, pembekal perkhidmatan pemulihan.
 4. Mana-mana pihak ketiga yang anda telah benarkan untuk mendapatkan maklumat peribadi anda daripada The Walt Disney Family of Companies.
 5. Ejen, kontraktor atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang membekalkan barangan atau perkhidmatan kepada The Walt Disney Family of Companies yang berkaitan dengan perniagaan berikut:
  1. Perkhidmatan penstriman
  2. Perkhidmatan penyiaran
  3. Produk pengguna
  4. Kemudahan Taman Tema
  5. Hotel & kapal pelayaran
  6. Waktu senggang dan perjalanan, termasuk produk dan perkhidmatan pakej percutian (ditawarkan oleh pihak kami atau ejen pelancongan yang menjual pakej percutian)
  7. Penerbitan filem dan audiovisual
 6. Pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang membekalkan barangan dan/atau perkhidmatan berikut kepada The Walt Disney Family of Companies:
  1. Produk dan perkhidmatan digital
  2. Perkhidmatan pemasaran
  3. Perkhidmatan pengiklanan
  4. Perkhidmatan media sosial
  5. Perkhidmatan perjalanan dan waktu lapang
  6. Perkhidmatan penyelidikan
Untuk jenis maklumat peribadi yang tertakluk pada perkongsian ini, sila rujuk bahagian 'Jenis Maklumat yang Kami Kumpulkan' dalam Dasar Privasi.

MENERIMA BERITA PROMOSI DAN TAWARAN TERKINI

Dengan membekalkan maklumat peribadi anda, anda bersetuju dengan penggunaan dan pemindahan maklumat peribadi anda dengan cara yang diterangkan dalam perenggan ini, termasuk pemindahan maklumat peribadi  ke  Amerika Syarikat dan tempat lain di luar Hong Kong.

Kami bertujuan untuk menggunakan nama, butiran perhubungan, maklumat profil anda (termasuk tempat kediaman, lokasi berdasarkan alamat IP dan data transaksi) untuk menghantar bahan pemasaran atau promosi yang berkaitan dengan produk, perkhidmatan dan kemudahan berikut yang ditawarkan oleh pihak kami kepada anda, sama ada secara sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain:
 • perkhidmatan penstriman
 • perkhidmatan penyiaran
 • kemudahan taman tema
 • penginapan hotel dan layanan serta kapal pelayaran
 • makanan dan minuman
 • waktu senggang dan perjalanan, termasuk produk dan perkhidmatan pakej percutian (ditawarkan oleh pihak kami atau ejen pelancongan yang menjual pakej percutian)
 • penerbitan filem dan audiovisual
 • penyelesaian perniagaan, peristiwa dan katering
 • produk dan perkhidmatan pengguna (termasuk barang mainan, alat tulis, buku dan item bercetak, peranti elektronik dan peranti persisian, produk dan perkhidmatan audiovisual, produk dan perkhidmatan fotografi, perisian komputer dan permainan, barangan rumah, barangan sukan, fesyen dan pakaian, cermin mata, aksesori, jam tangan dan barangan kemas, beg dan barangan perjalanan, makanan dan perabis, hadiah, bunga dan hamper, produk dan perkhidmatan kesihatan dan kecantikan, kosmetik, produk dan perkhidmatan spa dan baucar, kupon dan kad hadiah)
 • hiburan, sukan, rekreasi
 • peristiwa bermusim dan istimewa
 • perkhidmatan pengangkutan
 • program pendidikan dan remaja
 • program ganjaran, kesetiaan atau keistimewaan yang kami tawarkan
 • pengalaman dan perkhidmatan Internet dan media sosial
 • perkhidmatan dan kaedah pembayaran
Kami akan menyimpan dan menggunakan data anda untuk tujuan pemasaran dan promosi pada tempoh yang munasabah mengikut persetujuan anda. Tanpa persetujuan anda, kami tidak akan menghantarkan bahan pemasaran atau promosi kepada anda.

Dengan persetujuan bertulis anda, kami juga bertujuan untuk berkongsikan nama, butiran perhubungan, maklumat profil (termasuk tempat kediaman, lokasi berdasarkan alamat IP) dan data transaksi dengan Penerima Pindahan yang Berpotensi Maklumat Peribadi untuk mendayakan mereka untuk menghantarkan bahan pemasaran atau promosi kepada anda yang berkaitan dengan produk, perkhidmatan dan kemudahan di atas.

Anda bolehmeminta kami untuk menghentikan penggunaan dan perkongsian maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung. Permintaan tersebut boleh dibuat oleh pihak kami tanpa caj dengan menghantarkan e-mel kepada Pengurus Data Peribadi di personaldata@hongkongdisneyland.com.

HUBUNGI KAMI

Anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada, dan meminta pembetulan data yang dipegang oleh pihak kami.

Jika anda mempunyai komen atau soalan tentang dasar privasi ini, sila hubungi kami di personaldata@hongkongdisneyland.com. Anda juga boleh menggunakan hak anda dalam dasar privasi ini seperti membuat permintaan akses, pembetulan atau pembatalan atau aduan yang berkaitan dengan maklumat peribadi dengan menghantarkan e-mel kepada kami di personaldata@hongkongdisneyland.com

Sila klik sini untuk melihat Dasar Privasi yang berkaitan dengan pengumpulan data peribadi anda sehubungan dengan Hong Kong Disneyland dengan apa-apa cara selain daripada melalui HongKongDisneyland.com dan permohonan dengan penjenamaan yang berkaitan. Ini merupakan Dasar Privasi Hongkong International Theme Parks Limited dan Hong Kong Disneyland Management Limited.

Kembali ke atas


Dasar Privasi untuk Hongkong International Theme Parks Limited dan Hong Kong Disneyland Management Limited

Dasar Privasi ini telah diubah.
Tarikh Kuat Kuasa: 29 Mac 2022

Dasar Privasi ini dirumus untuk menjawab soalan-soalan anda tentang amalan dan prinsip privasi kami. Selaras dengan tradisi The Walt Disney Company, kami merujuk kepada pelanggan kami sebagai “tetamu”. Apabila Dasar Privasi ini menggunakan istilah “maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi”, maksud kami adalah maklumat yang mengenal pasti seseorang individu tertentu. Apabila maklumat lain, seperti pilihan produk pengguna atau bilangan anak-anak, mempunyai kaitan langsung dengan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi, maklumat lain ini juga menjadi maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi bagi tujuan Dasar Privasi ini. Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi kadang kala dirujuk dalam Dasar Privasi ini sebagai “maklumat peribadi”. Akhirnya, terma-terma Dasar Privasi ini adalah tertakluk kepada, dan hendaklah ditafsirkan menurut, undang-undang Kawasan Pentadbiran Khas Hong Kong dalam Republik Rakyat China.

Seperti yang digunakan dalam Dasar Privasi ini, “Kumpulan Syarikat Walt Disney” merujuk kepada The Walt Disney Company dan anak syarikat dan entiti gabungannya, secara tunggal atau bersama, termasuk syarikat seperti ABC dan ESPN yang secara amnya tidak menawarkan produk dan perkhidmatan mereka di bawah nama jenama “Disney”, serta syarikat yang secara amnya menawarkan produk dan perkhidmatan mereka di bawah nama jenama “Disney”. Hongkong International Theme Parks Limited dan Hong Kong Disneyland Management Limited adalah ahli-ahli Kumpulan Syarikat Walt Disney, dan dirujuk dalam Dasar Privasi ini sebagai “kami”.

Skop Dasar Privasi

1. Apakah maklumat yang dirangkumi oleh Dasar Privasi ini?

Dasar Privasi ini merangkumi semua maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang kami perolehi daripada (i) individu yang merupakan subjek maklumat tersebut; (ii) ahli-ahli Kumpulan Syarikat Walt Disney; (iii) pihak ketiga tentang individu yang menyatakan minat mereka tentang produk dan perkhidmatan kami dan (iv) pihak ketiga yang menyediakan barangan dan perkhidmatan kepada kami. Dasar Privasi ini tidak merangkumi maklumat peribadi yang diperolehi oleh kami bagi tujuan perekrutan atau tujuan berkaitan pekerjaan.

Maklumat Yang Dikumpul Oleh Kami

2. Apakah jenis maklumat peribadi yang mungkin dikumpul oleh kami?

Kami boleh mengumpul pelbagai jenis maklumat peribadi. Contohnya, kami mungkin menerima maklumat peribadi yang diperolehi secara terus daripada tetamu yang berminat untuk mendapatkan pelbagai produk dan perkhidmatan daripada kami. Maklumat tersebut mungkin termasuk, misalnya, nama tetamu, alamat pos, alamat e-mel dan nombor telefon. Untuk tujuan pengesahan, setiap kali anda memasuki Hong Kong Disneyland, kami boleh mengambil gambar anda di lawang putar, atau jika anda tidak mahu gambar anda diambil, kami akan menawarkan anda kaedah alternatif untuk pengesahan (cth. Memberikan bukti identiti tertentu yang akan kami nyatakan dari masa ke semasa). Kami juga boleh mengumpul jenis maklumat lain seperti jantina, umur, bilangan anak, dan minat peribadi, yang mungkin kami kaitkan dengan maklumat peribadi. Jika anda membeli produk atau perkhidmatan daripada kami, kami mungkin mencatat, contohnya, maklumat kad kredit atau kad caj lain, jenis perkhidmatan atau produk yang dipesan atau dibeli, dan tarikh pesanan atau pembelian. Di samping itu, kami mungkin mengumpul maklumat peribadi daripada anda jika anda menyertai cabutan bertuah, peraduan, permainan atau tawaran promosi. Jika anda menerima perkhidmatan penjagaan kami, seperti rawatan perubatan, kami mungkin perlu mengumpul maklumat tentang keadaan dan sejarah perubatan anda untuk menyediakan penjagaan tersebut atau menilai keadaan anda. Apabila anda meminta barangan atau perkhidmatan kami atau menghantar pertanyaan kepada kami, kami mungkin mengumpul maklumat hubungan anda dan butir-butir permintaan atau pertanyaan anda untuk memberikan balasan kepada anda. Penyediaan maklumat peribadi anda adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun, jika anda tidak memberikan maklumat yang cukup, kami mungkin tidak dapat membantu anda.

3. Bagaimanakah kami menggunakan maklumat peribadi anda yang dikumpul oleh kami?

Kami boleh menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi anda dengan penerima pemindahan yang dibentangkan dalam Dasar Privasi ini bagi tujuan berikut:
 • untuk memproses permintaan atau pertanyaan anda;
 • untuk memproses dan menyempurnakan transaksi yang diminta oleh anda;
 • mereka bentuk perkhidmatan baru atau mempertingkatkan perkhidmatan sedia ada yang disediakan oleh kami untuk kegunaan tetamu;
 • bagi tujuan promosi atau pemasaran (hanya jika kebenaran diperolehi oleh anda), termasuk (i) menghantar bahan promosi kepada anda dan melaksanakan pemasaran langsung berkaitan dengan produk dan perkhidmatan kami, sama ada secara sendiri atau bersama-sama dengan produk/perkhidmatan yang ditawarkan oleh ahli gabungan atau rakan kongsi perniagaan kami dan (ii) menerbitkan maklumat peribadi anda dalam bahan pemasaran dan promosi bagi produk dan perkhidmatan kami dalam sebarang media dan format. Kebenaran bertulis akan diperolehi daripada anda jika kami berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak lain (termasuk anak syarikat dan ahli gabungan kami) untuk kegunaan mereka bagi tujuan promosi atau pemasaran;
 • menghantar komunikasi pentadbiran kepada anda, seperti maklumat tentang sebarang akaun anda dengan kami atau tentang perubahan pada Dasar Privasi ini di masa hadapan;
 • untuk mentadbir dan menguatkuasakan peraturan peraduan, cabutan bertuah, promosi dan permainan yang ditawarkan oleh kami dan/atau terma-terma urusan perdagangan kami;
 • bagi tujuan perniagaan dan pentadbiran dalaman kami;
 • untuk membantu bagi tujuan penguatkuasaan undang-undang dan untuk memenuhi keperluan yang dikenakan oleh undang-undang atau bagi tujuan berkaitan tuntutan;
 • bagi tujuan keselamatan;
 • Untuk mengesahkan identiti anda bagi kemasukan ke taman tema dan kemudahan resort kami;
 • tujuan lain yang berkait secara langsung dengan mana-mana tujuan di atas.
Kami boleh mengambil maklumat peribadi anda dan menjadikannya tidak boleh dikenal pasti secara peribadi, sama ada dengan menggabungkannya dengan maklumat tentang individu lain (mengumpulkan maklumat anda dengan maklumat tentang individu lain), atau mengeluarkan ciri-ciri (seperti nama anda) yang menyebabkan maklumat boleh mengenal pasti anda secara peribadi (memastikan maklumat anda tidak dapat dikenal pasti secara peribadi). Kami boleh menggunakan maklumat yang tidak boleh dikenal pasti secara peribadi ini untuk, antara tujuan lainnya, penyelidikan dan analisis demi mempertingkatkan produk dan perkhidmatan kami.

Dari semasa ke semasa, anda boleh memilih untuk membenarkan (“opt in”), atau tidak membenarkan (“opt out”), kami menggunakan maklumat peribadi anda bagi tujuan promosi dan pemasaran. Jika anda tidak mahu menerima bahan promosi dan pemasaran daripada kami, sila maklumkan kami secara bertulis ke alamat di seksyen 10 Dasar Polisi ini atau menghantar emel kepada kami melalui personaldata@hongkongdisneyland.com. kepada kami. Sebarang permintaan sedemikian hendaklah menyatakan dengan jelas butir-butir maklumat peribadi yang menjadi subjek permintaan tersebut.

4. Dengan siapakah kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda yang kami kumpul?

Semua maklumat peribadi akan dirahsiakan tetapi kami mungkin mendedahkan maklumat tersebut kepada pihak ketiga yang pendedahan tersebut diperlukan untuk memenuhi satu atau lebih tujuan yang diterangkan dalam bahagian 3 Dasar Privasi ini. Senarai kelas orang (yang mungkin berada di dalam atau di luar Hong Kong) yang data peribadi anda mungkin dipindahkan boleh didapati di bahagian 'BERKONGSI MAKLUMAT ANDA DENGAN ENTITI LAIN'. Untuk jenis data peribadi yang tertakluk pada perkongsian ini, sila rujuk Bahagian 2 Dasar Privasi ini. Pengawal Data yang berkaitan dengan pengumpulan data peribadi anda melalui cara selain melalui HongKongDisneyland.com dan permohonan dengan penjenamaan yang berkaitan hendaklah ditafsirkan sebagai Hongkong International Theme Parks Limited, bersama Hongkong Disneyland Management Limited.

Dari semasa ke semasa, kami mungkin membeli perniagaan atau menjual satu atau lebih daripada satu perniagaan kami (atau bahagian-bahagian daripadanya) dan maklumat anda yang boleh dikenal pasti secara peribadi mungkin dipindahkan sebagai sebahagian daripada pembelian atau penjualan tersebut. Sekiranya kami membeli perniagaan, maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang diterima dengan perniagaan tersebut akan ditangani selaras dengan Dasar Privasi ini, jika langkah berbuat demikian dibenarkan dan dapat dilaksanakan. Sekiranya kami menjual perniagaan, kami akan memasukkan peruntukan dalam kontrak penjualan yang menghendaki pembeli menangani maklumat anda yang boleh dikenal pasti secara peribadi dalam cara yang sama seperti yang dikehendaki oleh Dasar Privasi ini (termasuk sebarang pindaan pada Dasar Privasi ini). Memandangkan perlindungan ini, pilihan anda untuk tidak memberi kebenaran yang diterangkan dalam seksyen 3 di atas tidak akan menjejaskan hak kami untuk memindahkan maklumat anda kepada pembeli dalam keadaan ini. Peruntukan dalam perenggan ini juga berkuat kuasa sekiranya satu atau lebih daripada satu perniagaan mana-mana ahli lain dalam Kumpulan Syarikat Walt Disney dijual dan maklumat peribadi yang tertakluk kepada Dasar Privasi ini dipindahkan kepada pembeli perniagaan tersebut.

Maklumat Yang Kami Perolehi Daripada Disney Interactive

5. Apakah jenis maklumat peribadi yang kami perolehi daripada Disney Interactive?

Disney Interactive adalah ahli Kumpulan Syarikat Walt Disney. Kami boleh mendapatkan daripada Disney Interactive jenis maklumat peribadi yang sama yang diterangkan dalam seksyen 2 dalam Dasar Privasi ini.

6. Bagaimanakah kami menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi yang kami perolehi daripada Disney Interactive?

Anda mungkin memberikan maklumat peribadi dalam talian kepada Disney Interactive, yang merupakan salah satu syarikat daripada Kumpulan Syarikat Walt Disney. Langkah kami menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi tentang anda yang kami perolehi daripada Disney Interactive adalah tertakluk kepada dasar privasi Kumpulan Syarikat Walt Disney ('Dasar Privasi TWDC') dan sebarang pilihan yang anda buat di bawah Dasar Privasi TWDC (termasuk, tanpa pembatasan, pilihan yang diterangkan dalam Dasar Privasi TWDC). Untuk membaca Dasar Privasi TWDC, sila klik sini.

Keselamatan

7. Apakah jenis langkah-langkah keselamatan yang diambil oleh kami untuk melindungi maklumat anda yang boleh dikenal pasti secara peribadi?

Keselamatan dan kerahsiaan maklumat anda amat kami titikberatkan. Kami telah melaksanakan langkah-langkah keselamatan teknikal, pentadbiran, dan fizikal demi melindungi maklumat peribadi daripada akses yang tidak dibenarkan dan penggunaan yang tidak wajar. Dari semasa ke semasa, kami menyemak prosedur keselamatan kami untuk mempertimbangkan teknologi dan kaedah baru yang sesuai. Sila ambil maklum bahawa meskipun kami akan berusaha sedaya upaya, tiada langkah keselamatan yang sempurna atau pasti tidak dapat ditembusi.

Penyimpanan Maklumat Peribadi

8. Berapa lamakah kami boleh menyimpan maklumat peribadi anda?

Kami tidak akan menyimpan maklumat peribadi lebih lama daripada yang diperlukan untuk memenuhi tujuan (termasuklah sebarang tujuan yang berkaitan secara langsung) penggunaan atau bakal penggunaan maklumat tersebut. Hal ini bermakna bahawa, contohnya, maklumat peribadi yang dikumpul untuk memenuhi permintaan anda untuk barangan dan perkhidmatan akan dipadamkan, dihapuskan, dimusnahkan atau dijadikan tanpa nama selepas penghantarannya menggunakan cara teknikal atau cara lain untuk menjadikan maklumat tersebut tidak dapat dikenal pasti atau tidak dapat digunakan, melainkan jika perlu untuk menyimpan maklumat tersebut untuk tujuan lain dan kami telah memaklumkan anda tentang tujuan lain tersebut pada waktu pengumpulan maklumat peribadi atau mendapatkan keizinan anda.

Pindaan-pindaan kepada Dasar Privasi

9. Bagaimana akan anda tahu jika kami meminda Dasar Privasi ini?

Kami boleh meminda Dasar Privasi ini pada bila-bila masa. Sekiranya kami meminda Dasar Privasi ini untuk membenarkan perubahan material dalam cara kami mengumpul, menggunakan dan / atau berkongsi maklumat peribadi anda, kami akan memberitahu anda mengenai perubahan tersebut dengan menghantar e-mel kepada alamat e-mel terakhir yang anda berikan kepada kami, dan / atau secara ketara, memaparkan notis mengenai perubahan pada laman web kami di www.hongkongdisneyland.com. Sebarang perubahan material kepada Dasar Privasi ini akan berkuatkuasa tiga puluh (30) hari kalendar berikutan sama ada penghantaran notis kami kepada anda melalui emel atau paparan notis tentang perubahan tersebut pada laman web kami. Apa-apa perubahan material terhadap Dasar Privasi ini akan dikuatkuasakan atas penggunaan dan perkongsian maklumat peribadi yang kami kumpulkan sebelum kami memberi notis kepada anda tentang perubahan tersebut. Jika anda tidak mahu membenarkan perubahan material dalam koleksi kami, penggunaan atau perkongsian maklumat peribadi anda yang dikumpulkan oleh kami sebelum tarikh efektif perubahan tersebut, anda mesti memberitahu kami melalui surat bertulis sebelum tarikh efektif seperti yang diterangkan dalam seksyen 10 di bawah. Walau bagaimanapun, sila dimaklumkan bahawa, tanpa mengira sama ada anda memberi notis sedemikian kepada kami, perubahan kepada Dasar Privasi ini akan berkuatkuasa pada mana-mana maklumat peribadi yang kami kumpulkan pada atau selepas tarikh efektif perubahan tersebut.

10. Bagaimanakah boleh anda bertanya soalan, atau hantarkan komen, tentang Dasar Privasi ini?

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan atau ingin menghantar komen kepada kami mengenai Dasar Privasi ini, atau ingin membetulkan atau mengakses salinan atau memberhentikan penggunaan maklumat peribadi anda, sila hantarkan e-mel anda atau secara surat bertulis tentang soalan atau komen kepada kami di:

Pengurus Data Peribadi
Hong Kong Disneyland Resort
Pulau Lantau, Hong Kong

Kembali ke atas