Terma Penggunaan

NOTA: Dengan mengakses atau menggunakan Laman Web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Penggunaan kami, yang menghadkan liabiliti kami dan penggunaan yang dibenarkan.

hongkongdisneyland.com ("Laman Web") dikendalikan oleh Disney Online, sebuah syarikat California, yang memiliki pejabat di 500 S Buena Vista St, Burbank, California, AS, dan merupakan sebahagian daripada Walt Disney Company ("Disney" untuk singkatan). Laman Web ditawarkan kepada anda bergantung pada penerimaan anda terhadap Terma Penggunaan ini. Penggunaan dan akses anda kepada Laman Web boleh dianggap sebagai penerimaan anda.

Sila klik disini untuk melihat Terma Penggunaan.

Disney boleh meminda Terma Penggunaan ini dari semasa ke semasa. Sebagaimana anda terikat dengan Terma Penggunaan ini, anda harus menyemak halaman ini dari semasa ke semasa.

Sebagai tambahan kepada terma dan syarat umum di atas, terdapat juga terma dan syarat khas yang mentadbir penggunaan dan/atau akses anda ke laman web tertentu di Laman Web dan membentuk sebahagian daripada Terma Penggunaan.