Terma dan Syarat Umum - Gambaran keseluruhan

Sila semak terma dan syarat yang terpakai bergantung pada produk yang anda beli:

 1. Terma dan Syarat Umum yang berkaitan dengan Tiket 1 Hari
 2. Terma dan Syarat Umum yang berkaitan dengan Tiket 2 Hari
 3. Terma dan Syarat Umum yang berkaitan dengan Naik Taraf Tiket kepada Akses Magik
 4. Terma dan Syarat Umum yang berkaitan dengan Promosi dan Penebusan Makanan dan Minuman di Taman Hong Kong Disneyland ('Taman') dan mana-mana hotel bertemakan Disney yang terletak bersebelahan dengan Taman (setiap 'Hotel')
 5. Terma dan Syarat Umum yang Berkaitan dengan Promosi dan Penebusan Barang Dagangan di Taman dan Hotel
Sila semak juga 'F. Terma dan Syarat Umum Lain' yang berkenaan pada semua pembelian di laman web Hong Kong Disneyland di www.hongkongdisneyland.com (“Laman Web”).

Sekiranya terdapat apa-apa konflik atau ketidakkonsistenan antara peruntukan dalam dokumen ini, peruntukan dalam Terma dan Syarat Umum Lain harus diutamakan.

 1. Terma dan Syarat Umum yang berkaitan dengan Tiket 1 Hari
  1. Setiap Tiket 1 Hari (Hari Biasa) adalah sah untuk satu lawatan ke Taman Tema oleh seorang Tetamu pada mana-mana Hari Biasa yang dinyatakan dalam Kalendar Tiket 1 Hari semasa tempoh kesahan tiket yang bermula dari tarikh pembelian hingga tiga bulan selepas tarikh tersebut.
  2. Setiap Tiket 1 Hari (Hari Kemuncak) adalah sah untuk satu lawatan ke Taman Tema oleh seorang Tetamu pada mana-mana Hari Biasa atau Hari Kemuncak yang dinyatakan dalam Kalendar Tiket 1 Hari semasa tempoh kesahan tiket yang bermula dari tarikh pembelian hingga tiga bulan selepas tarikh tersebut.
  3. Setiap Tiket 1 Hari (Hari Kemuncak Tambah) adalah sah untuk satu lawatan ke Taman Tema untuk seorang Tetamu pada mana-mana hari operasi Taman Tema (Hari Biasa, Hari Kemuncak atau Hari Kemuncak Tambah) semasa tempoh kesahan tiket yang bermula dari tarikh pembelian hingga tiga bulan selepas tarikh tersebut.
  4. Kesahan untuk Tiket Hari Biasa, Tiket Hari Kemuncak dan Tiket Hari Kemuncak Tambah dalam tiga bulan akan datang ditetapkan dalam Kalendar Tiket 1 Hari yang tersedia di sini. Kalendar dan tarikh Tiket 1 Hari tertakluk pada operasi Taman Tema dan boleh diubah pada bila-bila masa serta dari semasa ke semasa. Tetamu dinasihatkan agar menyemak Kalendar Tiket 1 Hari terkini pada masa pembelian.
  5. Setiap Tiket 1 Hari mestilah digunakan oleh Tetamu yang sama.
  6. Apabila memasuki Taman Tema, Tetamu dikehendaki menunjukkan tiketnya dan diambil gambarnya (atau mengemukakan pengenalan diri* seperti yang mungkin dikehendaki oleh Hongkong International Theme Parks Limited ('HKITP') dari semasa ke semasa) untuk pengesahan. Tiket, cap tangan, foto dan/atau pengenalan diri lain seperti yang mungkin dikehendaki oleh HKITP dari semasa ke semasa serta naik taraf tiket (jika berkenaan) diperlukan untuk memasuki semula Taman Tema. Jika Tetamu memilih untuk gambar anak-anak mereka tidak diambil, mereka boleh, sebelum masuk ke Taman Tema, bertanya kepada Barisan Pelakon tentang kaedah pengesahan alternatif yang mungkin disediakan oleh HKITP dari semasa ke semasa#.
   *Contoh pengenalan diri termasuk tetapi tidak terhad kepada: Kad Pengenalan Hong Kong, pasport atau pengenalan bergambar lain yang boleh diterima oleh HKITP (untuk kanak-kanak yang berumur 3 hingga 11 tahun, buku panduan sekolah atau sijil kelahiran dan pengenalan bergambar lain; untuk pelajar sepenuh masa yang berumur 12 hingga 25 tahun, buku panduan sekolah atau kad pelajar sepenuh masa dengan pengenalan bergambar).
   #Contoh kaedah pengesahan alternatif mungkin termasuk menunjukkan pengenalan bergambar Tetamu yang berkaitan kepada Barisan Pelakon kami dan namanya dicetak pada atau disimpan secara elektronik dengan Tiket 1 Hari. Nama yang telah direkodkan tidak boleh diubah.
  7. HKITP boleh menolak kemasukan Taman Tema dan/atau naik taraf tiket kepada mana-mana Tetamu yang umur, identiti atau kelayakan lain untuk menggunakan tiket tidak dapat disahkan oleh HKITP.
 1. Terma dan Syarat Umum yang berkaitan dengan Tiket 2 Hari
  1. Tetamu yang memegang Tiket 2 Hari mesti membuat lawatan Taman Tema pertama mereka pada atau sebelum tarikh sah terakhir yang dicetak pada tiket; dan lawatan kedua dalam tempoh 6 hari selepas lawatan pertama.
  2. Setiap Tiket 2 Hari mesti digunakan oleh Tetamu yang sama.
  3. Apabila memasuki Taman Tema, Tetamu dikehendaki menunjukkan tiketnya dan diambil gambarnya (atau menunjukkan pengenalan diri* seperti yang mungkin dikehendaki oleh HKITP dari semasa ke semasa) untuk pengesahan. Tiket, cap tangan, foto dan/atau pengenalan diri lain seperti yang mungkin dikehendaki oleh HKITP dari semasa ke semasa serta naik taraf tiket (jika berkenaan) diperlukan untuk memasuki semula Taman Tema. Jika Tetamu memilih untuk gambar anak-anak mereka tidak diambil, mereka boleh, sebelum masuk ke Taman Tema, bertanya kepada Barisan Pelakon tentang kaedah pengesahan alternatif yang mungkin disediakan oleh HKITP dari semasa ke semasa#.
   *Contoh pengenalan peribadi termasuk tetapi tidak terhad kepada: Kad Pengenalan Hong Kong, pasport atau pengenalan bergambar lain yang boleh diterima oleh HKITP (untuk kanak-kanak berumur 3 hingga 11 tahun, buku panduan sekolah atau sijil kelahiran dan pengenalan bergambar lain; untuk pelajar sepenuh masa berumur 12 hingga 25 tahun, buku panduan sekolah atau kad pelajar sepenuh masa dengan pengenalan bergambar).
   #Contoh kaedah pengesahan alternatif mungkin termasuk menunjukkan pengenalan foto Tetamu yang berkaitan kepada Barisan Pelakon kami dan namanya dicetak pada atau disimpan secara elektronik dengan Tiket 1 Hari. Nama seperti yang direkodkan tidak boleh ditukar.
  4. Naik taraf dari Tiket 1 Hari
   4.1 Tetamu dengan Tiket 1 Hari yang tidak digunakan dan belum tamat tempoh boleh menaik taraf tiket tersebut kepada Tiket 2 Hari pada harga yang diterbitkan kemudian dengan membayar perbezaan harga yang dikenakan. Perbezaan harga yang dikenakan bergantung pada harga pembelian Tiket 1 Hari tersebut dan harga Tiket 2 Hari yang diterbitkan pada waktu itu.
   4.2 Naik taraf boleh dilakukan di gerai tiket atau lokasi hubungan tetamu di Pintu Masuk Utama Taman, meja depan Hotel.
   4.3 Tiket 1 Hari yang telah digunakan atau tamat tempoh, dan Tiket 1 Hari yang ditentukan tidak boleh dinaik taraf (sama ada seperti yang ditentukan pada tiket tersebut atau seperti yang dinyatakan dalam terma dan syarat yang dikeluarkan mereka) tidak boleh dinaik taraf.
  5. HKITP boleh menolak kemasukan ke Taman Tema dan/atau naik taraf tiket kepada mana-mana Tetamu yang umur, identiti atau kelayakan lain untuk menggunakan tiket tidak dapat disahkan oleh HKITP.
 1. Terma dan Syarat Umum yang berkaitan dengan Naik Taraf Tiket kepada Akses Magik
  1. Tertakluk pada terma dan syarat Akses Magik dan tawaran tiket yang berkaitan, tiket yang tidak digunakan boleh dinaik taraf kepada Kad Keahlian Akses Magik dengan membayar perbezaan harga yang dikenakan. Perbezaan harga yang dikenakan bergantung pada harga pembelian tiket dan jenis Kad Keahlian Akses Magik yang dipilih.
  2. Tiket hanya boleh dinaik taraf kepada Kad Keahlian Akses Magik semasa tempoh sah tiket. Tiket tidak boleh dinaik taraf kepada Kad Keahlian Akses Magik selepas tarikh lawatan Taman atau selepas tempoh sah tiket, yang mana lebih awal.
  3. Kecuali seperti yang dinyatakan sebaliknya oleh HKITP dalam terma dan syarat yang berkenaan dengan tiket dan manfaat atau tawaran naik taraf (jika ada) yang dimaksudkan, keahlian yang dikeluarkan semasa naik taraf akan sah selama satu tahun bermula dari tarikh lawatan Taman pertama Tetamu dengan tiket Taman.
  4. Tiket yang ditentukan tidak boleh dinaik taraf pada tiket atau dalam terma dan syarat yang dikeluarkan mereka tidak boleh dinaik taraf.
  5. Jika Kad Keahlian Akses Magik yang dipilih lebih rendah daripada tiket yang akan dinaik taraf, tiada pengembalian wang yang akan dilakukan.
 1. Terma dan Syarat Umum yang berkaitan dengan Promosi dan Penebusan Makanan dan Minuman di Taman dan Hotel
  1. Baucar promosi atau penebusan makanan dan minuman (“Baucar M&M”) hanya boleh digunakan di restoran yang ditetapkan (seperti yang dinyatakan pada Baucar M&M atau e-mel atau surat pengesahan yang berkaitan dengan Baucar M&M) dan mesti digunakan semasa tempoh sah yang ditetapkan.
  2. Baucar M&M mesti dipamerkan semasa membuat pesanan dan pembayaran. Baucar M&M bercetak boleh diambil semasa penggunaan.
  3. Penebusan barang makanan dan minuman dengan Baucar M&M tertakluk pada ketersediaan barang tersebut dan waktu operasi lokasi makanan dan minuman yang ditetapkan pada masa penebusan.
  4. HKITP berhak untuk menentukan, mengubah, atau menyelaraskan aspek setiap restoran atau lokasi berikut, dalam setiap kes, mengikut budi bicara mutlaknya: (a) harga item makanan dan minuman; (b) menu; (c) mod operasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada, jam operasi, (d) kapasiti, dan (e) bilangan dan kelayakan orang yang akan masuk. Para tetamu boleh merujuk pada peta panduan Taman untuk lokasi restoran Khidmat Pantas dan Khidmat Meja layan diri luaran di Taman Tema, dan ke www.hongkongdisneyland.com/dining atau aplikasi mudah alih Taman Tema untuk lokasi dan jam operasi restoran di Taman Tema dan di Hotel.
  5. Caj perkhidmatan 10% akan dikenakan berdasarkan harga asal (jika berkenaan).
  6. Tetamu mesti memegang tiket masuk Taman yang sah untuk memasuki Taman dan menggunakan Baucar M&M.
  7. Penggunaan produk, perkhidmatan, atau kemudahan yang ditawarkan di Hotel (termasuk tanpa keterhadan, tempat letak kereta Hotel) tertakluk pada ketersediaan dan caj yang dikenakan, yang boleh diubah oleh HKITP pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa dalam budi bicara.  Untuk caj yang dikenakan dan butiran lain, sila rujuk Laman Web. 
 1. Terma dan Syarat Umum yang berkaitan dengan Promosi dan Penebusan Barang Dagangan di Taman dan Hotel
  1. Baucar untuk promosi atau penebusan barang dagangan (setiap 'Baucar Barang Dagangan') mesti digunakan di lokasi barang dagangan yang ditetapkan semasa tempoh sah yang ditetapkan.
  2. Baucar Barang Dagangan mesti dipamerkan semasa pembelian atau penebusan, seperti yang berkenaan. Baucar Barang Dagangan Bercetak boleh diambil semasa penggunaan.
  3. . Tiada pertukaran atau pengembalian wang akan dilakukan pada barang dagangan yang ditebus. Sekiranya terdapat apa-apa syarat penggunaan Baucar Barang Dagangan (termasuk tanpa keterhadan, apa-apa keperluan perbelanjaan) tidak dapat dipenuhi setelah mana-mana item barang dagangan yang dibeli dikembalikan atau ditukar, HKITP mungkin meminta mana-mana barang dagangan yang ditebus menggunakan Baucar Barang Dagangan dikembalikan atau perbezaan harga yang dikenakan dibayar kepada HKITP. HKITP boleh menolak untuk menerima apa-apa permintaan untuk pengembalian wang atau pertukaran untuk apa-apa urus dagangan yang melibatkan Baucar Barang Dagangan.
  4. Item barang dagangan hanya boleh ditebus selagi stok masih ada. Sekiranya jenis atau gaya barang dagangan tertentu tidak ada stok, HKITP boleh, tetapi tidak diwajibkan, menawarkan barang dagangan ganti yang lain untuk penebusan atau diskaun sebagaimana yang ditentukan oleh HKITP sesuai mengikut budi bicaranya tanpa notis terlebih dahulu.
  5. HKITP berhak menentukan harga barang dagangan dan mengubah waktu operasi lokasi barang dagangan mengikut budi bicara mutlaknya.
  6. E-Baucar barangan tidak boleh digunakan untuk pembelian topeng, foto, perkhidmatan fotografi, Barang Kemas PANDORA, barang kemas Chow Tai Fook, barangan berjenama bersama (cth. Item H2O+®, item LEGO®, item FUJIFILM, item Starbucks®, jam tangan Disney oleh Citizen, Wooderful Life, item Moleskine, dan NATIONAL GEOGRAPHIC, dll.), item bukan Disney (cth. item kemudahan, ubat-ubatan), produk media (Video, CD, DVD), Beg Magical Goodie, perkhidmatan peribadi, berbelanja di Bibbidi Bobbidi Boutique, barang niaga yang ditempah, dipesan atau dibeli dalam talian atau di luar Taman atau Hotel, Hadiah Magik dan item terpilih lain yang mungkin ditentukan oleh HKITP dari semasa ke semasa.
  7. Tetamu mestilah memegang tiket masuk Taman yang sah untuk memasuki Taman dan menggunakan Baucar Barang Dagangan.
  8. Penggunaan produk, perkhidmatan, kemudahan, atau keselesaan yang ditawarkan di Hotel (termasuk tanpa keterhadan, tempat letak kereta Hotel) tertakluk pada ketersediaan dan caj yang dikenakan, yang mungkin diubah oleh HKITP pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengikut budi bicaranya. Untuk caj yang dikenakan dan butiran lain, sila rujuk Laman web. 
 1. Terma dan Syarat Umum Lain
  1. Kecuali ditentukan sebaliknya, rujukan kepada 'tiket' dan 'baucar' dalam terma dan syarat ini bermaksud tiket dan baucar bercetak dan/atau elektronik yang mengandungi kod QR, kod bar, nombor pengesahan, atau bukti lain yang benar dan lengkap untuk kemasukan atau penebusan, seperti yang berkenaan, dan dalam setiap kes yang dikeluarkan secara sah oleh HKITP.
  2. HKITP berhak untuk (i) meminda atau menambah terma dan syarat ini; (ii) menukar harga dan kesahan untuk mana-mana tiket, lawatan, tawaran, promosi; (iii) menukar mana-mana tarikh sekatan dan (iv) menamatkan atau menangguhkan ketersediaan tawaran, diskaun atau promosi, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.
  3. Isu tiket, baucar dan pengesahan, peruntukan produk, perkhidmatan dan lawatan dan kemasukan ke Taman, Hotel atau bahagian lain di Hong Kong Disneyland Resort (“Resort”) dan penggunaan kemudahan tertakluk kepada (i) Butiran Penting yang dinyatakan dalam semua halaman yang berkaitan di Laman Web, (ii) terma dan syarat ini, (iii) peraturan-peraturan dan undang-undang yang berkenaan dengan lokasi atau kemudahan yang dipersoalkan (termasuk tanpa batasan, Peraturan dan Undang-undang Taman dan/ atau Hotel) yang dinyatakan di Laman Web, (iv) keperluan terkini di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/guest-services/health-atnd-safey/, dan (v) semua keperluan, sekatan dan perubahan lain yang ditentukan oleh HKITP mengikut budi bicara mutlaknya tanpa terlebih dahulu atau notis selanjutnya. HKITP boleh dari semasa ke semasa, tanpa notis awal dan tanpa bayaran balik atau pampasan, (a) membuat atau mengubah suai peraturan yang perlu dipatuhi dalam keseluruhan atau mana-mana bahagian Resort, (b) menukar atau menyelaras syarat kemasukan atau mod operasi (termasuk tetapi tidak terhad kepada waktu operasi) Resort atau mana-mana lokasi, tarikan, kedai, restoran, kemudahan atau ameniti di situ, (c) menutup atau menyelaraskan operasi untuk mana-mana tempoh Resort atau mana-mana bahagiannya, (d) mengehadkan bilangan, kelas atau kelayakan orang yang boleh mengakses Resort atau mana-mana bahagiannya, (e) menggantung atau membatalkan mana-mana program, tawaran atau aktiviti tarikan, kemudahan, ameniti atau hiburan atau pemasaran, dan/atau (f) mengenakan had ke atas pembelian mana-mana produk atau penggunaan mana-mana perkhidmatan atau kemudahan, dalam setiap kes disebabkan oleh kapasiti, cuaca buruk atau peristiwa khas, untuk memastikan keselamatan, kesihatan atau ketenteraman, atau pematuhan undang-undang, atau jika HKITP menganggap bahawa keadaan memerlukan.
  4. Kecuali diberikan sebaliknya dalam terma dan syarat ini atau terma dan syarat yang terpakai untuk produk yang dimaksudkan, tiket, baucar, lawatan, dan apa-apa tawaran atau promosi tidak boleh dijual semula, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dikembalikan, dan tidak boleh ditukar, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, untuk wang tunai atau item lain, dan tidak boleh digunakan bersama dengan promosi atau potongan tiket yang lain.
  5. Kecuali diberikan sebaliknya dalam terma dan syarat yang terpakai untuk produk yang dimaksudkan, Tetamu mesti memasuki Taman dengan tiket masuk Taman yang sah untuk menggunakan atau menebus item, tawaran, atau promosi yang tersedia di Taman. Kanak-kanak berumur bawah 3 tahun mendapat kemasukan ke Taman secara percuma.
  6. Semua tetamu dikehendaki membuat tempahan dengan tiket atau kad keahlian yang sah sebelum melawat ke Taman Tema. Tempahan lawatan taman tema bagi setiap jenis tiket atau kad keahlian tertakluk pada kuota yang terhad. Tempahan tidak akan diterima apabila kuota masing-masing penuh.
  7. Tetamu diperlukan untuk mematuhi dengan Maklumat Kesihatan & Keselamatan terkini yang tersedia di https://www.hongkongdisneyland.com/ms/guest-services/health-and-safety/, khususnya keperluan berikut apabila melawat Resort.
   1. Kecuali orang yang dikecualikan, setiap Tetamu mesti menggunakan aplikasi 'LeaveHomeSafe' dan memenuhi keperluan vaksin 'Vaccine Pass' semasa memasuki premis yang ditetapkan termasuk Taman dan restoran untuk menjamu selera. Tetamu yang mempunyai “Kod Merah” atau “Kod Ambar” tidak dibenarkan memasuki premis yang ditetapkan di atas.
   2. Setiap tetamu yang makan bersama di premis katering atau mengambil bahagian dalam aktiviti bankuet dengan lebih daripada 8 orang diperlukan untuk menunjukkan foto keputusan negatif RAT mereka yang diperoleh dalam tempoh 24 jam sebelumnya dengan nama mereka dan tarikh serta masa mengambil ujian ditanda pada kit ujian atau SMS yang mengandungi keputusan ujian PCR negatif mereka diperoleh dalam tempoh 48 jam sebelumnya, sebelum memasuki premis katering.
  8. Tetamu mesti berumur 18 tahun dan ke atas untuk membeli tiket melalui Laman Web ('Pembelian laman web'). Tetamu yang melakukan apa-apa pembelian Laman Web mesti memasukkan maklumat yang diminta, termasuk nama Tetamu dan bentuk data peribadi lain yang mungkin diperlukan oleh HKITP.
  9. Tetamu menjelaskan dan menjamin bahawa maklumat pembayaran yang disediakan untuk pembelian Laman Web adalah benar dan tepat. Tetamu selanjutnya menjelaskan dan menjamin bahawa mereka diberi kuasa untuk menggunakan kaedah pembayaran yang digunakan dalam pembelian Laman Web.
  10. Jumlah yang dikenakan caj sehubungan dengan pembelian Laman Web mungkin tertakluk pada kadar pertukaran, bayaran perkhidmatan, dan/atau caj pentadbiran lain seperti yang ditentukan dan dikenakan caj oleh pembekal perkhidmatan pembayaran dari semasa ke semasa.
  11. Tetamu mesti pemegang kad kredit yang sah yang digunakan dalam pembelian Laman Web. Tetamu tidak boleh menggunakan kad maya untuk pembelian Laman Web.
  12. Untuk menebus tiket, lawatan, tawaran, atau produk lain yang dibeli di Laman Web, Tetamu perlu mempamerkan kad kredit yang digunakan dalam pembelian Laman Web berserta pengesahan yang dikeluarkan untuk pembelian Laman Web tersebut. Atas permintaan HKITP, Tetamu perlu mempamerkan dokumen pengenalan peribadi untuk mengesahkan identiti mereka sebagai pemegang kad kredit yang sah yang digunakan dalam pembelian Laman Web.
  13. Produk mesti digunakan dalam tarikh sahnya yang dicetak pada tiket, baucar, atau dokumen pengesahan yang berkaitan, atau jika tiada tarikh sah yang dicetak seperti yang ditentukan dalam terma dan syarat yang terpakai untuk produk tersebut. Produk yang tidak digunakan dalam tempoh sahnya akan terbatal tanpa pampasan, pembayaran balik, atau pertukaran.
  14. Setiap tiket, baucar, dan pengesahan boleh digunakan sekali sahaja. Tiket, baucar, dan pengesahan yang diduplikasi, terpakai atau tidak lengkap tidak akan diterima. Tiket, baucar, dan pengesahan terbatal jika telah diubah atau telah diubah suai. HKITP tidak akan bertanggungjawab untuk (dan tidak akan mengeluarkan penggantian berkenaan dengan) apa-apa kehilangan, kerosakan, pemalsuan, pencurian, atau penggunaan tiket, baucar, atau pengesahan yang palsu atau tidak sah. Rekod HKITP berkaitan dengan pengeluaran dan penggunaan tiket, baucar, dan pengesahan yang seharusnya muktamad dan menyeluruh.
  15. Terma dan syarat ini tertakluk pada tafsiran HKITP yang seharusnya muktamad dan menyeluruh. HKITP berhak untuk meminda terma dan syarat ini atau untuk menamatkan ketersediaan mana-mana tiket, lawatan, tawaran, atau promosi tanpa notis terlebih dahulu.
  16. Sekiranya terdapat perselisihan tentang terma dan syarat ini atau perkara lain yang berkaitan dengan tiket, lawatan, tawaran, atau promosi, HKITP berhak untuk membuat penilaian akhir tentang perselisihan tersebut.
  17. Bukti penghantaran tidak dapat diterima sebagai bukti penghantaran. HKITP tidak akan bertanggungjawab atas mana-mana ralat, pengabaian, gangguan, pemadaman, kerosakan, kelewatan operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, pencurian, pemusnahan, perubahan atau capaian yang tidak dibenarkan ke laman web tawaran, atau data atau rekod transaksi yang hilang atau ditangguhkan, sama ada atau tidak timbul semasa pengendalian atau transmisi di laman web tawaran, akibat daripada fungsi pelayan, virus, pepijat, atau sebab lain di luar kawalannya.
  18. HKITP tidak bertanggungjawab atas apa-apa kejadian luar kawalan yang tidak dapat dielakkan, apa-apa masalah atau kerosakan teknikal dari rangkaian atau talian telefon, sistem dalam talian komputer, pelayan, pembekal, peralatan komputer, kegagalan perisian, atau e-mel atau pendaftaran yang akan diterima kerana teknikal masalah atau kesesakan lalu lintas di Internet, talian telefon atau mana-mana laman web, atau gabungannya, termasuk kecederaan atau kerosakan pada komputer tetamu atau orang lain yang berkaitan dengan atau diakibatkan oleh penyertaan dalam, atau memuat turun apa-apa bahan yang berkaitan dengan transaksi tersebut.
  19. HKITP berhak membatalkan mana-mana tetamu dari penggunaan tiket, baucar, pengesahan, atau mana-mana tawaran jika HKITP mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa tetamu tersebut telah melanggar mana-mana terma dan syarat ini. HKITP boleh, mengikut budi bicaranya dengan atau tanpa sebab, menolak untuk membenarkan siapa-siapa ke Resort pada bila-bila masa, atau menghendaki siapa-siapa yang sudah dibenarkan untuk pergi, tanpa bayaran balik atau pampasan.
  20. Jika berlaku apa-apa konflik atau ketidakkonsistenan antara versi bahasa Inggeris dengan bahasa lain bagi terma dan syarat ini, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
  21. Terma dan syarat ini dan apa-apa tawaran yang berkaitan dibuat, dan akan ditadbir oleh dan ditafsirkan, sesuai dengan undang-undang Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong dalam Republik Rakyat China ('HKSAR'). Tawaran hanya boleh ditebus di HKSAR secara peribadi oleh Tetamu yang layak mengikut terma dan syarat ini. HKITP tidak membuat pernyataan bahawa kemasukan ke Resort atau penyertaan dalam tawaran sesuai atau tersedia di lokasi lain dan tawaran tidak sah di mana-mana bidang kuasa di mana penyertaan dalam tawaran tersebut dilarang atau diterhadkan oleh undang-undang. Mereka yang memilih untuk mengambil bahagian dalam tawaran melakukannya atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan sejauh mana yang terpakai.
  22. Terma dan syarat ini merupakan perjanjian antara HKITP dan orang yang membuat pembelian dengan HKITP di lokasi penjualan yang ditetapkan (termasuk Laman Web). Orang yang bukan pihak kepada perjanjian ini akan tidak mempunyai sebarang hak di bawak Kontrak Ordinan (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan sebarang terma perjanjian ini.