Terma dan Syarat Umum - Gambaran keseluruhan

Sila semak terma dan syarat yang terpakai bergantung pada produk yang anda beli:

 1. Terma dan Syarat Umum yang berkaitan dengan Tiket 1 Hari
 2. Terma dan Syarat Umum yang berkaitan dengan Tiket 2 Hari
 3. Terma dan Syarat Umum yang berkaitan dengan Naik Taraf Tiket kepada Akses Magik
 4. Terma dan Syarat Umum yang berkaitan dengan Promosi dan Penebusan Makanan dan Minuman di Taman Hong Kong Disneyland ('Taman') dan mana-mana hotel bertemakan Disney yang terletak bersebelahan dengan Taman (setiap 'Hotel')
 5. Terma dan Syarat Umum yang Berkaitan dengan Promosi dan Penebusan Barang Dagangan di Taman dan Hotel
Sila semak juga bahagian berikut yang terpakai untuk semua pembelian di laman web Hong Kong Disneyland di www.hongkongdisneyland.com ('Laman web'):

 1. Terma dan Syarat Umum Lain
 2. Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
Sekiranya terdapat apa-apa konflik atau ketidakkonsistenan antara peruntukan dalam dokumen ini, peruntukan dalam Terma dan Syarat Umum Lain harus diutamakan.

 1. Terma dan Syarat Umum yang berkaitan dengan Tiket 1 Hari
  1. Tetamu yang memegang Tiket 1 Hari (Hari Biasa) boleh melawat Taman Tema pada mana-mana Hari Biasa yang dinyatakan dalam Kalendar Tiket 1 Hari semasa tempoh kesahan tiket yang bermula dari tarikh pembelian hingga tiga bulan selepas tarikh tersebut.
  2. Tetamu yang memegang Tiket 1 Hari (Hari Kemuncak) boleh melawat Taman Tema pada mana-mana satu hari semasa tempoh kesahan tiket yang bermula dari tarikh pembelian hingga tiga bulan selepas tarikh tersebut.
  3. Kesahan Tiket Hari Biasa dan Tiket Hari Kemuncak dalam tiga bulan seterusnya dinyatakan dalam Kalendar Tiket 1 Hari tersedia di sini. Kalendar Tiket 1 Hari dan tarikh tertakluk pada operasi taman tema dan mungkin berubah pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa. Tetamu dinasihatkan agar menyemak Kalendar Tiket 1 Hari terkini pada masa pembelian.>
 1. Terma dan Syarat Umum yang berkaitan dengan Tiket 2 Hari
  1. Tetamu yang memegang Tiket 2 Hari boleh membuat dua lawatan ke Taman semasa tempoh 7 hari berturut-turut.
  2. Tetamu mesti melawat Taman semasa tempoh sah yang ditentukan pada tiket.
  3. Setiap Tiket 2 Hari mesti digunakan oleh Tetamu yang sama semasa tempoh sahnya. Untuk tujuan pengesahan, sebelum memasuki Taman, gambar Tetamu akan diambil di pintu masuk berpusing, yang akan digunakan untuk mengesahkan identiti Tetamu sebagai pemegang tiket pada setiap kemasukan semula. Tetamu yang tidak mahu mengambil gambar akan ditawarkan kaedah pengesahan yang berbeza, cth. mempamerkan pengenalan peribadi lain tersebut* untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka sebagaimana yang dikehendaki oleh Hongkong International Theme Parks Limited ('HKITP') dari semasa ke semasa. Nama Tetamu akan dicetak pada Tiket 2 Hari dan nama tersebut tidak boleh diubah.
   *Contoh pengenalan peribadi termasuk tetapi tidak terhad kepada: Kad HKID, pasport atau pengenalan bergambar lain (untuk Kanak-kanak berusia 3 hingga 11 tahun: buku panduan sekolah atau sijil kelahiran dan pengenalan bergambar lain; untuk pelajar sepenuh masa berusia 12 hingga 25 tahun: buku panduan sekolah atau kad pelajar sepenuh masa dengan pengenalan bergambar).
   HKITP boleh menolak kemasukan ke Taman terhadap mana-mana Tetamu yang tidak dapat membuktikan usia, identiti, atau kelayakan lain untuk menggunakan tiket.
  4. Naik taraf dari Tiket 1 Hari
   4.1 Tetamu dengan Tiket 1 Hari yang tidak digunakan dan belum tamat tempoh boleh menaik taraf tiket tersebut ke Tiket 2 Hari pada harga yang diterbitkan kemudian dengan membayar perbezaan harga yang dikenakan. Perbezaan harga yang dikenakan bergantung pada harga pembelian Tiket 1 Hari tersebut dan harga Tiket 2 Hari yang diterbitkan pada waktu itu.
   4.2 Naik taraf boleh dilakukan di gerai tiket atau lokasi hubungan tetamu di Pintu Masuk Utama Taman, meja depan Hotel.
   4.3 Tiket 1 Hari yang telah digunakan atau tamat tempoh, dan Tiket 1 Hari yang ditentukan tidak boleh dinaik taraf (sama ada seperti yang ditentukan pada tiket tersebut atau seperti yang dinyatakan dalam terma dan syarat yang dikeluarkan mereka) tidak boleh dinaik taraf.
 1. Terma dan Syarat Umum yang berkaitan dengan Naik Taraf Tiket kepada Akses Magik
  1. Tertakluk pada terma dan syarat Akses Magik dan tawaran tiket yang berkaitan, tiket yang tidak digunakan boleh dinaik taraf kepada Kad Keahlian Akses Magik dengan membayar perbezaan harga yang dikenakan. Perbezaan harga yang dikenakan bergantung pada harga pembelian tiket dan jenis Kad Keahlian Akses Magik yang dipilih.
  2. Tiket hanya boleh dinaik taraf kepada Kad Keahlian Akses Magik semasa tempoh sah tiket. Tiket yang tidak digunakan tidak boleh dinaik taraf kepada Kad Keahlian Akses Magik selepas tarikh lawatan ke Taman.
  3. Tiket yang ditentukan tidak boleh dinaik taraf pada tiket atau dalam terma dan syarat yang dikeluarkan mereka tidak boleh dinaik taraf.
  4. Jika Kad Keahlian Akses Magik yang dipilih lebih rendah daripada tiket yang akan dinaik taraf, tiada pengembalian wang yang akan dilakukan.
 1. Terma dan Syarat Umum yang berkaitan dengan Promosi dan Penebusan Makanan dan Minuman di Taman dan Hotel
  1. Baucar promosi atau penebusan makanan dan minuman (“Baucar M&M”) hanya boleh digunakan di restoran yang ditetapkan (seperti yang dinyatakan pada Baucar M&M atau e-mel atau surat pengesahan yang berkaitan dengan Baucar M&M) dan mesti digunakan semasa tempoh sah yang ditetapkan.
  2. Baucar M&M mesti dipamerkan semasa membuat pesanan dan pembayaran. Baucar M&M bercetak boleh diambil semasa penggunaan.
  3. Penebusan barang makanan dan minuman dengan Baucar M&M tertakluk pada ketersediaan barang tersebut dan waktu operasi lokasi makanan dan minuman yang ditetapkan pada masa penebusan.
  4. HKITP berhak untuk menentukan, mengubah, atau menyelaraskan aspek setiap restoran atau lokasi berikut, dalam setiap kes, mengikut budi bicara mutlaknya: (a) harga item makanan dan minuman; (b) menu; (c) mod operasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada, jam operasi, (d) kapasiti, dan (e) bilangan dan kelayakan orang yang akan masuk. Para tetamu boleh merujuk pada peta panduan Taman untuk lokasi restoran Khidmat Pantas dan Khidmat Meja layan diri luaran di Taman Tema, dan ke www.hongkongdisneyland.com/dining atau aplikasi mudah alih Taman Tema untuk lokasi dan jam operasi restoran di Taman Tema dan di Hotel.
  5. Caj perkhidmatan 10% akan dikenakan berdasarkan harga asal (jika berkenaan).
  6. Tetamu mesti memegang tiket masuk Taman yang sah untuk memasuki Taman dan menggunakan Baucar M&M.
  7. Penggunaan produk, perkhidmatan, atau kemudahan yang ditawarkan di Hotel (termasuk tanpa keterhadan, tempat letak kereta Hotel) tertakluk pada ketersediaan dan caj yang dikenakan, yang boleh diubah oleh HKITP pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa dalam budi bicara.  Untuk caj yang dikenakan dan butiran lain, sila rujuk Laman Web. 
 1. Terma dan Syarat Umum yang berkaitan dengan Promosi dan Penebusan Barang Dagangan di Taman dan Hotel
  1. Baucar untuk promosi atau penebusan barang dagangan (setiap 'Baucar Barang Dagangan') mesti digunakan di lokasi barang dagangan yang ditetapkan semasa tempoh sah yang ditetapkan.
  2. Baucar Barang Dagangan mesti dipamerkan semasa pembelian atau penebusan, seperti yang berkenaan. Baucar Barang Dagangan Bercetak boleh diambil semasa penggunaan.
  3. Tiada pertukaran atau pengembalian wang akan dilakukan pada barang dagangan yang ditebus. Sekiranya terdapat apa-apa syarat penggunaan Baucar Barang Dagangan (termasuk tanpa keterhadan, apa-apa keperluan perbelanjaan) tidak dapat dipenuhi setelah mana-mana item barang dagangan yang dibeli dikembalikan atau ditukar, HKITP mungkin meminta mana-mana barang dagangan yang ditebus menggunakan Baucar Barang Dagangan dikembalikan atau perbezaan harga yang dikenakan dibayar kepada HKITP. HKITP boleh menolak untuk menerima apa-apa permintaan untuk pengembalian wang atau pertukaran untuk apa-apa urus dagangan yang melibatkan Baucar Barang Dagangan.
  4. Item barang dagangan hanya boleh ditebus selagi stok masih ada. Sekiranya jenis atau gaya barang dagangan tertentu tidak ada stok, HKITP boleh, tetapi tidak diwajibkan, menawarkan barang dagangan ganti yang lain untuk penebusan atau diskaun sebagaimana yang ditentukan oleh HKITP sesuai mengikut budi bicaranya tanpa notis terlebih dahulu.
  5. HKITP berhak menentukan harga barang dagangan dan mengubah waktu operasi lokasi barang dagangan mengikut budi bicara mutlaknya.
  6. Baucar Barang Dagangan tidak boleh digunakan untuk pembelian produk gambar, perkhidmatan fotografi, pin edisi terhad, barang kemas Chow Tai Fook, barang kemas PANDORA, barang dagangan berjenama bersama (cth. Item H2O+®, item LEGO®, item FUJIFILM, jam tangan Disney oleh Citizen, item kaca mata ZOFF dan item Starbucks®), item bukan Disney (cth. item keselesaan, ubat-ubatan), produk media (cth. CD Video, DVD), perkhidmatan sulaman, perbelanjaan di Butik Bibbidi Bobbidi, Karibuni Marketplace dan item lain seperti yang ditentukan oleh HKITP dari semasa ke semasa.
  7. Tetamu mesti memegang tiket masuk Taman yang sah untuk memasuki Taman dan menggunakan Baucar Barang Dagangan.
  8. Penggunaan produk, perkhidmatan, kemudahan, atau keselesaan yang ditawarkan di Hotel (termasuk tanpa keterhadan, tempat letak kereta Hotel) tertakluk pada ketersediaan dan caj yang dikenakan, yang mungkin diubah oleh HKITP pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengikut budi bicaranya.  Untuk caj yang dikenakan dan butiran lain, sila rujuk Laman web. 
 1. Terma dan Syarat Umum Lain
  1. Kecuali ditentukan sebaliknya, rujukan kepada 'tiket' dan 'baucar' dalam terma dan syarat ini bermaksud tiket dan baucar bercetak dan/atau elektronik yang mengandungi kod QR, kod bar, nombor pengesahan, atau bukti lain yang benar dan lengkap untuk kemasukan atau penebusan, seperti yang berkenaan, dan dalam setiap kes yang dikeluarkan secara sah oleh HKITP.
  2. HKITP berhak untuk (i) meminda atau menambah terma dan syarat ini; (ii) menukar harga dan kesahan untuk mana-mana tiket, lawatan, tawaran, promosi; (iii) mengubah mana-mana tarikh sekatan dan (iv) menamatkan atau menangguhkan ketersediaan tawaran, diskaun atau promosi, dalam setiap kes, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.
  3. Pengeluaran tiket, peruntukan lawatan, dan kemasukan ke Taman masing-masing tertakluk pada terma dan syarat ini, dan Aturan dan Peraturan Taman yang ditetapkan di Laman Web. HKITP boleh dari semasa ke semasa, tanpa pemberitahuan awal dan tanpa bayaran balik atau pampasan, mengubah suai peraturan ini, mengubah atau menyelaraskan mod operasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada jam operasi Taman Tema atau tarikan, kedai, restoran, kemudahan, tutup atau melaraskan operasi untuk mana-mana tempoh Taman Tema atau mana-mana bahagiannya, menyekat bilangan orang yang mempunyai akses ke Taman Tema atau mana-mana bahagiannya, kenakan had pembelian pada barang niaga terpilih dan/atau menangguhkan atau membatalkan tarikan, kemudahan, atau hiburan atau program pemasaran, penawaran atau aktiviti, dan untuk membuat dan menyesuaikan peraturan yang harus diikuti di seluruh atau mana-mana bahagian Taman Tema, disebabkan oleh kapasiti, cuaca buruk, atau peristiwa khas, untuk memastikan keselamatan atau ketenteraman, atau kepatuhan dengan undang-undang, atau jika HKITP menganggap bahawa keadaan memerlukan.
  4. Kecuali diberikan sebaliknya dalam terma dan syarat ini atau terma dan syarat yang terpakai untuk produk yang dimaksudkan, tiket, baucar, lawatan, dan apa-apa tawaran atau promosi tidak boleh dijual semula, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dikembalikan, dan tidak boleh ditukar, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, untuk wang tunai atau item lain, dan tidak boleh digunakan bersama dengan promosi atau potongan tiket yang lain.
  5. Kecuali diberikan sebaliknya dalam terma dan syarat yang terpakai untuk produk yang dimaksudkan, Tetamu mesti memasuki Taman dengan tiket masuk Taman yang sah untuk menggunakan atau menebus item, tawaran, atau promosi yang tersedia di Taman. Kanak-kanak berumur bawah 3 tahun mendapat kemasukan ke Taman secara percuma.
  6. Tetamu mesti berumur 18 tahun dan ke atas untuk membeli tiket melalui Laman Web ('Pembelian laman web'). Tetamu yang melakukan apa-apa pembelian Laman Web mesti memasukkan maklumat yang diminta, termasuk nama Tetamu dan bentuk data peribadi lain yang mungkin diperlukan oleh HKITP.
  7. Tetamu menjelaskan dan menjamin bahawa maklumat pembayaran yang disediakan untuk pembelian Laman Web adalah benar dan tepat. Tetamu selanjutnya menjelaskan dan menjamin bahawa mereka diberi kuasa untuk menggunakan kaedah pembayaran yang digunakan dalam pembelian Laman Web.
  8. Jumlah yang dikenakan caj sehubungan dengan pembelian Laman Web mungkin tertakluk pada kadar pertukaran, bayaran perkhidmatan, dan/atau caj pentadbiran lain seperti yang ditentukan dan dikenakan caj oleh pembekal perkhidmatan pembayaran dari semasa ke semasa.
  9. Tetamu mesti pemegang kad kredit yang sah yang digunakan dalam pembelian Laman Web. Tetamu tidak boleh menggunakan kad maya untuk pembelian Laman Web.
  10. Untuk menebus tiket, lawatan, tawaran, atau produk lain yang dibeli di Laman Web, Tetamu perlu mempamerkan kad kredit yang digunakan dalam pembelian Laman Web berserta nombor pengesahan yang dikeluarkan untuk pembelian Laman Web tersebut. Atas permintaan HKITP, Tetamu perlu mempamerkan dokumen pengenalan peribadi untuk mengesahkan identiti mereka sebagai pemegang kad kredit yang sah yang digunakan dalam pembelian Laman Web.
  11. Produk mesti digunakan dalam tarikh sahnya yang dicetak pada tiket, baucar, atau dokumen pengesahan yang berkaitan, atau jika tiada tarikh sah yang dicetak seperti yang ditentukan dalam terma dan syarat yang terpakai untuk produk tersebut. Produk yang tidak digunakan dalam tempoh sahnya akan terbatal tanpa pampasan, pembayaran balik, atau pertukaran.
  12. Setiap tiket, baucar, dan nombor pengesahan boleh digunakan sekali sahaja. Tiket, baucar, dan nombor pengesahan yang diduplikasi, terpakai atau, tidak lengkap tidak akan diterima. Tiket, baucar, dan nombor pengesahan terbatal jika diubah. HKITP tidak akan bertanggungjawab untuk (dan tidak akan mengeluarkan penggantian berkenaan dengan) apa-apa kehilangan, kerosakan, pemalsuan, pencurian, atau penggunaan tiket, baucar, atau nombor pengesahan yang palsu atau tidak sah. Rekod HKITP berkaitan dengan pengeluaran dan penggunaan tiket, baucar, dan nombor pengesahan yang seharusnya muktamad.
  13. Terma dan syarat ini tertakluk pada tafsiran HKITP yang seharusnya muktamad. HKITP berhak untuk meminda terma dan syarat ini atau untuk menamatkan ketersediaan mana-mana tiket, lawatan, tawaran, atau promosi tanpa notis terlebih dahulu.
  14. Sekiranya terdapat perselisihan tentang terma dan syarat ini atau perkara lain yang berkaitan dengan tiket, lawatan, tawaran, atau promosi, HKITP berhak untuk membuat penilaian akhir tentang perselisihan tersebut.
  15. Bukti penghantaran tidak dapat diterima sebagai bukti penghantaran. HKITP tidak akan bertanggungjawab atas mana-mana ralat, pengabaian, gangguan, pemadaman, kerosakan, kelewatan operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, pencurian, pemusnahan, perubahan atau capaian yang tidak dibenarkan ke laman web tawaran, atau data atau rekod transaksi yang hilang atau ditangguhkan, sama ada atau tidak timbul semasa pengendalian atau transmisi di laman web tawaran, akibat daripada fungsi pelayan, virus, pepijat, atau sebab lain di luar kawalannya.
  16. HKITP tidak bertanggungjawab atas apa-apa kejadian luar kawalan yang tidak dapat dielakkan, apa-apa masalah atau kerosakan teknikal dari rangkaian atau talian telefon, sistem dalam talian komputer, pelayan, pembekal, peralatan komputer, kegagalan perisian, atau e-mel atau pendaftaran yang akan diterima kerana teknikal masalah atau kesesakan lalu lintas di Internet, talian telefon atau mana-mana laman web, atau gabungannya, termasuk kecederaan atau kerosakan pada komputer tetamu atau orang lain yang berkaitan dengan atau diakibatkan oleh penyertaan dalam, atau memuat turun apa-apa bahan yang berkaitan dengan transaksi tersebut.
  17. HKITP berhak membatalkan mana-mana tetamu dari penggunaan tiket, baucar, nombor pengesahan, atau mana-mana tawaran jika HKITP mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa tetamu tersebut telah melanggar mana-mana terma dan syarat ini. HKITP boleh, mengikut budi bicaranya dengan atau tanpa sebab, menolak untuk membenarkan siapa-siapa ke Taman pada bila-bila masa, atau menghendaki siapa-siapa yang sudah dibenarkan untuk pergi, tanpa bayaran balik atau pampasan.
  18. Sekiranya terdapat apa-apa konflik atau ketidakkonsistenan antara versi bahasa Inggeris dengan versi bahasa lain dari terma dan syarat ini, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
  19. Terma dan syarat ini dan apa-apa tawaran yang berkaitan dibuat, dan akan ditadbir oleh dan ditafsirkan, sesuai dengan undang-undang Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong dalam Republik Rakyat China ('HKSAR'). Tawaran hanya boleh ditebus di HKSAR secara peribadi oleh Tetamu yang layak mengikut terma dan syarat ini. HKITP tidak membuat pernyataan bahawa kemasukan ke Taman atau penyertaan dalam tawaran sesuai atau tersedia di lokasi lain dan tawaran tidak sah di mana-mana bidang kuasa di mana penyertaan dalam tawaran tersebut dilarang atau diterhadkan oleh undang-undang. Mereka yang memilih untuk mengambil bahagian dalam tawaran melakukannya atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan sejauh mana yang terpakai.
  20. Terma dan syarat ini merupakan perjanjian antara HKITP dan orang yang membuat pembelian dengan HKITP di lokasi penjualan yang ditetapkan (termasuk Laman Web). Orang yang bukan pihak kepada perjanjian ini seharusnya tidak mempunyai apa-apa hak di bawak Kontrak Ordinan (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623 Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan mana-mana terma perjanjian ini.
 1. Pernyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi
  Data peribadi yang dikumpulkan berhubung dengan atau apabila membeli, mengeluarkan atau menyediakan tiket, lawatan, produk dan perkhidmatan lain boleh digunakan untuk pemprosesan permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma urusan komersial, menghantar bahan pentadbiran kepada anda, kepada perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan lain yang berkaitan langsung atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan, atau keterjaminan. Peruntukan data peribadi untuk medan mandatori adalah diperlukan. Jika anda tidak memberikan data peribadi tersebut, kami mungkin tidak boleh memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan memenuhi tujuan yang disebutkan di atas, atau orang lain tersebut seperti yang dituntut oleh undang-undang. Senarai kelas orang yang akan data peribadi tersebut akan dipindahkan boleh didapati di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta capaian kepada dan meminta pembetulan data peribadi anda yang dipegang oleh kami. Permintaan tersebut boleh dibuat dengan mengirim e-mel kepada Pengurus Data Peribadi kami di  personaldata@hongkongdisneyland.com