Terma dan Syarat Lawatan

Lawatan Menakjubkan Disney

 1. “Lawatan Menakjubkan Disney” (“Lawatan”) hanya disediakan kepada Tetamu yang telah membeli tiket masuk sah ke Taman Tema Hong Kong Disneyland (“Taman”) pada hari menikmati Lawatan itu. Lawatan ini tidak termasuk penerimaan masuk ke Taman, makanan dan pengaturan pengangkutan. Tetamu-tetamu perlu mempunyai tiket kemasukan sah untuk memasuki Taman.
 2. Tetamu-tetamu boleh menikmati Lawatan pada harga HK$5,688 tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
  1. Lawatan berlangsung selama tiga jam berturut-turut dari masa yang dikhaskan. Mana-mana jam tambahan adalah tertakluk kepada ketersediaan dan akan dikenakan caj sebanyak HK$1,600 bagi setiap jam.
  2. Maksimum seramai enam orang Tetamu berumur 3 tahun atau ke atas (sekurang-kurangnya seorang Tetamu berumur 16 tahun atau ke atas diperlukan) boleh menyertai Lawatan.
  3. Identiti Tetamu mesti kekal sama sepanjang Lawatan dan tiada perubahan dalam mana-mana Tetamu dibenarkan.
 3. Setiap Lawatan merangkumi:
  1. Kemasukan terus untuk menaiki permainan di Taman sepanjang masa lawatan*
  2. Tempat duduk dikhaskan untuk persembahan teater sepanjang masa lawatan*
  3. Kawasan menonton ditetapkan untuk perarakan siang hari Disney sepanjang masa lawatan*
  4. Kawasan menonton ditetapkan utuk perarakan waktu malam, “Disney Paint the Night”*
  5. Fakta menyeronokkan dan cerita tentang Disneyland Hong Kong dari tuan rumah Lawatan anda
  6. Perkhidmatan pekerja rencam (concierge) untuk mengatur dengan lebih awal keutamaan letak kereta, tempahan tempat makan dan tiket Taman
  * Tertakluk kepada waktu operasi tarikan atau program hiburan.
 4. Tempahan awal diperlukan. Lawatan ini tertakluk kepada ketersediaan. Tetamu-tetamu yang lewat sampai di tempat berkumpul ditetapkan tidak akan dapat menikmati Lawatan lengkap dan tidak layak untuk mendapat sebarang pampasan atau bayaran balik.
 5. Tetamu-tetamu akan diberikan kelayakan yang ditentukan bagi kawasan menonton ditetapkan untuk perarakan “Disney Paint the Night” (“Kelayakan”). Tetamu-tetamu dikehendaki untuk sampai ke kawasan menonton ditetapkan sebelum masa perarakan dan menunjukkan Kelayakan bagi kemasukan.
 6. Lawatan dan Kelayakan ini tidak boleh dibayar balik, tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukar. Kelayakan adalah batal dan tidak sah jika diubah.
 7. Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) boleh dari semasa ke semasa, tanpa notis terlebih dahulu dan tanpa bayaran balik atau pampasan, menukar waktu operasi Taman atau tarikan, menutup Taman atau mana-mana bahagian buat sementara waktu, menyekat bilangan orang yang mempunyai akses ke Taman, dan/atau menggantung atau membatalkan apa-apa tarikan atau program hiburan, disebabkan kapasiti, cuaca buruk atau acara-acara khas, untuk memastikan keselamatan, keamanan atau ketenteraman, atau jika HKITP menganggap bahawa keadaan memerlukan.
 8. HKITP boleh menggantung atau membatalkan Lawatan ini tanpa had kepada Terma dan Syarat yang lain menurut perkiraan cuaca buruk yang dinyatakan di dalam laman web www.hongkongdisneyland.com (“Laman web”), dan sekiranya penggantungan atau pembatalan sedemikian dilakukan oleh HKITP, Tetamu boleh menerima bayaran balik jumlah harga yang dibayar untuk Lawatan ini. Tetamu tidak boleh membatalkan tempahan untuk Lawatan ini selepas tempahan disahkan.
 9. Lawatan ini tidak boleh digunakan bersama-sama dengan mana-mana diskaun pelancongan atau promosi lain.
 10. Penyediaan Lawatan dan kemasukan ke Taman adalah tertakluk kepada Kaedah-kaedah dan Peraturan-peraturan Taman yang dinyatakan di laman web www.hongkongdisneyland.com dan dicetak pada Peta Panduan Taman. Salinan Peta Panduan Taman boleh didapati di kaunter tiket dan lokasi Perhubungan Tetamu.
 11. Kanak-kanak berumur 3 di bawah menerima kemasukan percuma ke Taman.
 12. Tetamu-tetamu mesti berumur 18 tahun atau ke atas untuk membeli Pelancongan di Laman web (“pembelian di Laman web”).
 13. Tetamu-tetamu mesti pemegang sah kad kredit yang digunakan dalam pembelian di Laman web.
 14. Tetamu-tetamu perlu mengemukakan kad kredit yang digunakan dalam pembelian di Laman web bersama-sama dengan nombor pengesahan yang dikeluarkan bagi pembelian di Laman web untuk menebus tiket yang dibeli. Nombor pengesahan hanya boleh digunakan sekali sahaja. Salinan nombor pengesahan atau telah digunakan tidak akan dilayan. Hongkong International Theme Parks Limited tidak bertanggungjawab bagi sebarang kehilangan, kerosakan, pemalsuan, kecurian atau penggunaan tanpa kebenaran pengesahan atau nombor pengesahan ini.
 15. Atas permintaan HKITP, Tetamu-tetamu perlu mengemukakan dokumen pengenalan diri untuk mengesahkan identiti mereka sebagai pemegang sah bagi kad kredit yang digunakan dalam pembelian di Laman web.
 16. Tetamu-tetamu tidak boleh menggunakan kad maya untuk pembelian di Laman web.
 17. Terma dan Syarat ini adalah tertakluk kepada tafsiran HKITPyang akan menjadi muktamad dan konklusif.
 18. Sekiranya berlaku pertikaian, HKITP berhak untuk membuat keputusan muktamad mengenai pertikaian dan juga berkenaan dengan Lawatan ini.
 19. HKITP berhak untuk meminda Terma dan Syarat ini atau menggantung atau menamatkan Lawatan ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu.
 20. Lawatan ini ditawarkan mengikut undang-undang Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China ("HKSAR") sahaja. Lawatan ini hanya boleh ditebus di HKSAR oleh Tetamu sendiri. HKITP tiada membuat gambaran bahawa penyertaan dalam Lawatan ini adalah sesuai atau boleh didapati di lokasi lain dan Lawatan ini adalah tidak sah dalam mana-mana bidang kuasa di mana penyertaan dalam Lawatan sedemikian adalah dilarang atau dibatasi oleh undang-undang. Mereka yang memilih untuk menyertai Lawatan ini berbuat demikian atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan setakat mana ia terpakai.
 21. Jika berlaku apa-apa percanggahan atau ketidakselarasan diantara versi Bahasa Inggeris dan versi bahasa-bahasa lain Terma dan Syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.
 22. Terma dan Syarat ini akan dikawal dan ditafsirkan mengikut undang-undang HKSAR.
 23. Terma dan Syarat ini membentuk satu perjanjian di antara HKITP dan orang yang membuat pembelian dengan HKITP di lokasi jualan yang ditetapkan (termasuk laman web). Seseorang yang bukan parti kepada perjanjian ini tidak mempunyai apa-apa hak di bawah Ordinan Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623, Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan mana-mana terma dalam perjanjian ini.

Lawatan VIP STAR WARS™

 1. "Lawatan VIP STAR WARS" ("Lawatan") hanya disediakan kepada Tetamu yang telah membeli tiket masuk sah ke Taman Tema Hong Kong Disneyland ("Taman") pada hari menikmati Lawatan itu. Lawatan ini tidak termasuk penerimaan masuk ke Taman, makanan dan pengaturan pengangkutan. Tetamu-tetamu perlu mempunyai tiket kemasukan sah untuk memasuki Taman.
 2. Tetamu-tetamu boleh menikmati Lawatan pada harga HK$5,888 tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
  • Lawatan berlangsung selama tiga jam berturut-turut dari masa yang dikhaskan. Mana-mana jam tambahan adalah tertakluk kepada ketersediaan dan akan dikenakan caj sebanyak HK$1,600 bagi setiap jam.
  • Maksimum seramai enam orang Tetamu berumur 3 tahun atau ke atas (sekurang-kurangnya seorang Tetamu berumur 16 tahun atau ke atas diperlukan) boleh menyertai Lawatan.
  • Identiti Tetamu mesti kekal sama sepanjang Lawatan dan tiada perubahan dalam mana-mana Tetamu dibenarkan.
 3. Setiap Lawatan merangkumi:
  • Kemasukan terus untuk menaiki permainan di Taman sepanjang masa lawatan*
  • Tempat duduk dikhaskan untuk persembahan teater sepanjang masa lawatan*
  • Kuota ditempah bagi satu sesi "Jedi Training: Trials of the Temple" yang dikhaskan semasa* (aktiviti latihan disediakan untuk Tetamu berumur  4-12)
  • Salam Watak dengan Watak Star Wars yang dikhaskan
  • Kawasan menonton ditetapkan untuk perarakan siang hari Disney sepanjang masa lawatan*
  • Kawasan menonton ditetapkan utuk perarakan waktu malam, "Disney Paint the Night"*
  • Fakta menyeronokkan dan cerita tentang Disneyland Hong Kong dari tuan rumah Lawatan anda
  • Perkhidmatan pekerja rencam (concierge) untuk mengatur dengan lebih awal keutamaan letak kereta, tempahan tempat makan dan tiket Taman
  * Tertakluk kepada waktu operasi tarikan atau program hiburan.
 4. Lawatan ini dijalankan dalam bahasa Kantonis, Inggeris atau Mandarin, tertakluk kepada tempahan lebih awal dan ketersediaan.
 5. Tempahan awal diperlukan. Lawatan ini tertakluk kepada ketersediaan. Tetamu-tetamu yang lewat sampai di tempat berkumpul ditetapkan tidak akan dapat menikmati Lawatan lengkap dan tidak layak untuk mendapat sebarang pampasan atau bayaran balik.
 6. Tetamu-tetamu akan diberikan kelayakan yang ditentukan bagi kawasan menonton ditetapkan untuk perarakan "Disney Paint the Night" ("Kelayakan"). Tetamu-tetamu dikehendaki untuk sampai ke kawasan menonton ditetapkan sebelum masa perarakan dan menunjukkan Kelayakan bagi kemasukan.
 7. Lawatan dan Kelayakan ini tidak boleh dibayar balik, tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukar. Kelayakan adalah batal dan tidak sah jika diubah.
 8. Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) boleh dari semasa ke semasa, tanpa notis terlebih dahulu dan tanpa bayaran balik atau pampasan, menukar waktu operasi Taman atau tarikan, menutup Taman atau mana-mana bahagian buat sementara waktu, menyekat bilangan orang yang mempunyai akses ke Taman, dan/atau menggantung atau membatalkan apa-apa tarikan atau program hiburan, disebabkan kapasiti, cuaca buruk atau acara-acara khas, untuk memastikan keselamatan, keamanan atau ketenteraman, atau jika HKITP menganggap bahawa keadaan memerlukan.
 9. HKITP boleh menggantung atau membatalkan Lawatan ini tanpa had kepada Terma dan Syarat yang lain menurut perkiraan cuaca buruk yang dinyatakan di dalam laman web www.hongkongdisneyland.com (“Laman web”), dan sekiranya penggantungan atau pembatalan sedemikian dilakukan oleh HKITP, Tetamu boleh menerima bayaran balik jumlah harga yang dibayar untuk Lawatan ini. Tetamu tidak boleh membatalkan tempahan untuk Lawatan ini selepas tempahan disahkan.
 10. Lawatan ini tidak boleh digunakan bersama-sama dengan mana-mana diskaun pelancongan atau promosi lain.
 11. Penyediaan Lawatan dan kemasukan ke Taman adalah tertakluk kepada Kaedah-kaedah dan Peraturan-peraturan Taman yang dinyatakan di laman web www.hongkongdisneyland.com dan dicetak pada Peta Panduan Taman. Salinan Peta Panduan Taman boleh didapati di kaunter tiket dan lokasi Perhubungan Tetamu.
 12. Kanak-kanak berumur 3 di bawah menerima kemasukan percuma ke Taman.
 13. Tetamu-tetamu mesti berumur 18 tahun atau ke atas untuk membeli Pelancongan di Laman web (“pembelian di Laman web”).
 14. Tetamu-tetamu mesti pemegang sah kad kredit yang digunakan dalam pembelian di Laman web.
 15. Tetamu-tetamu perlu mengemukakan kad kredit yang digunakan dalam pembelian di Laman web bersama-sama dengan nombor pengesahan yang dikeluarkan bagi pembelian di Laman web untuk menebus tiket yang dibeli. Nombor pengesahan hanya boleh digunakan sekali sahaja. Salinan nombor pengesahan atau telah digunakan tidak akan dilayan. Hongkong International Theme Parks Limited tidak bertanggungjawab bagi sebarang kehilangan, kerosakan, pemalsuan, kecurian atau penggunaan tanpa kebenaran pengesahan atau nombor pengesahan ini.
 16. Atas permintaan HKITP, Tetamu-tetamu perlu mengemukakan dokumen pengenalan diri untuk mengesahkan identiti mereka sebagai pemegang sah bagi kad kredit yang digunakan dalam pembelian di Laman web.
 17. Tetamu-tetamu tidak boleh menggunakan kad maya untuk pembelian di Laman web.
 18. Terma dan Syarat ini adalah tertakluk kepada tafsiran HKITPyang akan menjadi muktamad dan konklusif.
 19. Sekiranya berlaku pertikaian, HKITP berhak untuk membuat keputusan muktamad mengenai pertikaian dan juga berkenaan dengan Lawatan ini.
 20. HKITP berhak untuk meminda Terma dan Syarat ini atau menggantung atau menamatkan Lawatan ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu.
 21. Lawatan ini ditawarkan mengikut undang-undang Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong Republik Rakyat China ("HKSAR") sahaja. Lawatan ini hanya boleh ditebus di HKSAR oleh Tetamu sendiri. HKITP tiada membuat gambaran bahawa penyertaan dalam Lawatan ini adalah sesuai atau boleh didapati di lokasi lain dan Lawatan ini adalah tidak sah dalam mana-mana bidang kuasa di mana penyertaan dalam Lawatan sedemikian adalah dilarang atau dibatasi oleh undang-undang. Mereka yang memilih untuk menyertai Lawatan ini berbuat demikian atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan setakat mana ia terpakai.
 22. Jika berlaku apa-apa percanggahan atau ketidakselarasan diantara versi Bahasa Inggeris dan versi bahasa-bahasa lain Terma dan Syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.
 23. Terma dan Syarat ini akan dikawal dan ditafsirkan mengikut undang-undang HKSAR.
 24. Terma dan Syarat ini membentuk satu perjanjian di antara HKITP dan orang yang membuat pembelian dengan HKITP di lokasi jualan yang ditetapkan (termasuk laman web). Seseorang yang bukan parti kepada perjanjian ini tidak mempunyai apa-apa hak di bawah Ordinan Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (Bab 623, Undang-undang Hong Kong) untuk menguatkuasakan mana-mana terma dalam perjanjian ini.

Kenyataan Pengumpulan Maklumat Peribadi

Data peribadi yang dikumpul apabila membeli atau penyediaan Lawatan ini boleh digunakan untuk memproses permintaan atau pertanyaan, menguatkuasakan terma-terma urusan komersial, menghantar bahan-bahan pentadbiran kepada anda, bagi tujuan perniagaan dan pentadbiran dalaman kami, tujuan penyelidikan dan statistik atau tujuan-tujuan lain yang berkaitan secara langsung, atau untuk tujuan undang-undang, keselamatan atau perlindungan. Penyediaan data peribadi untuk bidang mandatori adalah perlu. Jika anda tidak memberikan data peribadi tersebut, kami mungkin tidak dapat membekalkan anda dengan produk atau perkhidmatan yang anda minta. Data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam memenuhi maksud tersebut di atas, atau mana-mana orang lain sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Satu senarai berkenaan dengan golongan pihak ketigakepada mana data peribadi tersebut mungkin dipindahkan boleh didapati di www.hongkongdisneyland.com/personal-data-transferees. Anda boleh meminta akses, dan memohon pembetulan mengenai, data peribadi anda yang disimpan oleh kami. Permintaan sedemikian boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada Pengurus Data Peribadi di personaldata@hongkongdisneyland.com.