สมัครเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และข้อเสนอล่าสุดของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

รับข่าวสารและข้อเสนอล่าสุดจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ก่อนใครโดยการคลิกปุ่มสมัคร ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจ และข้าพเจ้ายินยอมให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงจากทางอีเมล ในลักษณะที่กำหนดไว้ในคำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล