ซีบรีซบาร์

Hong Kong Disneyland Hotel

ตะวันตก ประเภทอาหาร

บริกรมาบริการถึงโต๊ะ, รับประทานอาหารแบบสบายๆ, บาร์และเลาจ์

$$ (HK$100 - HK$200) uiplus.tooltip.alt

รับอากาศที่สดชื่นของท้องทะเล ระหว่างที่คุณนั่งจิบทรอปิคัลค็อกเทล หรือ
รับประทานของหวานหรืออาหารสไตล์ยุโรป บาร์แบบสบายๆ นี้ให้บริการ
เครื่องดื่มและอาหารข้างสระว่ายน้ำ และบริเวณที่นั่งแบบมีหลังคา สำหรับ
ชมทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลจีนใต้ เปิดเฉพาะเทศกาล

การให้บริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้าถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของเรา ขณะนี้สถานที่นี้ปิดให้บริการ กรุณาตรวจสอบใหม่ได้ที่นี่สำหรับข่าวสารข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเวลาเปิดดำเนินการอีกครั้ง

ปิดบริการชั่วคราว

ทางสวนสนุกจะปิดให้บริการ ซีบรีซบาร์ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2016 ถึง 31 พฤษภาคม 2017 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน

ซีบรีซบาร์

ไม่มีตารางเวลา
a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip
Footer Links