ซีบรีซบาร์

Hong Kong Disneyland Hotel

ตะวันตก ประเภทอาหาร

บาร์และเลาจ์, รับประทานอาหารแบบสบายๆ, บริกรมาบริการถึงโต๊ะ

$$ (HK$100 - HK$200) uiplus.tooltip.alt

รับอากาศที่สดชื่นของท้องทะเล ระหว่างที่คุณนั่งจิบทรอปิคัลค็อกเทล หรือ
รับประทานของหวานหรืออาหารสไตล์ยุโรป บาร์แบบสบายๆ นี้ให้บริการ
เครื่องดื่มและอาหารข้างสระว่ายน้ำ และบริเวณที่นั่งแบบมีหลังคา สำหรับ
ชมทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลจีนใต้ เปิดเฉพาะเทศกาล

การให้บริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้าถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของเรา ขณะนี้สถานที่นี้ปิดให้บริการ กรุณาตรวจสอบใหม่ได้ที่นี่สำหรับข่าวสารข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเวลาเปิดดำเนินการอีกครั้ง

ซีบรีซบาร์

ไม่มีตารางเวลา
a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip
Footer Links