บัตรผ่านประตูเครื่องเล่นสวนสนุกดิสนีย์
'สิทธิพิเศษ'

เพลิดเพลินกับทุกสิ่งที่ต้องทำได้ง่ายกว่าที่เคยที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์!

บัตรผ่านประตูเครื่องเล่นสวนสนุกดิสนีย์ 'สิทธิพิเศษ' - ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. บัตร เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของดิสนีย์แบบ “สิทธิพิเศษ” ออก (“บัตรผ่าน”) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข และกฎระเบียบและข้อบังคับของสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (“สวนสนุก”) ซึ่งดูได้จาก www.hongkongdisneyland.com แอปบนมือถือของสวนสนุกและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 2. บัตรผ่านนี้-ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่สามารถขอคืนได้และไม่ใช่สำหรับขายต่อ
 3. บัตรผ่านนี้ไม่สามารถใช้เข้าสวนสนุกได้
 4. บัตรผ่านนี้มอบสิทธิพิเศษในการเข้าสู่เครื่องเล่นที่กำหนด บัตรผ่าน ใช้ได้เฉพาะ วันที่ระบุไว้ที่ด้านหน้าบัตรเท่านั้น บัตรผ่านที่ยังไม่ได้ใช้และบัตรหมดอายุจะถือเป็นโมฆะโดยไม่มีการคืนเงินหรือค่าชดเชย
 5. ตรผ่านแต่ละใบมีอายุการใช้งาน 1 (หนึ่ง) ครั้งสำหรับผู้เข้าชม 1 (หนึ่ง) ท่าน บัตรผ่านต้องใช้โดยบุคคลเดียวกันในวันที่ที่ถูกต้องและไม่สามารถใช้ได้สำหรับกิจกรรมส่วนตัว และกิจกรรมพิเศษที่ต้องจ่ายค่าเข้าชมแยกต่างหาก
 6. ผู้ถือบัตรจะใช้คิวที่กำหนดสำหรับแต่ละเครื่องเล่นที่กำหนด การใช้คิวที่กำหนดไม่ได้รับประกันความเพลิดเพลินของเครื่องเล่นในทันที
 7. การเข้าเครื่องเล่นขึ้นอยู่กับกฎความปลอดภัย ผู้เข้าชมที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขึ้นเครื่องเล่นหรือ ผ่าน ข้อ จำกัดอื่น ๆ ที่บังคับใช้จะไม่สามารถขึ้นเล่นได้
 8. สำเนา บัตรผ่านที่เสียหายหรือไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้รับการยอมรับ บัตรผ่านหายจะไม่ได้รับการออกบัตรใหม่
 9. บัตรผ่านจะต้องใช้ในเวลาทำการปกติของเครื่องเล่นที่กำหนด เครื่องเล่นอาจเปลี่ยน ถูกระงับหรือยกเลิก เป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีค่าชดเชยหากเกิดเหตุการณ์จำเป็น
 10. Hongkong International Theme Parks Limited (“HKITP”) ขอสงวนสิทธิในการการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือยกเลิก หรือระงับการใช้งานบัตรผ่านได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง HKITP ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดความขัดแย้งนั้นหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรผ่านนี้
Footer Links