ออร์เคสตราของโรงแรมที่ Hong Kong Disneyland Hotel

Hong Kong Disneyland Hotel

ช่วงอายุ

ทุกช่วงอายุ

การช่วยสำหรับการเข้าถึงและข้อมูลอื่นๆ - เปิดกล่องโต้ตอบ

การช่วยสำหรับการเข้าถึง

  • อาจนั่งอยู่ในรถเข็น

ความสนใจ

Make Reservations

ลุ่มหลงไปกับเสียงของออร์เคสตราที่เล่นเพลงร็อกเบาๆ เพลงคลาสสิก
ร่วมสมัย และอื่นๆเพิ่มเสียงชวนพึงใจให้โถงรับรองของโรงแรม นักดนตรีเล่นจากเวทีชั้น 6 เพื่อขับกล่อมแขกผู้เข้าพักที่เดินเล่นอยู่ทั่วทุกชั้น

บัตรเข้า 1 วันแบบมาตรฐาน
บัตรผู้ใหญ่
(อายุ 12 - 64 ปี)
ราคาเริ่มต้นที่
HK$639
ต่อบัตร 1 ใบ
a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip