ศูนย์ช่วยเหลือ

มีอะไรให้เราช่วยเหลือคุณได้บ้าง?

chrome.searchBox.accessibleText

การรับประทานอาหาร – คำถามที่พบบ่อย

ถาม
อาหารสำหรับรับประทานเองหมายความว่าอย่างไร มีขีดจำกัดปริมาณอาหารต่อแขกหนึ่งคนหรือไม่
ตอบ
อาหารสำหรับรับประทานเองหมายถึงอาหารใดๆ ที่แขกนำเข้ามาเพื่อรับประทานเองส่วนตัว ไม่ได้นำเข้ามาขาย ให้เป็นของกำนัล หรือแจกจ่ายในทางใดทางหนึ่ง

ปริมาณอาหารหรือเครื่องดื่มที่สามารถนำเข้ามาในสวนสนุกได้นั้น จะต้องมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับความต้องการรับประทานของแขกแต่ละคนหรือขนาดของกลุ่มคนที่เข้ามาในสวนสนุก ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการรับประทานตามปกติในระหว่างวัน
Footer Links