ศูนย์ช่วยเหลือ

มีอะไรให้เราช่วยเหลือคุณได้บ้าง?

chrome.searchBox.accessibleText

ดิสนีย์ฟาสต์พาส – คำถามที่พบบ่อย

ถาม
ทุกคนในกลุ่มของฉันต้องรอเข้าแถวเพื่อรับตั๋วที่เครื่องจำหน่ายตั๋วดิสนีย์ฟาสต์พาสหรือไม่?
ตอบ
ไม่ต้อง เพียงคนเดียวในกลุ่มของท่านก็สามารถนำตั๋วเข้าสวนสนุกไปที่เครื่องจำหน่ายตั๋วฟาสต์พาส เพียงแค่สอดตั๋วเข้าไปที่ละใบยังเครื่องจำหน่ายฟาสต์พาสเพื่อรับตั๋วฟาสต์พาสสำหรับตั๋วเข้าสวนสนุกที่สแกนแต่ละใบ  

ทุกคนในกลุ่มจะได้รับตั๋วฟาสต์พาสที่อนุญาตให้เข้าแถวฟาสต์พาสระหว่างเวลากลับมา


Footer Links