ศูนย์ช่วยเหลือ

มีอะไรให้เราช่วยเหลือคุณได้บ้าง?

chrome.searchBox.accessibleText

ดิสนีย์ฟาสต์พาส – คำถามที่พบบ่อย

ถาม
ข้อมูลอะไรบ้างที่พิมพ์อยู่บนตั๋วดิสนีย์ฟาสต์พาส
ตอบ
ตั๋วฟาสต์พาสทุกใบพิมพ์ชื่อเครื่องเล่น วันที่ และเวลาระหว่างที่ท่านสามารถกลับเพื่อสนุกสนานกับเครื่องเล่นได้ ตั๋วยังแสดงเวลาที่เร็วที่สุดที่ท่านสามารถรับตั๋วฟาสต์พาสใบต่อไป

กรุณาระลึกว่าตั๋วฟาสต์พาสแต่ละใบใช้งานได้เฉพาะในวันที่ออกตั๋วเท่านั้น


Footer Links