ศูนย์ช่วยเหลือ

มีอะไรให้เราช่วยเหลือคุณได้บ้าง?

chrome.searchBox.accessibleText

ดิสนีย์ฟาสต์พาส – คำถามที่พบบ่อย

ถาม
ตั๋วดิสนีย์ฟาสต์พาสหนึ่งใบสามารถเข้าเครื่องเล่นมากกว่าหนึ่งที่หรือไม่?
ตอบ
ตั๋วฟาสต์พาสจะให้เข้าได้เฉพาะกับเครื่องเล่นที่ออกตั๋ว
ตั๋วฟาสต์พาสแต่ละใบจะพิมพ์เวลาเร็วที่สุดที่ท่านสามารถรับตั๋วฟาสต์พาสใบต่อไป

หากท่านเลือกที่จะไม่กลับมายังเครื่องเล่นตามเวลากลับของตั๋วฟาสต์พาสบนตั๋วของท่าน ท่านจะไปรับตั๋วฟาสต์พาสเมื่อใดก็ได้หลังเวลาที่มีให้ตามที่ระบุในตั๋วที่ไม่ได้ใช้งาน

Footer Links