ศูนย์ช่วยเหลือ

มีอะไรให้เราช่วยเหลือคุณได้บ้าง?

chrome.searchBox.accessibleText

ดิสนีย์ฟาสต์พาส – คำถามที่พบบ่อย

ถาม
เมื่อไรที่ฉันต้องกลับมายังเครื่องเล่นหลังจากได้รับตั๋วดิสนีย์ฟาสต์พาส?
ตอบ
ช่วงเวลาที่พิมพ์อยู่บนตั๋วฟาสต์พาสแต่ละใบ เป็นเวลาที่เร็วที่สุดและช้าที่สุดที่ท่านสามารถกลับมาที่เครื่องเล่นที่ท่านออกตั๋ว ท่านสามารถกลับมาได้ทุกเวลาที่ท่านสะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว

กรุณาระลึกว่าตั๋วฟาสต์พาสแต่ละใบใช้งานได้เฉพาะในวันที่ออกตั๋วเท่านั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดิสนีย์ฟาสต์พาส
Footer Links