ศูนย์ช่วยเหลือ

มีอะไรให้เราช่วยเหลือคุณได้บ้าง?

chrome.searchBox.accessibleText

โรงแรมดิสนีย์ และเช็คอินออนไลน์แบบด่วน – คำถามที่พบบ่อย

ถาม
ฉันต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างในการเช็คอินออนไลน์แแบด่วน

ตอบ

ข้อมูลการจองของคุณ ได้แก่ เวลาที่เดินทางมาถึง วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางและสถานที่ออก อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ


Footer Links