ศูนย์ช่วยเหลือ

มีอะไรให้เราช่วยเหลือคุณได้บ้าง?

chrome.searchBox.accessibleText

ซื้อบัตรทางออนไลน์ – คำถามที่พบบ่อย

ถาม
ฉันซื้อตั๋วเข้าชมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ออนไลน์และไม่มีบัตรเครดิตมาแสดง ฉันยังสามารถรับตั๋วเข้าชมที่สวนสนุกหรือที่สถานที่ออกตั๋วอื่นได้หรือไม่?
ตอบ
ไม่ได้ สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นั้น บัตรเข้าชมไม่สามารถถ่ายโอนได้ ดังนั้นต้องแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ซื้อและหมายเลขยืนยันเพื่อรับตั๋วเข้าชมที่ซื้อทางออนไลน์ ท่านอาจต้องแสดงบัตรที่มีภาพถ่ายเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้ถือบัตรที่ถูกต้อง

หากท่านทำบัตรเครดิตที่ใช้ซื้อหาย ท่านจะไม่สามารถรับตั๋วเข้าชมได้ กรุณา ติดต่อเรา ก่อนท่านมาถึงสวนสนุก ภายหลังทำการยืนยัน เราจะจัดการคืนเงินเข้าสู่บัญชีบัตรเครดิตของท่าน ท่านอาจซื้อตั๋วใหม่ทดแทนโดยใช้การชำระเงินแบบอื่นที่สถานที่ขายตั๋ว

ซื้อตั๋วเข้าชมสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
Footer Links