ศูนย์ช่วยเหลือ

มีอะไรให้เราช่วยเหลือคุณได้บ้าง?

chrome.searchBox.accessibleText

ซื้อบัตรทางออนไลน์ – คำถามที่พบบ่อย

ถาม
ให้คนอื่นรับตั๋วเข้าชมสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่ฉันซื้อออนไลน์แทนได้หรือไม่?
ตอบ
บัตรเข้าสวนสนุกไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่น ดังนั้น จึงสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ที่มีชื่ออยู่ในการยืนยันเท่านั้นที่สามารถรับบัตรที่ซื้อทางออนไลน์ ที่บูธขายบัตรบริเวณทางเข้าหลักของสวนสนุก หรือสถานที่ขายบัตรอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของคุณ พนักงานอาจขอให้คุณแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตัวตนของคุณ เพื่อยืนยันความถูกต้อง ในระหว่างการรับบัตร

เปรียบเทียบราคาและซื้อบัตรเข้าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
Footer Links