ศูนย์ช่วยเหลือ

มีอะไรให้เราช่วยเหลือคุณได้บ้าง?

chrome.searchBox.accessibleText

สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ – คำถามที่พบบ่อย

ถาม
ของใช้ส่วนตัวประเภทใดบ้างที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าไปในสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์?
ตอบ

เนื่องจากจุดมุ่งหมายของเราคือการมอบประสบการณ์ที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และสนุกสนานกับผู้เข้าชมของเราทุกคน ทางเราจึงไม่อนุญาตให้นำสิ่งของต่อไปนี้เข้าไปในสวนสนุก:

 • สิ่งของหรือวัตถุที่มีพิษหรือเป็นอันตราย
 • อาวุธทุกชนิด หรือวัตถุที่อาจดูเหมือนหรือเลียนแบบอาวุธ หรือปืนของเล่น
 • อาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสารผิดกฎหมายทุกชนิด
 • กระป๋อง หรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากแก้ว
 • กระเป๋า กล่อง หรือกระเป๋าเดินทางที่มีขนาดใหญ่กว่า 56 ซ.ม. x 36 ซ.ม. x 23 ซ.ม.เนื่องจากเหตุผลในการดำเนินงานของสวนสนุก เราอาจไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าเดินทางล้อลากเข้าในสวนสนุก
 • รถเข็นจำหน่ายหรือพาหนะติดล้ออื่นๆ (ยกเว้น รถเข็นที่ควบคุมด้วยตนเอง รถไฟฟ้าสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวซึ่งมีอย่างน้อย 3 ล้อและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับการก้าวเดิน และรถเข็นเด็กที่มีขนาดไม่เกิน 92 ซ.ม. x 132 ซ.ม.)
 • สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อื่นๆ ยกเว้นสัตว์เลี้ยงนำทางสำหรับผู้ที่มีความบกพร่อง (เช่น สุนัข) ซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว
 • ห้ามผู้เข้าชมที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปสวมหน้ากาก (ยกเว้นการสวมหน้ากากแบบเรียบๆ เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ) หากเด็กเล็กเป็นผู้สวมหน้ากาก ต้องไม่ให้หน้ากากบดบังทัศนียภาพรอบข้าง และเปิดช่องให้มองเห็นดวงตาของผู้สวมได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลา
 • ขาตั้งสามขาขนาดใหญ่ เก้าอี้พับได้ และม้านั่ง
 • อุปกรณ์สันทนาการที่มีล้อ รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง สเก็ตบอร์ด รถสคูเตอร์อินไลน์สเก็ต และรองเท้าติดล้อ
 • สิ่งของอื่นๆ ที่ทางเราเห็นว่าเป็นอันตราย สร้างความแตกแยก หรืออาจกีดขวางการทำงานของสวนสนุก หรือกีดขวางสถานที่ใด ๆ ก็ตามในสวนสนุก
ดูกฎและระเบียบปฏิบัติของสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
Footer Links