ศูนย์ช่วยเหลือ

มีอะไรให้เราช่วยเหลือคุณได้บ้าง?

chrome.searchBox.accessibleText

สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ – คำถามที่พบบ่อย

ถาม
ของใช้ส่วนตัวประเภทใดบ้างที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าไปในสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์?
ตอบ

เนื่องจากจุดมุ่งหมายของเราคือการมอบประสบการณ์ที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และสนุกสนานกับผู้เข้าชมของเราทุกคน ทางเราจึงไม่อนุญาตให้นำสิ่งของต่อไปนี้เข้าไปในสวนสนุก:

 • สิ่งของหรือวัตถุที่มีพิษหรือเป็นอันตราย
 • อาวุธทุกชนิด รวมทั้ง วัตถุที่อาจดูเหมือนหรือเลียนแบบอาวุธ หรือปืนของเล่น
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดผิดกฎหมายใดๆ
 • ภาชนะกระป๋องหรือแก้ว (ยกเว้นภาชนะขนาดเล็ก เช่น เหยือกอาหารสำหรับทารก)
 • กระเป๋า กล่อง กระติกน้ำ หรือกระเป๋าสัมภาระที่มีขนาดใหญ่กว่า 56 ซม. x 36 ซม. x 23 ซม. ไม่อนุญาตให้นำน้ำแข็งหรือน้ำแข็งแห้งบรรจุลงในสัมภาระข้างต้น แนะนำให้ใช้ซองน้ำแข็งที่ใช้ซ้ำได้
 • กระเป๋าสัมภาระแบบมีล้อ
 • รถเข็นหรือรถเข็นสำหรับขนสัมภาระ (ยกเว้น รถเข็นสำหรับผู้พิการที่ใช้งานด้วยมือ อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ซึ่งทำงานด้วยไฟฟ้า ที่มีอย่างน้อย 3 ล้อและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับการเดิน และรถเข็นเด็กที่มีขนาดไม่เกิน 92 ซม. x 132 ซม.)
 • สัตว์ต่างๆ (ยกเว้นสุนัขช่วยเหลือผู้บกพร่องทางร่างกาย) สุนัขช่วยเหลือผู้บกพร่องทางร่างกาย หมายถึง สุนัขนำทางหรือสุนัขที่ได้รับการฝึกฝนให้ทำงานหรือดำเนินงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สุนัขช่วยเหลือผู้บกพร่องทางร่างกายจะต้องสวมใส่สายจูงหรืออานเสมอ และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เป็นเจ้าของตลอดเวลา สุนัขช่วยเหลือผู้บกพร่องทางร่างกายอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังเครื่องเล่นบางชนิดได้เนื่องจากสภาพของเครื่องเล่นนั้นๆ ไม่เอื้ออำนวย
 • ห้ามผู้เข้าชมที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปสวมหน้ากาก (ยกเว้นการสวมเนื่องจากปัญหาสุขภาพ) หากเด็กเล็กเป็นผู้สวมหน้ากาก ต้องไม่ให้หน้ากากบดบังทัศนียภาพรอบข้าง และเปิดบริเวณรอบดวงตาให้มองเห็นได้อย่างเต็มที่
 • ขาตั้งกล้องขนาดใหญ่ เก้าอี้พับได้ และม้านั่ง
 • อุปกรณ์สันทนาการที่ติดล้อ รวมทั้งและไม่จำกัดเพียงสเก็ตบอร์ด รถสคูเตอร์ อินไลน์สเก็ต และรองเท้าติดล้อ
 • สิ่งของอื่นๆ ที่เราเห็นว่าอาจเป็นอันตราย รบกวนผู้อื่น ไม่เหมาะสม หรือกีดขวางการทำงานของสวนสนุก หรือกีดขวางสถานที่ใดๆ ก็ตามในสวนสนุก
ดูกฎและระเบียบปฏิบัติของสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
Footer Links