ศูนย์ช่วยเหลือ

มีอะไรให้เราช่วยเหลือคุณได้บ้าง?

chrome.searchBox.accessibleText

ตั๋วเข้าชมสวนสนุก – คำถามที่พบบ่อย

ถาม
มีการเปลี่ยนแปลงราคาบัตรเข้าสวนสนุกหรือไม่
ตอบ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2019 ราคาบัตรทั่วไป 1 วันจะมีราคา HK$639 (อายุ 12-64 ปี) และสำหรับเด็กราคา HK$475 (อายุ 3–11 ปี)

บัตรทั่วไป 2 วันราคา HK$825 และสำหรับเด็กราคา HK$609

ราคาบัตร 1 วันและ 2 วันสำหรับผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ ราคา HK$100 และ HK$170 ตามลำดับ

Footer Links