ศูนย์ช่วยเหลือ

มีอะไรให้เราช่วยเหลือคุณได้บ้าง?

chrome.searchBox.accessibleText

ตั๋วเข้าชมสวนสนุก – คำถามที่พบบ่อย

ถาม
บัตรเข้าสวนสนุกที่ซื้อก่อนวันที่ 24 เมษายน 2019 ยังสามารถใช้ได้หรือไม่ ฉันต้องจ่ายค่าเข้าสวนสนุกเพิ่มในวันที่หรือหลังวันที่ 24 เมษายน 2019 หรือไม่
ตอบ
บัตรเข้าสวนสนุกสามารถใช้งานได้จนถึงวันสุดท้ายที่ระบุไว้ที่ด้านหลังบัตร คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเข้าสวนสนุกเพิ่ม
Footer Links