ศูนย์ช่วยเหลือ

มีอะไรให้เราช่วยเหลือคุณได้บ้าง?

chrome.searchBox.accessibleText

การเดินทางมายังสวนสนุก – คำถามที่พบบ่อย

ถาม
มีสายรถประจำทางเทศบาลและรถเช่าเหมาที่มายังฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทหรือไม่?
ตอบ

มี รถประจำทางท้องถิ่นและข้ามแดนมีเส้นทางที่จะนำท่านไปและกลับจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท

มีสามสายของรถประจำทางได้รับอนุญาต (ทำการโดยหลงหวินบัสและซิตี้บัส) เดินรถทุกวันไปกลับจากสถานที่รอบๆ ฮ่องกงและฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท

บริการรถบัสข้ามแดนเดินรถทุกวันระหว่างฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทและจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านหวงกัง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเดินทางในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท

Footer Links