คู่มือนำเที่ยวรูปแบบเสียง

คู่มือนำเที่ยวรูปแบบเสียง จะนำเสนอทิศทางการเดินเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับสวนสนุก และคำอธิบายโดยย่อของเครื่องเล่น ให้แก่ท่านผู้มาเยือน

รับฟัง

คู่มือนำเที่ยวรูปแบบเสียงแบบพกพา จะมีด้วยกันสามภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกวางตุ้ง และ ภาษาจีนกลาง ท่านสามารถขอรับได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ ใน ซิตี้ ฮอลล์ เมน สตรีท ยูเอสเอ อนุญาตให้ใช้คู่มือนำเที่ยวรูปแบบเสียงเฉพาะแต่ในสวนสนุกเท่านั้น

เนื้อหาจะรวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ:
  • ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท
  • การบริการของสวนสนุก
  • ผังของสวนสนุก
  • เครื่องเล่น
ไม่มีการคิดค่าเช่า คู่มือนำเที่ยวรูปแบบเสียง แต่จำเป็นจะต้องมีการวางมัดจำเป็นจำนวนเงิน HK$1,000 ท่านจะต้องคืนคู่มือนำเที่ยวรูปแบบเสียงเมื่อสิ้นสุดวัน ระหว่างเวลาทำการปกติของสวนสนุก จึงจะได้เงินมัดจำคืน

ค้นหา คู่มือนำเที่ยวรูปแบบเสียง

a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip