คู่มือนำเที่ยวแบบอักษรเบรลล์

คู่มือนำเที่ยวแบบอักษรเบรลล์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและการให้บริการของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท

ข้อมูลของสวนสนุกและรีสอร์ท

คู่มือนำเที่ยวแบบอักษรเบรลล์ จะมีด้วยกันสามภาษาคือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนตัวเต็ม และ ภาษาจีนตัวย่อ ท่านสามารถขอรับ คู่มือนำเที่ยวแบบอักษรเบรลล์ ได้ที่จุดลูกค้าสัมพันธ์ ใน ซิตี้ ฮอลล์ บน เมน สตรีท ยูเอสเอ

เนื้อหาจะรวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ:
  • ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท
  • เครื่องเล่น
  • ผังของสวนสนุก
  • การบริการต่างๆของสวนสนุก (รวมถึง การนัดหมายการบริการสัตว์เลี้ยงนำทางสำหรับผู้ที่มีความบกพร่อง จุดเช่ารถเข็น และ จุดเช่ารถเข็นเด็ก)
  • ร้านอาหาร
ไม่มีการคิดค่าเช่า อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ แต่จำเป็นจะต้องมีการวางมัดจำเป็นจำนวนเงิน HK$200 ท่านจะต้องคืนคู่มือนำเที่ยวแบบอักษรเบรลล์เมื่อสิ้นสุดวัน ระหว่างเวลาทำการปกติของสวนสนุก จึงจะได้เงินมัดจำคืน

ค้นหา คู่มือนำเที่ยวแบบอักษรเบรลล์

a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip