เดินทางด้วยรถโดยสาร

คุณสามารถใช้บริการรถประจำทาง เพื่อเดินทางไปและกลับจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท

รถโดยสารท้องถิ่น

รถบัสจากบริษัท Long Win Bus อย่าง Citybus และ New Lantao Bus ให้บริการทุกวัน โดยให้บริการในเส้นทางไปกลับจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท

เส้นทางระหว่างฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทและย่านใจกลางฮ่องกง

เส้นทาง: R42
ค่าโดยสาร: HK$22.3

สถานีไทไวไปยังฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: 09:15 น.

'ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ไปยังสถานีไทไว
ให้บริการในวันที่ระบุเท่านั้น'

เส้นทาง: R33
ค่าโดยสาร: HK$22.3

'สถานีถุนเหมินไปยังฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
ให้บริการทุกวันในเวลาที่กำหนด

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ไปยังสถานีถุนเหมิน
ให้บริการทุกวันในเวลาที่กำหนด'

โปรดทราบ: บริการรถประจำทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดดูเว็บไซต์ทางการของ KMB Bus.

ไปกลับระหว่างฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทและสถานีตุงชุง

เส้นทาง: 36
ราคา: HK$9.8

สถานีตุงชุงถึงฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
วันจันทร์ถึงวันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์): 7:45 น., 10:00 น., 14:30 น., 16:45 น., 19:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: 7:45 น., 10:00 น., 14:30 น., 17:15 น., 17:30 น.

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึงสถานีตุงชุง
วันจันทร์ถึงวันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์): 8:20 น., 10:35 น., 15:05 น., 17:20 น., 20:05 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์: 8:20 น., 10:35 น., 15:05 น., 17:50 น., 20:05 น.

โปรดทราบ: บริการรถประจำทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดูเว็บไซต์ทางการของ New Lantao Bus เพื่อทราบรายละเอียด

ระหว่างฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทกับลันเตาลิงก์โทลล์พลาซ่า

ท่านผู้มาเยือนสามารถขึ้นรถโดยสารสาย “A” หรือ “E” เพื่อไปลันเตาลิงก์โทลล์พลาซ่า และเปลี่ยนสายไปยังสาย R8 ที่ให้บริการประจำใน
แต่ละวันเพื่อไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ได้

สาย: R8
ผ่าน ทะเลสาบอินสไปเรชัน (Inspiration Lake) เฉพาะ 6:00 น. ถึง 0:05 น. เท่านั้น

ค่าโดยสาร
ไป ลันเตาลิงก์โทลล์พลาซ่า HK$7
จาก ทะเลสาบอินสไปเรชัน (Inspiration Lake) ไป จุดเปลี่ยนรถบริการสาธารณะ ดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท HK$3

โปรดทราบว่า ตารางเวลาการบริการรถโดยสารและค่าโดยสารที่ระบุไว้ในที่นี้นั้น มีไว้เพื่อเป็นการอ้างอิงเท่านั้น การบริการรถโดยสารสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่ เว็บไซต์ของ รถโดยสาร KMBหรือ ซิตีบัส

เส้นทางสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ท่าเรือฮ่องกง และสถานีซันนี่ เบย์ (ผ่านทางฮ่องกงดิสนีย์แลนด์)

เส้นทาง: B5
ค่าโดยสาร: HK$5.8

ไปยังสถานีซันนี่ เบย์
ทุกวัน: 08:07-11:07 น., 20:07 น., 21:30 น.

ไปยังสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ท่าเรือฮ่องกง
ทุกวัน: 08:30-10:30 น., 20:30 น.

โปรดทราบ: บริการรถประจำทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดดูเว็บไซต์ทางการของ Citybus.

ค้นหา เดินทางด้วยรถโดยสาร

a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip