เดินทางด้วยรถโดยสาร

คุณสามารถใช้บริการรถประจำทาง เพื่อเดินทางไปและกลับจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท

รถโดยสารท้องถิ่น

รถโดยสารของ ลองวินบัส และ ซิตีบัส จะให้บริการท่านทุกวัน ด้วยเส้นทางรถโดยสารที่ไปและกลับจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท

ระหว่างฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทกับดาวน์ทาวน์ฮ่องกง

สายR33R42
จุดหมายปลายทางจุดเปลี่ยนรถบริการสาธารณะ ดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท
< >สถานีรถไฟเถือนเหมิน
จุดเปลี่ยนรถบริการสาธารณะ ดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท
< >สถานีรถไฟต้าเหวย
ค่าโดยสารHK$22.3HK$22.3

โปรดทราบว่า การบริการรถโดยสารสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่ เว็บไซต์ของรถโดยสาร KMB

ระหว่างฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทกับลันเตาลิงก์โทลล์พลาซ่า

ท่านผู้มาเยือนสามารถขึ้นรถโดยสารสาย “A” หรือ “E” เพื่อไปลันเตาลิงก์โทลล์พลาซ่า และเปลี่ยนสายไปยังสาย R8 ที่ให้บริการประจำใน
แต่ละวันเพื่อไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ได้

สาย: R8
ผ่าน ทะเลสาบอินสไปเรชัน (Inspiration Lake) เฉพาะ 6:00 น. ถึง 0:05 น. เท่านั้น

เวลาทำการ:

6:00 น. ถึง 9:00 น.
ความถี่ ทุกๆ 20 นาที

9:00 น. ถึง 11:00 น.
ความถี่ ทุกๆ 15 - 20 นาที

11:00 น. ถึง 21:00 น.
ความถี่ ทุกๆ 20 นาที

21:00 น. ถึง 0:05 น.
ความถี่ ทุกๆ 30 - 35 นาที

ค่าโดยสาร
ไป ลันเตาลิงก์โทลล์พลาซ่า HK$7
จาก ทะเลสาบอินสไปเรชัน (Inspiration Lake) ไป จุดเปลี่ยนรถบริการสาธารณะ ดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท HK$3

โปรดทราบว่า ตารางเวลาการบริการรถโดยสารและค่าโดยสารที่ระบุไว้ในที่นี้นั้น มีไว้เพื่อเป็นการอ้างอิงเท่านั้น การบริการรถโดยสารสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่ เว็บไซต์ของ รถโดยสาร KMBหรือ ซิตีบัส

ค้นหา เดินทางด้วยรถโดยสาร

Footer Links