เดินทางด้วยรถยนต์

ท่านสามารถขับขี่ยานพาหนะส่วนตัวของท่านไปยังฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ได้
และ ยังสามารถทำการวางแผนการเดินทางได้โดยง่ายด้วยการใช้แผนที่
และ ลำดับขั้นตอนการเดินทางที่ง่ายแก่การเข้าใจ

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 8 (ไปยัง Kowloon)
ใช้ทางออกหมายเลข 5 เข้าสู่ Penny’s Bay Highway
เมื่อถึงวงเวียน ให้ออกที่ทางออก เพื่อเข้าสู่ถนน Magic
เมื่อถึงวงเวียน ให้ออกที่ทางออก เพื่อเข้าสู่ถนน Fantasy

จากเกาะฮ่องกง

ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (มุ่งหน้าเข้าสู่ Kowloon West หรือเกาะลันเตา/ท่าอากาศยาน)
ออกทางออกหมายเลข 13 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3 (มุ่งหน้าไปยัง Kowloon West หรือเกาะลันเตา/ท่าอากาศยาน)
ข้ามสะพาน Western Harbour Crossing
ออกทางออกหมายเลข 3 ไปยังทางหลวงหมายเลข 8 (มุ่งหน้าไปยัง Kowloon West หรือเกาะลันเตา/ท่าอากาศยาน)
ใช้ทางออกหมายเลข 5 เข้าสู่ Penny’s Bay Highway
เมื่อถึงวงเวียน ให้ออกที่ทางออก เพื่อเข้าสู่ถนน Magic
เมื่อถึงวงเวียน ให้ออกที่ทางออก เพื่อเข้าสู่ถนน Fantasy

จากเกาลูน

ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 (มุ่งหน้าไปยังเกาะลันเตา/ท่าอากาศยาน)
เข้าทางหลวงหมายเลข 8 (มุ่งหน้าไปยังเกาะลันเตา/ท่าอากาศยาน)
ใช้ทางออกหมายเลข 5 เข้าสู่ Penny’s Bay Highway
เมื่อถึงวงเวียน ให้ออกที่ทางออก เพื่อเข้าสู่ถนน Magic
เมื่อถึงวงเวียน ให้ออกที่ทางออก เพื่อเข้าสู่ถนน Fantasy

จากนิวเทอร์ริทอรี่ส์

ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 9 (มุ่งหน้าไปยัง Kowloon West/เกาะลันเตา/ท่าอากาศยาน)
ออกทางออกหมายเลข 24 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3 (มุ่งหน้าไปยังเกาะลันเตา/ท่าอากาศยาน)
เข้าทางหลวงหมายเลข 8 (มุ่งหน้าไปยังเกาะลันเตา/ท่าอากาศยาน)
ใช้ทางออกหมายเลข 5 เข้าสู่ Penny’s Bay Highway
เมื่อถึงวงเวียน ให้ออกที่ทางออก เพื่อเข้าสู่ถนน Magic
เมื่อถึงวงเวียน ให้ออกที่ทางออก เพื่อเข้าสู่ถนน Fantasy

ที่จอดรถ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับที่จอดรถที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท กรุณาดูได้ที่หน้าเพจของ ที่จอดรถ

ค้นหา เดินทางด้วยรถยนต์

a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip