รถโดยสารข้ามเขตแดนมณฑลกวางตุ้ง

คุณสามารถใช้บริการรถโดยสารข้ามเขตแดน เพื่อเดินทางไปและกลับจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท

รถโดยสารข้ามเขตแดนเปิดให้บริการทุกวัน ในเส้นทางระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท

สายด่วนวันเดอร์แลนด์ (ระงับจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม)

สำหรับรายละเอียดล่าสุด กรุณาดูที่ ข้อมูลรถโดยสาร (มีฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือเข้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Eternal East

รถโดยสารข้ามเขตแดนสำหรับมณฑลกวางตุ้ง (ระงับจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม)

สำหรับรายละเอียดล่าสุด กรุณาดูที่  ข้อมูลรถโดยสาร  (มีฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือเข้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ CTS Bus หรือ Trans-Island Bus

ค้นหา รถโดยสารข้ามเขตแดนมณฑลกวางตุ้ง

a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip