รถโดยสารข้ามเขตแดนมณฑลกวางตุ้ง

คุณสามารถใช้บริการรถโดยสารข้ามเขตแดน เพื่อเดินทางไปและกลับจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท

รถโดยสารข้ามเขตแดนเปิดให้บริการทุกวัน ในเส้นทางระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท

สายด่วนวันเดอร์แลนด์
เส้นทาง:

ระหว่างเมืองหวงกัง และฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

การซื้อตั๋วโดยสารและท่ารถ:
สถานีรถสาธารณะ (พีทีไอ) ของดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท โซน D

เวลาทำการ:
จากเมืองหวงกัง

8:30 น. ถึง 12:00 น. ทุกวัน
ความถี่ที่รถออกจากท่า: ทุก 20-30 นาที

จากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

ออกเดินทางวันจันทร์ถึงวันศุกร์
เวลา 15:45 น. - 20:45 น.* (หลายครั้ง)
ความถี่ในการออกรถ: ทุก 60 นาที
*รถบัสคันสุดท้ายจะออกเดินทาง 45 นาทีหลังจบ 'ขบวนพาเหรด 'ดิสนีย์ เพนท์ เดอะ ไนท์'
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เวลาออกเดินทางในวันวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 13:45 น. - 20:45 น.* (หลายครั้ง)
ความถี่ในการออกรถ: ทุก 60 นาที
*รถบัสคันสุดท้ายจะออกเดินทาง 45 นาทีหลังจบ 'ขบวนพาเหรด 'ดิสนีย์ เพนท์ เดอะ ไนท์'
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับรายละเอียดล่าสุด กรุณาดูที่ ข้อมูลรถโดยสาร (มีฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือเข้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Eternal East

ค่าโดยสาร
หากต้องการดูราคาค่าโดยสารล่าสุด กรุณาดูที่ ข้อมูลรถโดยสาร (มีฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือเข้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Eternal East [ผู้โดยสารสามารถจ่ายค่าโดยสารเป็นสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) หรือหยวนจีน (RMB) เท่านั้น]

รถโดยสารข้ามเขตแดนสำหรับมณฑลกวางตุ้ง

เส้นทาง:
วิ่งจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ไปยังปลายทางกว่า 20 แห่งในมณฑลกวางตุ้ง

การซื้อตั๋ว:
ศูนย์จำหน่ายตั๋วรถโดยสารข้ามเขตแดน* ที่สถานีรถสาธารณะ (พีทีไอ) ดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท เปิดให้บริการ:

  • ซื้อตั๋วโดยสาร
  • การจองที่สำหรับผู้ถือตั๋วเปิด
  • การสอบถามราคาและข้อมูล
จุดขึ้นรถ:
แสดงตัวที่หน้าศูนย์จำหน่ายตั๋วรถโดยสารข้ามเขตแดน 15 นาที ก่อนเวลาขึ้นรถ

เวลาทำการ:
ศูนย์จำหน่ายตั๋ว:

เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น. - 21:30 น.

บริการรถโดยสาร:
11:45 น. ถึง 21:20 น. (รอบเวลาแตกต่างกันออกไป)

สำหรับรายละเอียดล่าสุด กรุณาดูที่  ข้อมูลรถโดยสาร  (มีฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือเข้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ CTS Bus หรือ Trans-Island Bus

ค่าโดยสาร:
หากต้องการดูราคาค่าโดยสารล่าสุด กรุณาดูที่  ข้อมูลรถโดยสาร  (มีฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือเข้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ CTS Bus หรือ Trans-Island Bus (ผู้โดยสารสามารถจ่ายค่าโดยสารเป็นสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) หรือหยวนจีน (RMB) เท่านั้น)
  • หมายเหตุ: ราคาและตารางเดินรถโดยสารในที่นี้ให้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น บริการรถโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Eternal East และ CTS Bus
  • *ศูนย์จำหน่ายตั๋วรถโดยสารข้ามเขตแดนดำเนินงานโดยตัวแทนผู้ให้บริการ

ค้นหา รถโดยสารข้ามเขตแดนมณฑลกวางตุ้ง

Footer Links