น้ำพุดื่มได้

จะมีน้ำพุดื่มได้ให้บริการไว้ทั่วทั้งฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท

เพิ่มความชุ่มชื้นให้ร่างกาย

ถ้าหากว่าท่านรู้สึกกระหายน้ำ ท่านควรจะไปยังจุดน้ำพุดื่มได้ที่เตรียมไว้บริการให้แก่ท่าน จะมีจุดน้ำพุดื่มได้อยู่ด้านนอกของห้องน้ำเกือบทุกจุดใกล้กับสถานที่ต่างๆดังต่อไปนี้:

แก้วน้ำดื่ม

ท่านสามารถขอแก้วน้ำดื่มแบบใช้แล้วทิ้งเพื่อใช้กับน้ำพุดื่มได้ จากร้านอาหารหรือจุดอำนวยความสะดวกเพื่อความสดชื่นที่ใกล้ที่สุดได้—โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ค้นหา น้ำพุดื่มได้

Footer Links