ห้องพยาบาล

สวัสดิภาพของคุณคือสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับเรา คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้จากพนักงานที่ห้องพยาบาล

ถ้าหากว่าท่านรู้สึกไม่สบาย

คุณสามารถรับความช่วยเหลือจากห้องพยาบาลในสวนสนุกดังต่อไปนี้:

ถ้าท่านไปที่ห้องพยายบาลไม่ไหว กรุณาแจ้งพนักงานที่อยู่ใกล้ที่สุดว่าท่านรู้สึกไม่สบาย และต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ พยาบาลอาจไปช่วยเหลือท่านที่สวนสนุกได้

ห้องพยาบาลสามารถเก็บยาตามใบสั่งแพทย์ที่ต้องการแช่เย็น เพื่อความปลอดภัยของท่าน จะมีบรรจุภัณฑ์พิเศษเพื่อทิ้งเข็มฉีดยาเพื่อใช้ทางการแพทย์เตรียมไว้ให้

การแพทย์ฉุกเฉิน

ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท ความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเรา ถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เกิดขึ้นกับท่าน กรุณาโทร 999 จากโทรศัพท์เครื่องใดก็ได้

ค้นหา ห้องพยาบาล

a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip