จากท่าอากาศยาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางทั้งไปและกลับ ระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง และฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท

เมื่อลงจากเครื่องที่เกาะลันเตา

ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง และฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทนั้นตั้งอยู่บนเกาะลันเตา จึงทำให้การเดินทางไปยังฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทนั้น ทั้งง่ายและสะดวก

รถไฟ

จะมีรถไฟ Mass Transit Railway (MTR) Trains ให้สำหรับท่านผู้มาเยือนผู้ที่เดินทางมาจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โดยให้ขึ้นสายดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท (Disneyland Resort Line) ที่ สถานี Sunny Bay เพื่อไปยังฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท

รถไฟจะออกจากสถานีในทุกๆไม่กี่นาที เป็นประจำทุกๆวัน ตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงกลางดึก

สำหรับข้อมูลตารางเวลาเดินรถไฟ MTR ล่าสุดสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ MTR

เดินทางด้วยรถยนต์

ท่านสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ รถโดยสาร และรถจักรยานยนต์ ไปยังฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทได้ ท่านสามารถทำการวางแผนการเดินทางได้โดยง่ายด้วยการใช้แผนที่ และ ลำดับขั้นตอนการเดินทางที่ง่ายแก่การเข้าใจ

เดินทางด้วยรถโดยสาร

ท่านสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารที่จะให้การบริการพาท่านทั้งไปและกลับจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการรถโดยสาร สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ของท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

การเดินทางด้วยแท็กซี่

บริการรถแท็กซี่เกาะลันเตาจะให้บริการการคมนาคมขนส่งจากท่าอากาศยานไปยังฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทในฮ่องกง สีของแท็กซี่แต่ละสีจะเป็นตัวบอกถึงบริเวณที่ให้บริการ แท็กซี่ลันเตา ซึ่งจะมีสีน้ำเงิน จะให้บริการทั่วเกาะลันเตา

แท็กซี่ที่จะไปส่งไปรับที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท สามารถรับส่งได้ที่จุดเปลี่ยนรถบริการสาธารณะ (พีทีไอ) ดิสนีย์แลนด์

ค้นหา จากท่าอากาศยาน

a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip