บริการสำหรับผู้เข้าชมที่มีความต้องการพิเศษ: คู่มือนำเที่ยว

บริการสำหรับผู้เข้าชมที่มีความต้องการพิเศษ: คู่มือนำเที่ยว - ท่านสามารถรับแผนที่ได้ที่สวนสนุก หรือท่านก็ยังสามารถดาวน์โหลดฉบับดิจิตอลได้

การบริการช่วยเหลือ

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทพุ่งเป้าที่จะให้บริการ ที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และสนุกสนาน ให้แก่ท่านผู้มาเยือนทุกท่าน คู่มือนำเที่ยวเล่มนี้จะให้ภาพรวมของการบริการพิเศษ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เตรียมไว้ให้สำหรับผู้ใช้บริการที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งจะรวมถึง:

 • การเข้าเครื่องเล่น
 • คู่มือนำเที่ยวรูปแบบเสียง
 • คู่มือนำเที่ยวที่พิมพ์ด้วยอักษรเบรลล์
 • การบริการของโรงแรม
 • เครื่องเหนี่ยวนำเสียง
 • เส้นทางพาเหรด และบริเวณการแสดง
 • การคมนาคมขนส่ง
 • สัตว์เลี้ยงนำทางสำหรับผู้ที่มีความบกพร่อง
 • การแปลภาษามือ
 • แผนที่สัมผัสสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา
 • การเข้าห้องน้ำ
 • รถเข็นให้เช่า
 • อุปกรณ์ช่วยเขียน
ท่านสามารถหยิบคู่มือนำเที่ยวได้ที่แผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท หรือที่จุดลูกค้าสัมพันธ์ในสวนสนุก ท่านยังสามารถ ดาวน์โหลด สำเนาฉบับดิจิตอลได้เช่นกัน

ค้นหา บริการสำหรับผู้เข้าชมที่มีความต้องการพิเศษ: คู่มือนำเที่ยว

a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip