เครื่องเหนี่ยวนำเสียง

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทจะมีการใช้งานเครื่องเหนี่ยวนำเสียง และแนะนำให้ท่านผู้มาเยือนผู้มีปัญหาทางการฟังได้ใช้


การขยายเสียง

เครื่องเล่นบางเครื่องเล่นและการบริการบางการบริการจะรับสัญญาณเสียงจากเครื่องส่งเพื่อขยายเสี่ยงผ่านทางเครื่องเหนี่ยวนำเสียง-เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้มีปัญหาทางการได้ยิน

เครื่องเหนี่ยวนำเสียง เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งตายตัวอยู่ในเครื่องเล่นที่มีลักษณะเป็นเวทีแสดง ในสำนักงานลูกค้าสัมพันธ์และตู้ขายตั๋วบางแห่ง เครื่องเหนี่ยวนำเสียงจะให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ท่านสามารถขอเครื่องเหนี่ยวนำเสียงจากเจ้าหน้าที่ได้ในสถานที่ตังต่อไปนี้:

ค้นหา เครื่องเหนี่ยวนำเสียง

a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip