ที่นั่งพิเศษ

ร้านอาหารในสวนสนุกจะไม่มีบริการสำรองที่นั่ง แต่ในร้านอาหารบางแห่งจะมีบริการที่นั่งพิเศษ—ซึ่งจะให้บริการในช่วงเวลาพิเศษที่จะทำให้ใช้เวลาในการรอคิวต่ำลง

รอคิวนั่งเร็วขึ้น

ถ้าหากว่าท่านเห็นว่าแถวต่อคิวเข้าใช้บริการร้านอาหารบางแห่งยาวเกินไป และอยากที่จะกลับมาที่ร้านอาหารในเวลาอื่นๆเพื่อจะได้ต่อแถวที่สั้นลง ท่านสามารถทำได้! ลงชื่อเพื่อขอที่นั่งพิเศษ—โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

มีวิธีการจองที่นั่งพิเศษอยู่ด้วยกัน 2 วิธี:

  • ทางแรก ท่านสามารถไปที่ร้านอาหารที่มีที่นั่งพิเศษและแจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าท่านต้องการจะจองที่นั่งพิเศษ
  • ทางที่สอง ท่านสามารถไปที่ จุดลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อทำการจองที่นั่งพิเศษในร้านอาหารที่มีที่นั่งพิเศษบริการได้

ร้านอาหารที่ให้บริการที่นั่งพิเศษ

ค้นหา ที่นั่งพิเศษ

Footer Links