การเข้าเล่นเครื่องเล่นสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ

สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะจัดการให้มีการเข้าถึงเครื่องเล่นทั้งหมดให้แก่ท่านผู้มาเยือนที่จำเป็นต้องใช้รถเข็น

เครื่องเล่นที่จำเป็นจะต้องมีการเคลื่อนย้ายออกจากรถเข็น

เครื่องเล่นดังต่อไปนี้จำเป็นจะต้องให้ท่านผู้มาเยือนเคลื่อนย้ายออกจากรถเข็นไปยังระบบของเครื่องเล่น:

ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเล่นไม่ได้รับอนุญาตให้ช่วยเคลื่อนย้ายท่านผู้มาเยือนออกจากรถเข็น ฉะนั้น ทางเราจึงแนะนำให้ท่านผู้มาเยือนผู้ต้องการการช่วยเหลือเดินทางมากับเพื่อนร่วมเดินทางผู้ที่สามารถช่วยเหลือได้

เครื่องเล่นที่ไม่จำเป็นจะต้องมีการเคลื่อนย้ายออกจากรถเข็น

เครื่องเล่นดังต่อไปนี้ ท่านผู้มาเยือนสามารถเข้าไปเล่นโดยนั่งอยู่ในรถเข็นในขณะที่ทำการเข้าเครื่องเล่นและเล่นเครื่องเล่นได้:

ถ้าท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการอย่างทั่วถึงในการเข้าเล่นเครื่องเล่น ท่านสามารถดูได้ใน คู่มือ “บริการสำหรับผู้เข้าพักที่มีความบกพร่อง” ที่โรงแรมของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท (ที่ฟรอนท์) หรือที่จุดลูกค้าสัมพันธ์

ค้นหา การเข้าเล่นเครื่องเล่นสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ

a11y.beginsTooltip a11y.endsTooltip